This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut 2011

Dokument -

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut 2011

Ett starkt helårsresultat. Sparbankerna gjorde ett samlat rörelseresultat på 3,07 miljarder kronor under 2011. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 731 miljoner kronor till 2,67 miljarder. Det visar en sammanställning från Sparbankernas Riksförbund över årsboksluten från förbundets 61 medlemsbanker.
  • Licens: Creative Commons erkännande
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen

Taggar

Regioner


Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 59 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 13 sparbanksstiftelser. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Presskontakt