Skip to main content

Pressinbjudan: Skog- & lantbruksföretagandets framtid i Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 16:30 CEST

Onsdagen den 27 oktober 2010 arrangerar Sparbankerna och Swedbank konferensen "Skog- & lantbruksföretagandets framtid i Sverige"i Växjö konserthus. Ambitionen är att lyfta fram några av de frågor som har avgörande betydelse för de svenska skogs- och lantbruksnäringarnas framtid.

Programbladet som pdf » 
Medverkande är bland andra landsbygdsminister Eskil Erlandsson, Skogsstyrelsens generaldirektör Monica Stridsman, godsägare Jacob Palmstierna samt Marit Paulsen, EU-parlamentariker. Moderator är styrelseordföranden i Sveaskog och fd statsminister Göran Persson.

Programinnehållet vid det kostnadsfria seminariet, sammanställt av den ideella organisationen SparbanksAkademin, möjliggörs genom ekonomiskt bidrag från Swedbank och Sparbankerna i Småland-Blekinge.

Representanter för medierna är välkomna att närvara hela dagen eller vid de punkter som är av intresse. Särskilda intervjuer kan eventuellt arrangeras om så vidtalats i förväg.

Plats: Christina Nilsson-salen i Växjö konserthus

Program:
09.30 Registrering (kaffe serveras i foajén)
10.00 Inledning
10.03 Sveriges ekonomi, Cecilia Hermansson, chefekonom, Swedbank
10.40 Var står vi nu? Moderator Göran Persson reflekterar över det ekonomiska lägets effekter för skog- och lantbruk.
11.02 Energianvändning och energiproduktion, ett samtal kring de problem och möjligheter som jord- och skogsbruket står inför med anledning av de aktuella energifrågorna. Medverkar gör:
- Rolf Björheden, professor i skogsteknik vid Växjö universitet & Högskolan Dalarna
- Stefan Edman, biolog och miljödebattör
- Eskil Erlandsson, landsbygdsminister (c)
- Gustav Melin, Vd, Svenska Bioenergiföreningen(Svebio)
- Peter Nygårds, ordförande Sparbanksakademin samt regeringens utredare av fjärrvärmemonopolet
- Monica Stridsman, generaldirektör, Skogsstyrelsen
12.00-13.00 Lunch
13.02 Generationsskiftet, Jacob Palmstierna, ägare till Maltesholms gods
14.00 Framtidens skog- och lantbrukare i Sverige och Europa, Marit Paulsen, EU-parlamentariker, i ett samtal med Peter Nygårds
14.20 Framtid & möjligheter för skog- & lantbruksföretagare, Christer Segerstéen, ordförande, Södra och ordförande, Confederation of European Forest Owners, CEPF

Seminariet beräknas avsluta 15.00.

För ytterligare information:
Ingalill Söderberg, SparbanksAkademin, tfn: 070-815 0950,
e-post: ingalill.soderberg@sparbanksakademin.se

 

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 62 sparbanker och 10 sparbanksstiftelser. Medlemsbankerna har tillsammans en affärsvolym på ca 600 miljarder, en balansomslutning på 344 miljarder och ett rörelseresultat på ca 2,5 miljarder på helårsbasis. Över 3 600 medarbetare på mer än 260 bankkontor arbetar för drygt 2 miljoner kunder inom privat- och företagsmarknaden runt om i landet. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten. Läs mer på www.sparbankerna.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera