Skip to main content

Taggar

sparbankernas riksförbund

sparbanker

Brev till ​finansmarknadsminister Per Bolund

Nyheter   •   Jun 28, 2017 16:17 CEST

Vi föreslår att regeringen i budgetpropositionen ger Finansinspektionen i uppdrag att granska såväl existerande som kommande lagstiftning på det finansiella området i syfte att framlägga förslag om förenklingar för sparbanker och andra mindre institut. Vi föreslår att regeringen tillsätter en bankstrukturutredning för att ge underlag för politiska beslut.

Inga specialregler efterfrågas för mindre banker, men en tanke på proportionalitet

Inga specialregler efterfrågas för mindre banker, men en tanke på proportionalitet

Nyheter   •   Mar 05, 2015 13:30 CET

Sedan finanskrisen 2008 har en rad nya regler införts på finansmarknaden. I grunden är detta något bra som värnar stabiliteten, men när reglerna blir för trubbiga uppstår en snedvriden konkurrens där stora aktörer gynnas på de mindres bekostnad.

​​​Sparbankernas sammanlagda resultat ökade med 200 mkr

​​​Sparbankernas sammanlagda resultat ökade med 200 mkr

Nyheter   •   Mar 05, 2015 13:30 CET

Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat för helåret 2014 uppgick till 3 968 mkr jämfört med 3 768 mkr året innan. Det visar Sparbankernas Riksförbunds sammanställning över sina 60 medlemsbankers resultat.

Sparbankernas delårssammanställning Januari-juni 2014

Sparbankernas delårssammanställning Januari-juni 2014

Nyheter   •   Sep 02, 2014 15:42 CEST

Stabil intjäning och volymtillväxt, men fortfarande frågetecken kring godkända placeringar.

Almedalen, Hamnplan H228, Samtal om volontärarbete på arbetstid, företag & ideel verksamhet samt hur underlätta för fåmans bolag?

Nyheter   •   Jun 30, 2014 22:00 CEST

TISDAG 1/7 hålls Heta stolen-samtal om Volontärarbete på arbetstid, varför då?, Ny trend på företagen med ideell verksamhet‚ hur ser den ut? och Hur skapar vi bättre förutsättningar för fåmansföretag?

I dag började Almedalsaktiviteten "För oss är varje stad en huvudstad"

I dag började Almedalsaktiviteten "För oss är varje stad en huvudstad"

Nyheter   •   Jun 29, 2014 15:26 CEST

Aktiviteten går ut på att få folk att bära våra "Min huvudstad"-badgar och hjälpa till att synliggöra sparbankerna och visa att de finns runt om i landet, bortanför Stockholm, Göteborg och Malmö. "Välj din huvudstad och gör din egen badge" är budskapet.

Almedalen 2014: För oss är varje stad en huvudstad

Almedalen 2014: För oss är varje stad en huvudstad

Nyheter   •   Jun 26, 2014 17:52 CEST

Landsbygdsfrågorna är ett av valrörelsens många viktiga debattämnen. Att ta vara på hela landets potential och skapa förutsättningar för ökat företagande, att öka växtkraften även bortom storstäderna är viktigt. Vi vill sätta ett större fokus på dessa frågor och därför arrangerar sparbankerna ett antal aktiviter som lyfter dessa frågor.

Sparbankernas delårssammanställning januari-mars 2014

Sparbankernas delårssammanställning januari-mars 2014

Nyheter   •   Jun 04, 2014 17:13 CEST

Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat för januari-mars 2014 ökade till 1,7 miljarder varav 894 miljoner är aktieutdelningar från Swedbank. Det visar Sparbankernas Riksförbunds sammanställning över sina i dag 60 medlemsbankers resultat.

Sparbankernas delårsrapport januari-december 2013

Sparbankernas delårsrapport januari-december 2013

Nyheter   •   Mar 10, 2014 16:46 CET

Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat för helåret 2013 ökade med 418 miljoner kronor från 3 560 miljoner till 3 978 miljoner kronor. Det visar Sparbankernas Riksförbunds sammanställning över sina 61 medlemsbankers resultat.

