Skip to main content

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerar 16 miljoner till forskning om stroke

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 08:00 CET

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerar 16 miljoner kronor till forskning om stroke vid Lunds universitet. Pengarna satsas över sex år och inkluderar förutom forskningsmedel ett antal nya forskarpriser. Dessutom inrättas ett årligt seminarium om stroke.

Stroke eller slaganfall som det också kallas innebär en blodpropp eller en blödning i hjärnan. Syrebristen som uppstår skadar viktiga funktioner i hjärnan och är direkt livshotande. Bara i Sverige drabbas cirka 30 000 personer varje år. Sjukdomen slår mot både gammal och ung.

Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser har uppdraget att förvalta vinst från banken och se till att den kommer samhället till godo. Nu donerar Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta 16 miljoner kronor till fördjupad strokeforskning vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. De första forskningsmedlen utlyses i dagarna.

– Medicinska fakulteten tar med stor glädje emot denna donation till vår strokeforskning. Genom donationen kan vi utveckla forskningen inom detta viktiga fält för att förstå bakomliggande mekanismer vid stroke och utveckla behandlingar och rehabiliteringsstrategier. Detta kommer förbättra möjligheterna för hårt drabbade patienter och deras anhöriga, säger Lars B Dahlin, prodekan vid Medicinska fakulteten.

Idag arbetar cirka 70 forskare med stroke vid universitetet. Särskilt fokus ligger på att förbättra hjärnans funktion efter en inträffad stroke.

– Stroke har utvecklats till en av vår tids folksjukdomar. Som ägare till Sparbanken Skåne med en bred allmänhet som kundbas är det naturligt för oss att stödja denna forskning. Detta är helt enkelt ett av de bästa sätten vi kan ge tillbaka på, säger Lennart Haglund, styrelseordförande för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

I höst kommer ett populärvetenskapligt seminarium hållas i Lund dit allmänheten är välkommen för att lära sig mer om sjukdomen. Planen är att seminariet ska återkomma varje år. Parallellt med detta inrättas ett årligt forskarpris på 100 000 kr till en nyligen disputerad doktor, samt fem årliga priser på 10 000 kr vardera till framstående masteruppsatser inom stroke.

Totalt delade Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Öresund ut över 60 miljoner kronor ifjol i olika bidrag, stipendier och utvecklingsprojekt.

För mer information
Lennart Haglund, ordförande Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, 070-557 51 29
Lars B Dahlin, prodekan Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 040-33 17 24
Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne, 070-316 83 15

Om Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan om detta primära syfte stödjer stiftelsen projekt som bidrar till lokal utveckling inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde. Sedan stiftelsens grundande år 1999 har mer än 280 miljoner kronor delats ut.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Bifogade filer

PDF-dokument