This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Sparbankernas årsberättelse 2012 är klar

Pressmeddelande -

Sparbankernas årsberättelse 2012 är klar

Sparbankerna redovisar en fortsatt stabil och jämn resultatutveckling för 2012. Det visar Sparbankernas Riksförbunds sammanställning över sina 61 medlemsbankers resultat. Rörelseresultatet uppgick till över 3,5 miljarder kronor och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster till 2,4 miljarder kronor.

Förutom en sammanställning av Sparbankernas ekonomiska nyckeltal ger årsberättelsen en helhetsbild av Sparbanksrörelsen. Med den vill vi berätta hur sparbankerna skiljer sig från andra banker, för en sparbank är så mycket mer än en vanlig bank. Vi vill berätta om sparbanksidén och hur Sparbankerna får idén att leva i dagens Sverige. Och, vi låter några av Sparbankernas kunder tala om varför de år efter år ger Sparbankerna toppbetyg i kundnöjdhet och varför de tycker att Sparbankerna har en servicenivå i världsklass.

Sparbanker har jämfört med andra banker en stabil resultatutveckling och vinsterna går varken till bonusar eller till enskilda ägare, istället ger de tillbaka delar av sin vinst till samhället genom att stödja verksamheter som gör nytta på orten där banken är verksam. Av 2012 års vinster avsätter Sparbankerna tillsammans 259 miljoner kronor till allmännyttiga ändamål och sparbanksstiftelser.

Sparbankerna vilka sammantaget är den femte största gruppen på den svenska bankmarknaden till exempel när det gäller in- och utlåning, men också i andra avseenden.

Sparbankernas årsberättelse 2012 finns att ladda ner i pdf-format här. Tryckta exemplar beställs via e-post till info@sparbankerna.se.

Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 59 sparbanker och sparbanksstiftelseägda banksaktiebolag och 13 sparbanksstiftelser. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten.

Presskontakt

Lena Silén

Lena Silén

Förbundsekonom

Relaterat material