Skip to main content

Erik Hägglöv omvald som ordförande för Sparbankernas Riksförbund

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 13:54 CEST

Vid Sparbankernas Riksförbunds ordinarie förbundsstämma tidigare denna vecka omvaldes Erik Hägglöv, vd för Sparbanken Nord, som ordförande för Sparbankernas Riksförbund. Förbundsstämman samlade drygt 60 sparbanker och 11 Sparbanksstiftelser från hela Sverige.

– Jag är mycket stolt och glad över att ha fått fortsatt förtroende att leda Sparbankernas Riksförbund. Det är det finaste uppdrag man kan få i Sparbankssverige. Jag är stolt över att få jobba för Sparbankerna vilka är unika i banksverige på så sätt att de är affärsdrivande företag samtidigt som de är samhällsnyttiga, säger Erik Hägglöv.

– Sparbanksrörelsen bidrar med att skapa tillväxt i Sverige genom den lokala kreditgivningen och det lokala samhällsengagemanget som Sparbanker runt om i landet har inbyggt i sin verksamhetsidé, fortsätter Erik.

Vid Sparbankernas Riksförbunds stämma valdes Bo Bengtsson och Bosse Johansson in som nya ledamöter i förbundsstyrelsen. Vid efterföljande konstituerade styrelsemöte utsågs Bo Bengtsson som vice ordförande i Sparbankernas Riksförbund och som ordförande i dotterbolaget Sparbankernas Service AB.

Om de nya ledamöterna
Bo Bengtsson är vd i Sparbanken 1826 och har bankerfarenhet från Kristianstads Sparbank ochIkano Banken. Han är styrelseledamot i Ryds Glas AB, Sveland Försäkringar AB och Högskolan i Kristianstad. Bo är Högskoleekonom och född 1966.

Bosse Johansson är vd i Swedbank Sjuhärad AB och har 22 års bankerfarenhet inom Sparbankerna och Swedbank. Bosse är ordförande i IF Elfsborg sedan åtta år tillbaka och ordförande i Föreningen Svensk Elitfotboll 2009-2012. Han är dessutom ledamot av Finanskommittén i European Club Association i Genève. Han är civilekonom och har bedrivit studier i nationalekonomi i USA. Bosse är född 1965.

Mer information om den nya förbundsstyrelsen finns på sparbankerna.se.

Årets förbundsstämma arrangerades av Sparbanken Västra Mälardalen och hölls i Köping.

För mer information, kontakta:

Erik Hägglöv, ordförande Sparbankernas Riksförbund, 070-696 61 10 erik.hagglov@sparbankennord.se,

Öivind Neiman, vd för Sparbankernas Riksförbund, 073 422 15 01, oivind.neiman@sparbankerna.se

Annika Koponen, kommunikationschef för Sparbankernas Riksförbund, 070-549 90 44, annika.koponen@sparbankerna.se

I Sverige finns totalt 63 sparbanker varav 61 är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Sparbankernas Riksförbunds medlemsbanker har tillsammans närmare 3 350 medarbetare och cirka 2 miljoner privat- och företagskunder på runt 250 bankkontor i fler än 120 kommuner. Tillsammans hade sparbankerna under 2011 en balansomslutning på 233 miljarder kronor och ett samlat rörelseresultat på drygt 3 miljarder kronor. Efter de fyra storbankerna kommer sparbankerna sammantaget på femte plats när det gäller in- och utlåningsvolymer till allmänheten.

Sveriges sparbanker är annorlunda banker. Oavsett associationsform har sparbankerna en gemensam värdegrund med fokus på en sund vardagsekonomi, att stimulera till sparande, att se till att pengarna kommer till nytta för orten och att bidra till lokalsamhällets utveckling. På så sätt fungerar sparbankerna som lokala utvecklingsmotorer och samverkar ofta med företag och organisationer, myndigheter och lokalpolitiker för att åstadkomma förändring, utveckling och tillväxt i hela landet.  Läs mer på www.sparbankerna.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera