Skip to main content

Stark niomånadersrapport för sparbankerna

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 06:01 CET

Sparbankerna fortsatte att göra starka resultat under ytterligare ett kvartal vilket för perioden januari-september ger ett samlat resultat på 2,6 miljarder. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 56 procent, jämfört med motsvarande period föregående år, från 1 1408 miljoner kronor till 2 196 miljoner kronor.

– Resultatet bekräftar sparbankernas starka position, och i tider av internationell oro på finansmarknaden är lokal förankring och långsiktighet stora styrkor. En stabil och rimlig intjäning är väsentlig för sparbankernas möjligheter att stödja små och medelstora företag runt om i landet med finansiering och därmed kunna bidra till lokal tillväxt och utveckling. En sparbanks kapitalbas och likviditetssituation måste vara starka i brist på andra möjligheter att tillföra kapital, t ex genom så kallade Sparbanksbevis (tidigare kallat Sparbanksaktier), säger Öivind Neiman, vd för Sparbankernas Riksförbund.

Sparbankernas kapitalbas består huvudsakligen av så kallat kärnprimärkapital. I princip samtliga sparbanker uppfyller väl de krav som Europeiska bankmyndigheten, EBA, har föreslagit när det gäller framtida nivåer på kapitalrelationen för storbanker.

Häromveckan fick sparbankerna branschens högsta betyg av företagskunderna i en mätning som Svenskt Kvalitetsindex genomfört. Kundnöjdheten bland företagskunderna var 74,2, jämfört med 69,2 för hela bankbranschen. Även privatkunderna ger sparbankerna höga betyg, med ett snitt på 76,0, att jämföra med 73,0 för branschen som helhet.

– Sparbankernas viktigaste nyckeltal, kundnöjdheten, är vi mycket glada och stolta över. Vi ser det som ett kvitto på att sparbankernas affärsmodell fungerar, säger Erik Hägglöv, ordförande för Sparbankernas Riksförbund.

  • Den genomsnittliga affärsvolymen ökade med 4,6 procent jämfört med motsvarande period 2010, huvudsakligen beroende på ökad in- och utlåning i egen portfölj och uppgick till 683 miljarder kronor. 
  • Räntenettot ökade med 33,1 procent, huvudsakligen beroende på ökade volymer och förbättrade räntemarginaler. 
  • Kreditförlusterna är fortsatt låga, men ökade med 71,6 procent jämfört med 2010 och uppgick till 145 miljoner kronor (85 miljoner kronor) under perioden januari-september. 
  • Kostnaderna ökade med 2 procent till 3 303 miljoner kronor (3 239 miljoner kronor).

Sammanställningen bygger på de 61 medlemsbankernas rapportering till Sparbankernas Riksförbund. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2010. Jämförelsestörande poster utgörs av posterna nettoresultat finansiella transaktioner och erhållna utdelningar. Den sistnämnda består framför allt av utdelning från sparbankernas innehav av aktier i Swedbank.

I Sverige finns totalt 64 sparbanker varav 61 är medlemmar i Sparbankernas Riksförbund. Sparbankernas Riksförbunds medlemsbanker har tillsammans närmare 3 400 medarbetare och cirka 2 miljoner privat- och företagskunder på totalt 258 bankkontor i fler än 120 kommuner. Efter de fyra storbankerna kommer sparbankerna sammantaget på femte plats när det gäller in- och utlåningsvolymer till allmänheten. Sparbankerna hade under 2010 tillsammans en balansomslutning på 217 miljarder kronor och gjorde ett samlat rörelseresultat på cirka 2 miljarder kronor. Läs mer på www.sparbankerna.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy