Skip to main content

Sparbankernas sammanlagda årsbokslut januari-december 2010

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2011 09:48 CET

Januari-december 2010 jämfört med januari-december 2009

 • Sparbankernas sammanlagda rörelseresultat uppgick till 2 093 mkr, en minskning med 326 mkr från 2 419 mkr.
 • Räntenettot ökade med 143 mkr, från 4 042 mkr till 4 185 mkr. 
 • Erhållna utdelningar minskade med 450 mkr, från 464 mkr till 14 mkr. 
 • Nettoresultat finansiella transaktioner minskade med 363 mkr, från 667 mkr till 304 mkr.
 • Kreditförlusterna minskade med 286 mkr till 285 mkr från 549 mkr. 
 • Balansomslutningen ökade med 8,4% från 201 mdr till 218 mdr. 
 • Genomsnittlig affärsvolym ökade med 10,8% till 660 mdr.

Fjärde kvartalet jämfört med tredje kvartalet 2010

 • Sparbankernas rörelseresultat uppgick till 445 mkr, att jämföra med 847 mkr. 
 • Räntenettot ökar med 117 mkr, från 1 072 mkr till 1 189 mkr. 
 • Nettoresultat finansiella transaktioner minskar med 168 mkr, från 224 mkr till 56 mkr. 
 • Rörelsekostnaderna ökar med 236 mkr, från 999 mkr till 1 235 mkr. 
 • Kreditförlusterna ökar med 167 mkr, från 35 mkr till 202 mkr. 
 • Balansomslutningen ökade med 3,1% till 218 mdr. 
 • Genomsnittlig affärsvolym ökade med 0,9%.

Läs rapporten i sin helhet >>

Sparbankernas Riksförbund är ett branschförbund för 62 sparbanker och 10 sparbanksstiftelser. Medlemsbankerna har tillsammans en affärsvolym på ca 660 miljarder, en balansomslutning på 218 miljarder och ett rörelseresultat på ca 2,4 miljarder på helårsbasis. Cirka 3 400 medarbetare på 256 bankkontor arbetar för drygt 2 miljoner kunder inom privat- och företagsmarknaden runt om i landet. Tillsammans är sparbankerna den femte största bankgruppen i termer av in- och utlåning på den svenska bankmarknaden. Allt sedan den första sparbanken startades 1820 har lokal förankring, långsiktighet och samhällsengagemang varit en del i sparbankernas verksamhetsidé. God lönsamhet och hög kundnöjdhet är viktiga förutsättningar för sparbankernas verksamhet och deras möjligheter att stödja tillväxt på orten. Läs mer på sparbankerna.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy