Skip to main content

Högre småhuspriser dämpar husköpkraften – Boindex sjönk

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 16:09 CEST

Swedbanks Boindex, som mäter husköpkraften utifrån småhuspriser, bolåneräntor och hushållens arbetsinkomster, sjönk marginellt till 135,0 för riket som helhet, jämfört med 135,5  kvartalet innan (reviderad från 133,3). Kristianstad minskade sitt Boindex till 170,2 (197,9) och tappade till en 14:e plats (9) i kommunrankingen. Hässleholms kommun är rankad 7:a (5) med ett Boindex på 248,1 (249,3).

Hushållens husköpkraft försvagades marginellt första kvartalet i år. Lägre bolåneräntor och högre förvärvsinkomster kunde inte kompensera för uppgången i småhuspriserna. Därmed fick hushållen det något mer besvärligt att få råd med husköpet. Boindex, som mäter husköpkraften utifrån medianpriser på småhus, bolåneräntor och hushållens arbetsinkomster, sjönk till 135,0 för riket som helhet första kvartalet i år, jämfört med föregående kvartalssiffra på 135,5 (reviderad från 133,3).

Medianpriset för småhus ökade i både Hässleholm och Kristianstad under första kvartalet 2013,  1.358.000 kronor i Kristianstad och 900.000 kronori Hässleholms . I Kristianstad var Boindex 170,2 för första kvartalet 2013, jämfört med 197,9 kvartalet innan. Motsvarande siffror för Hässleholm visar att kommuninvånarna här har 148 procent högre inkomster än som krävs enligt Boindexnormen, då Boindex för första kvartalet uppgick till 248,1.

Utifrån Swedbanks norm är Boindex 100 när hushållen använder 15 procent av sina för-värvsinkomster före skatt till bolånekostnader, och därmed har råd med sina husköp. Ju högre Boindex, desto högre är marginalerna och därmed husköpkraften.

Det första kvartalets utfall innebär att hushållens inkomstmarginaler vid husköp är 35,0 %, vilket är högre än samma period förra året. Den är dock fortfarande lägre än de nivåer som uppmättes kring 2009-2010 då bolåneräntorna var extremt låga och marginalerna uppgick till 40-50 %, liksom under åren som föregick finanskrisen 2008-2009.

I storstadsregionerna Stockholm, Malmö och Göteborg stärktes husköpkraften då inkomsterna steg mer än småhuspriserna. Fortfarande har dock storstadsborna endast ca 80-90 % av inkomsten som krävs för att ha råd med husköpet enligt vår norm, och utan att behöva göra avkall på annan konsumtion.

Läs hela rapporten på sparbanken1826.se/boindex_q1_2013

För mer information
Jörgen Svensson Dahl, Kommunikationschef, Sparbanken 1826, 044-13 83 33 eller 0705-33 25 42
Magnus Alvesson, Ekonomiska sekretariatet, Swedbank, 08-5859 3341, magnus.alvesson@swedbank.se


Om Sparbanken 1826
Sparbanken 1826 har en affärsvolym på 57 miljarder och ca 300 anställda, telefonbank och 20 kontor i Skåne och Blekinge. Banken är Sveriges äldsta sparbank och den största sparbanken inom Sparbankernas Riksförbund. Verksamheten utgår från det personliga mötet och en helhetssyn för att utveckla och trygga kundernas ekonomi.

Bifogade filer

PDF-dokument