Skip to main content

Delårsrapport januari-mars 2016 för Sparbanken Skåne

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2016 09:00 CEST

Intjäningen i Sparbanken Skåne ligger på fortsatt stabil nivå. Banken följer en plan med goodwillavskrivningar på drygt 100 miljoner kronor per kvartal. För första kvartalet 2016 redovisar vi ett resultat exklusive goodwillavskrivningar på 107 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 359 000 kronor, vilket är i linje med förväntan.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 1 2016

 • Resultat exklusive goodwillavskrivningar för januari-mars 2016 uppgår till 107.321 tkr
 • Rörelseresultat uppgår till 359 tkr
 • Affärsvolymen uppgår till 174 miljarder kronor per den 31/3 2016
 • Total kapitalrelation uppgår till 18,5 %
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgår till 16,6 %
 • Bruttosoliditeten uppgår till 7,4 %
 • Likviditetstäckningsgraden uppgår till 345 %


Viktiga händelser kvartal 1 2016

 • Sparbanken Skåne fortsätter med goodwillavskrivningar på drygt 100 miljoner kronor per kvartal. Underliggande intjäning i bankrörelsen stabil trots turbulent omvärld.
 • Banken har tagit in ytterligare 1,5 miljarder kronor inom ramen för pågående MTN-program.
 • Ny prisstrategi byggd för att prioritera kunder som väljer oss som huvudbank genom något av våra paketerade erbjudanden.
 • Digitaliseringen fortgår. Mobila betaltjänsten Swish nu uppe i över fyra miljoner användare i Sverige.
 • Vi förstärker vårt Kundcenter med kompetens inom företagsaffären och boendefinansiering. Banken har möjlighet att ge mer kvalificerad hjälp på mycket flexibla tider.
 • Ägarstiftelserna erhåller utdelning från banken och ser till att detta kommer det lokala samhället tillgodo. Under kvartalet har stiftelserna engagerat sig i flera nya projekt.


För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44 

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Bifogade filer

PDF-dokument