Skip to main content

Sparbanken 1826 avsätter åtta miljoner till allmännyttiga ändamål

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2012 14:08 CEST

Igår höll Sparbanken 1826, för första gången i historien, stämma i Hässleholm. VD Bo Bengtsson redogjorde för verksamhetsåret 2011 och kunde konstatera att traditionell bankverksamhet och långsiktighet har varit ett vinnande koncept. Vinsten skrevs till 103 mkr och huvudmännen beslutade att avsätta över åtta miljoner kronor av dessa till allmännyttiga ändamål.

När Sparbanken 1826 igår samlade huvudmännen i Hässleholms Kulturhus redogjorde VD Bo Bengtsson för verksamhetsåret 2011 och kunde konstatera att traditionell bankverksamhet och långsiktighet har varit ett vinnande koncept. Huvudmännen beslutade att avsätta drygt åtta miljoner kronor av årets vinst på 103 mkr till allmännyttiga ändamål.

- Viljan att stå stark även när det blåser har visat sig vara en mycket viktig egenskap för Sparbanken 1826 de senaste åren. Vi kan därmed också fortsätta att medverka till att möjligheter skapas för både privatpersoner och företag att utveckla sin ekonomi, säger
Bo Bengtsson.

Sparbanken 1826 avsätter varje år pengar med syfte att utveckla livskvalitén och möjligheterna att bo och verka inom bankens verksamhetsområde.

- Storbankerna delar ut miljoner till sina aktieägare. Vår vinst stannar här för att trygga insättarnas pengar och möjliggöra en fortsatt utlåning till företag och privatpersoner. Men även till regionala satsningar inom näringsliv, idrott och kultur, fortsätter Bo Bengtsson.

Två huvudmän, Roland Johnsson, Hanaskog, och Birgit Olsson, Färlöv, avtackades för sitt engagemang och arbete för banken. Som ersättare för dem nyvaldes Per Stureson, Knislinge, och Pål Nilsson, Fjälkinge. Bo Bengtsson avslutade stämman med att berätta om bankens starka start på 2012.

- Genom fortsatt traditionell bankverksamhet, framgångsrik finansverksamhet och stora engångsintäkter kan banken uppvisa ett rekordkvartal med ett rörelseresultat på 73 mkr, avslutar Bo Bengtsson.

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15 eller 0703-16 83 15
sparbanken1826.se/ekonomi

Om Sparbank som företagsform
En sparbank har inga ägare och drivs utan enskilt vinstintresse. Sparbankslagen uttrycker det så att ”ingen har rätt att njuta del i den vinst som kan uppkomma å rörelsen".    

Sparbankerna har i och för sig lika hårda vinstkrav som andra banker, men vinsten delas inte ut till någon enskild person utan används för att bidra till samhällets och bankens utveckling.

 Huvudändamålet med sparbankerna var från början att samla upp och förvalta enskilda människors sparande. Detta är grundidén också i dagens sparbanker, även sedan man genom en lagändring 1969 fått möjlighet att konkurrera på lika villkor med andra banker om företag, kommuner och andra kundgrupper.

 Varje sparbank är en juridisk självständig enhet och verkar inom ett geografiskt avgränsat område, den så kallade kyrktornsprincipen. Ett annat kännetecken är den demokratiska uppbyggnaden. Ytterst ansvariga för en sparbanks verksamhet är dess huvudmän. Sparbanken 1826 har totalt 50 huvudmän, 25 valda av Kristianstads, Hässleholms, Östra Göinge, Osby, Bromölla och Olofströms kommuner samt 25 huvudmän valda av huvudmännen själva. Huvudmännen utser bankens styrelse, som består av åtta ledamöter samt VD och två personalrepresentanter. Styrelsearbetet leds idag av ordförande Lennart Ohlstenius.

Huvudmän i Sparbanken 1826

Valda av Kristianstads kommun
Fredrik Axelsson, Kristianstad                                      
Lena Fantenberg, Kristianstad                                     
Henrik Fritzon, Degeberga                                             
Sten Hermansson, Kristianstad                                    
Ing-Britt Hoff, Kristianstad                                                            
Leif Johnsson, Önnestad                                                 
Agneta Lundbom, Arkelstorp                                         
Roland Månsson, Kristianstad                                       
Ida Nilsson, Kristianstad                                                                 
Sylvia Olander, Degeberga                                                            
Lars Olsson, Åhus                                                             
Kjell-Erik Ståhl, Åhus                                                        

Valda av Hässleholms kommun
Kristina Berglund, Tyringe                                             
Gunnel Bruhn, Vankiva                                                    
Marie Persson, Tyringe                                                   
Martin Pålsson, Tyringe                                                  
Lena Wallentheim, Vittsjö                                              
Lars-Göran Wiberg, Hässleholm                                   

Valda av Östra Göinge kommun
Tommy Aspegren, Broby                                                
Tommy Johansson, Broby                                               
Jörgen Strand, Broby                                                        

Valda av Osby kommun
Erland Nilsson, Osby                                                        
Maria Svensson, Osby                                                     

Vald av Bromölla kommun
Daniel Karlsson, Bromölla                                               

Vald av Olofströms kommun
Miroslav Milurovic, Olofström                                        

Valda av huvudmännen
Ingvar Hermansson, Tyringe                                         
Per Stureson, Knislinge                                                   
Lotte Melin, Osby                                                              
Pål Nilsson, Fjälkinge                                                       
Lena Persson, Kristianstad                                            
Maria Simmingsköld-Paulsson, Hässleholm                
Carina Thygesson, Broby                                                
Sara Eklund, Åhus                                                             
Heléne Fritzon, Degeberga                                            
Annika Lindström, Broby                                                 
Sven-Ingvar Nilsson, Tollarp                                          
Malin Almqvist, Lönsboda                                               
Gunilla Borglin, Tyringe                                                   
Per-Ingvar Carlsson, Tyringe                                         
Gunilla Hansson, Färlöv                                                   
Lars-Inge Melin, Olofström                                             
Erland Stiber, Åhus                                                           
Lena Åsheim, Kristianstad                                              
Malin Cullin, Åhus                                                              
Yvonne Ekeroth, Åhus                                                     
Siv Harrysson, Osby                                                         
Fredrik Jeppsson, Tyringe                                               
Leif Persson, Åhus                                                                            
Roger Thorslund, Tyringe                                                               
Mats-Inge Thuresson, Arkelstorp                                 

Styrelsen för Sparbanken 1826

Ordinarie ledamöter
Lennart Ohlstenius, Kristianstad, ordförande          
Bengt Bergh, Kristianstad, v ordförande                   
Bo Bengtsson, Kristianstad, VD                                    
Per Frankenius, Kristianstad                                         
Lisbeth Göranson, Degeberga                                       
Per Lind, Tyringe                                                              
Anders Nilsson, Röke                                                       
Anne Norup, Knislinge                                                     
Ingeman Persson, Broby                                                 
Catarina Regebro, Hässleholm, personalrepr            
Monica Wallin, Kristianstad, personalrepr                  

Om Sparbanken 1826
Sparbanken 1826 har en affärsvolym på 55 miljarder och drygt 300 anställda, telefonbank och 20 kontor i Skåne och Blekinge.  Vi är Sveriges äldsta sparbank och den största sparbanken inom Sparbankernas Riksförbund. Vi utvecklar och tryggar våra kunders ekonomi utifrån det personliga mötet och ett helhetsansvar för deras ekonomi. 

Bifogade filer

PDF-dokument