Sparbankernas delårsrapport  januari - september 2013

Sparbankernas delårsrapport januari - september 2013

Nyheter   •   Nov 08, 2013 14:59 CET

Sparbankernas Riksförbunds sammanställning över sina 61 medlemsbankers resultat för årets första nio månader 2013 visar på ett fortsatt stabilt resultat för sparbankerna.

Sparbankernas sammanlagda delårsrapportering januari-juni 2013

Sparbankernas sammanlagda delårsrapportering januari-juni 2013

Nyheter   •   Sep 12, 2013 14:06 CEST

Resultatet från Sparbankernas Riksförbunds 61 medlemsbanker för första halvåret 2013 visar på ett fortsatt starkt resultat. Det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 65 mkr till 1 332 mkr jämfört med samma period föregående år. Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 6 % till drygt 746 miljarder.

Sparbankernas årsberättelse 2011

Sparbankernas årsberättelse 2011

Nyheter   •   Jun 28, 2012 00:25 CEST

Den innehåller en sammanställning av årsrapporterna från de 61 sparbanker som är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Utöver sparbankernas samlade ekonomiska resultat får du en samlad bild av de svenska sparbankerna, hur sparbankerna fungerar och styrs samt varför Sparbanker har ett omfattande samhällsengagemang och hur sparbankerna skiljer sig från andra banker.

Sparbankernas delårsrapport januari-juni 2011

Nyheter   •   Aug 23, 2011 11:24 CEST

62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund. Det samlade rörelseresultatet för 2011 första halvåret blev det bästa någonsin för Sparbankernas Riksförbunds 62 medlemsbanker. Under första halvåret fördubblades det samlade rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster jämfört med motsvarande period 2010 och steg från 727 mkr till 1 461 mkr.

Möt sparbankerna i Almedalen 2011

Nyheter   •   Jun 28, 2011 12:27 CEST

Ett antal företrädare för sparbanker kommer att finnas på plats i Almedalen 4-8 juli med bl a ett eget evenemang. Vårt prioriterade budskap under Almedalsveckan handlar om vårt förslag om att riksdag och regering bör göra det möjligt för sparbanker att stärka sin kapitalbas genom att ge ut sparbanksaktier, något som inte är möjligt enligt dagens sparbankslag.

Sparbankernas årsberättelse 2010, 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Sparbankernas årsberättelse 2010, 62 sparbankers rapportering sammanställd av Sparbankernas Riksförbund

Nyheter   •   Maj 25, 2011 10:58 CEST

2010 var ett framgångsrikt år för medlemsbankerna i Sparbankernas Riksförbund. Jämfört med 2009 ökade de samlade vinsterna exklusive jämförelsestörande poster med drygt 40 %, samtidigt som kreditförlusterna minskade med drygt 35 %. Inlåningen från allmänheten ökade med 7,4 %. Sparbankerna hade också för sjunde året i rad nöjdare kunder än både storbankerna och branschen som helhet.

Landets femte största bankgrupp får inte göras osynlig

Nyheter   •   Feb 16, 2011 08:09 CET

Replik på författaren Ingvar Körbergs artikel i DI Debatt onsdag 9 november där han påstår att den lokala sparbanken är ett historiskt fenomen. Före att ge landets 64 sparbanker möjlighet att konkurrera med storbankerna bör kapitaltäckningsregleran anpassas och förslaget om sparbanksaktier som sparform återupplivas, skriver Öivind Neiman, vd, Sparbankernas Riksförbund

Inbjudan till invigning av ny utställning på Myntkabinettet 29 oktober lö 10.30

Nyheter   •   Okt 26, 2010 11:44 CEST

Välkommen till invigningen av en ny utställning på Myntkabinettet på Slottsbacken i Stockholm! Ta del av Lyckoslantens historia och nutid, välkomnad av Spara & Slösa. Om gymnasieungdomar känner sig som Spara eller som Slösa får du också reda på. Tid: Fredag den 29 oktober kl 10.30 Plats: Myntkabinettet, Slottsbacken 3, mittemot Stockholms Slott.