Skip to main content

Delårsrapport kvartal 1, 2012 - Stark start på 2012

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2012 15:00 CEST

Genom fortsatt traditionell bankverksamhet, framgångsrik finansverksamhet och stora engångsintäkter kan banken uppvisa ett rekordkvartal med ett rörelseresultat på 73 mkr. För hela koncernen skrevs rörelseresultatet till 85 mkr. Företagsmarknaden visar ett tydligt inflöde av nya kunder som medfört en ökad utlåningsvolym. Privatsegmentet har ökat sin inlåning, medan bolån och fondsparande har oförändrade volymer.

Första kvartalet 2012 i korthet

Koncernens rörelseresultat uppgick till 85 mkr (64 mkr)

Kvartalets rörelseresultat i sparbanken uppgick till 73 mkr (52 mkr)

Affärsvolymen uppgick till 55,6 mdr (54,8 mdr)

Räntabilitet på eget kapital i sparbanken 15 % (12 %)

Kapitaltäckningskvoten uppgick till 1,7 (1,6)

(Uppgifterna inom parantes avser kvartal 1 2011)

Om Sparbanken 1826
Sparbanken 1826 har en affärsvolym på 55 miljarder och drygt 300 anställda, telefonbank och 20 kontor i Skåne och Blekinge.  Vi är Sveriges äldsta sparbank och den största sparbanken inom Sparbankernas Riksförbund. Vi utvecklar och tryggar våra kunders ekonomi utifrån det personliga mötet och ett helhetsansvar för deras ekonomi. 

Bifogade filer

PDF-dokument