Skip to main content

Pressinbjudan - Företagarna och Sparbanken 1826 presenterar Småföretagsbarometern för Skåne län

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 11:42 CET

Hur ser länets småföretag på konjunkturläget och kommer konjunkturåterhämtningen att fortsätta under det närmaste året? Vilka är de största konjunkturriskerna och kan turbulensen på de globala finansmarknaderna även påverka länets småföretag? Vad anser länets småföretag om lönsamheten och expansionsmöjligheterna framöver?

Hur länets arbetsmarknad utvecklas framöver påverkas till stor del av hur sysselsättningen i småföretagen ser ut. Hur ser anställningsplanerna i årets Småföretagsbarometer ut inför det närmaste året?

I vilka branscher i länet är konjunkturen starkast och vilka är de största tillväxthindren för en expansion är andra frågor som kommer att beröras under presskonferensen.

Vi börjar med företagspresentation av Kima Heating Cable AB och därefter presenterar vi höstens undersökning. Det finns lokala representanter från Företagarna Hässleholm, Företagarna Kristianstad och Sparbanken 1826 på plats för att svara på eventuella frågor.

 

Datum          tisdagen den 22 november, 2011

Tid                klockan 13.00

Plats             Kima Heating Cable AB, Dragarevägen 5, Hässleholm

 

Välkommen! 

 

För ytterligare information eller frågor, välkommen att kontakta:
Mikael Forsberg, chef Företagsmarknad & vd i Sparbanken 1826, 0702-55 94 33, mikael.forsberg@sparbanken1825.se
Anna Stening Frost, Företagarna Region Syd, 0768-86 81 65, anna.stening@foretagarna.se

 

Om Småföretagarbarometern
Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Swedbank, Sparbankerna och Företagarna.
Undersökningen omfattar 4001 företag över hela landet med 1-49 anställda inom det privata näringslivet. Intervjuerna har genomförts av Sifo Research International. Småföretagsbarometern är i första hand en konjunkturenkät som redovisar hur Sveriges småföretag uppfattar det ekonomiska läget och deras förväntningar om den närmaste framtiden

Bifogade filer

PDF-dokument