Skip to main content

Brev till ​finansmarknadsminister Per Bolund

Nyhet   •   Jun 28, 2017 16:17 CEST

Till: Finansmarknadsminister Per Bolund, Finansdepartementet

Sparbankernas Riksförbund organiserar 59 fristående sparbanker med 218 kontor utanför storstäderna. Sparbankerna, som har stor betydelse för kreditförsörjning och bankservice i sina områden, har god lönsamhet och mycket hög soliditet. Soliditeten uppgår i genomsnitt till 16,3 procent vilket är ungefär tre gånger så mycket som i storbankerna. Sparbankerna präglas också av ett lågt risktagande. De utgör inget eller ett ytterst begränsat hot mot den finansiella stabiliteteten.

Sveriges sparbanker omfattas ändå fullt ut av den omfattande och mycket komplexa lagstiftning som växt fram som en följd av den finansiella krisen 2008-2009. Principen om proportionalitet också i lagstiftningen på det finansiella området som bland annat har stöd i Europaparlamentet har inte tillämpats på det sätt som måste ha varit avsikten.

De krav som följer av lagstiftningen är mycket resurskrävande och försvårar för sparbankerna att driva verksamheten och ge den service man strävar efter. På sikt skulle överlevnaden kunna hotas. Vi har svårt att tro att staten ser en fortsatt koncentration till de stora bankerna som en önskvärd utveckling. Det skulle leda till sämre service utanför storstäderna och i än högre grad bristande konkurrens.

Mot den bakgrunden föreslår vi att regeringen i budgetpropositionen ger Finansinspektionen i uppdrag att granska såväl existerande som kommande lagstiftning på det finansiella området i syfte att framlägga förslag om förenklingar för sparbanker och andra mindre institut. Vi föreslår också att regeringen tillsätter en bankstrukturutredning för att ge underlag för politiska beslut om hur hushållens och företagens behov av krediter och övriga banktjänster i hela landet ska kunna tillgodoses och konkurrensen skärpas.

Stockholm 2017-06-21

Bo Lundgren, ordförande Sparbankernas Riksförbund

Ewa Andersen, vd Sparbankernas Riksförbund

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy