Skip to main content

Sparbanken Skåne stödjer handbollens utveckling – nytt avtal med landslaget

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2017 10:00 CEST

Sparbanken Skåne, med VD Bo Bengtsson, sluter ett nytt samarbetsavtal med Svenska Handbollslandslaget, med VD Stefan Lövgren.

Sparbanken Skåne sluter ett samarbetsavtal med Svenska Handbollslandslaget. Samtidigt går bankens tre ägarstiftelser in med ett finansiellt stöd till Svensk Handboll för att tillgängliggöra sporten för fler.

Sparbanken Skåne samarbetar idag med flera hundra föreningar inom exempelvis idrott och kultur. Det sker i första hand på det lokala planet, men även med andra aktörer som på ett eller annat sätt bidrar till en positiv utveckling i Skåne. Det nya sponsoravtalet med Svenska Handbollslandslaget sträcker sig över tre år och gäller både herr- och damsidan. Sparbanken Skåne kommer bland annat exponeras på matchdräkter och i arenor.

– Handbollen engagerar allt fler, både aktiva och supportrar, inte minst i Skåne. Vi är glada över att kunna bidra till Svenska Handbollslandslagets och Svensk Handbolls utveckling genom det nya samarbetet, säger bankens VD Bo Bengtsson.

Stödet från sparbanksstiftelserna till Svensk Handboll har flera syften.

  • Göra sporten tillgänglig för barn och ungdomar som normalt inte har tillträde
  • Bidra till fortsatt satsning på handboll och landskamper i Skåne, både dam och herr
  • Utveckla breda satsningar kring handboll för alla på jämställda villkor
  • Skapa utvecklingsmöjligheter för klubbarna i Skåne genom att dra nytta av landslagskompetensen som regelbundet befinner sig i regionen

– Från svensk handbolls sida ser vi mycket positivt på detta samarbete. Vi har redan under EM 2016 och ett antal landskamper jobbat med Sparbanken Skåne i olika projekt för att kunna välkomna fler till sporten. Nu kan vi utveckla tillgängligheten ytterligare, säger Stefan Lövgren, VD på Svenska Handbollslandslaget AB.

Sparbanken Skånes ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta tar hand om vinstutdelning från banken och ser till att pengarna kommer samhället till godo. Bara under 2016 återinvesterade stiftelserna cirka 60 miljoner kronor i lokal samhällsutveckling genom olika stöd, stipendier och projekt.

För mer information
Stefan Lövgren, VD Svenska Handbollslandslaget, 070-811 85 93
Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne, 044-13 83 15

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Om Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Finn är en av ägarna till Sparbanken Skåne. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att stödja lokala projekt och initiativ skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i regionen till del. Sedan stiftelsen bildades 2010 har drygt 75 miljoner kronor beviljats till olika projekt här i Skåne.

Om Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan om detta primära syfte stödjer stiftelsen projekt som bidrar till lokal utveckling inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde. Sedan stiftelsens grundande år 1999 har mer än 320 miljoner kronor delats ut.

Om Sparbanksstiftelsen 1826
Sparbanksstiftelsen 1826 är en av ägarna till Sparbanken Skåne. Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Stiftelsen har också till uppgift att genom avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag i syfte att främja näringsliv, samhälle, idrott och kultur i företrädesvis Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Bifogade filer

PDF-dokument