Skip to main content

Sparbankernas delårssammanställning Januari-juni 2014

Nyhet   •   Sep 02, 2014 15:42 CEST

Stabil intjäning och volymtillväxt, men fortfarande frågetecken kring godkända placeringar
Sparbankernas samlade rörelseresultat ökade från 2 346 mkr till 2 594 mkr och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade till 1 345 mkr jämfört med 1 318 mkr motsvarande period året innan. Affärsvolymen ökade med 14 procent jämfört med samma juni 2013. En del av tillväxten kan förklaras med att Sparbanken Skånes siffror numera inkluderar en viss del från tidigare Sparbanken Öresund.

Sparbankerna fortsätter att växa, blir allt starkare och har en stabil intjäning.För sparbankerna är det en utmaning att finna investeringar med rimlig avkastning för deras allt mer omfattande likviditet.  Kravet på att hålla likviditet är en viktig fråga för sparbankerna och det brådskar med ett beslut från myndigheterna att få veta vilka värdepapper som kommer att var godkända placeringar för den obligatoriska likviditetsreserven.

Läs hela delårssammanställningen där vi bland annat berättar på vilket sätt en sparbank är så mycket mer än en vanlig bank.Läs hela delårssammanställningen där vi bland annat berättar på vilket sätt en sparbank är så mycket mer än en vanlig bank.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.