​Uppsala handelskammare har fått spårvägens egenskaper om bakfoten

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2016 13:37 CEST

I en nyutgiven debattskrift argumenterar Uppsala handelskammare för varför staden bör satsa på elbussar. Skriften innehåller tyvärr en del myter och felaktigheter om spårväg och Spårvagnsstäderna vill därför bemöta några av de viktigaste.

Historiskt spårvägsbeslut fattat i Lund

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2015 16:00 CET

Under gårdagen tog Lunds kommunfullmäktige ett igångsättningsbeslut gällande spårvägen i Lund. Detta innebär att Sverige får en ny spårvagnsstad.

Det var under torsdagskvällen som det historiska beslutet fattades och bygget av spårvägen i Lund kan nu börja. Beslutet fattades samma dag som Trafikverket och Regeringen meddelade vilka infrastrukturprojekt runt om i landet som skulle få statlig medfinansiering genom stadsmiljöavtalen. Lund får totalt 298 miljoner från staten vilka ska gå till spårvägsprojektet. 

Projektet går nu in i nästa fas, och redan nästa vecka ska förfrågningsunderlag och vagnupphandlingsunderlaget publiceras. Trafikstart beräknas till årsskiftet 2018/2019. 

För resten av Spårvagnsstädernas medlemmar så är projektet mycket intressant, eftersom detta är första gången på länge som Sverige får en ny spårvägsstad.

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.

Under gårdagen tog Lunds kommunfullmäktige ett igångsättningsbeslut gällande spårvägen i Lund. Detta innebär att Sverige får en ny spårvagnsstad.

Läs vidare »

Fel om spårvägar i Handelskammarens elbussrapport

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2015 14:20 CEST

I Stockholms Handelskammares rapport ”Framtidens buss är elektrisk – satsa på elbuss istället för spårväg” som släpptes idag förekommer många faktafel om spårvägar. Spårvagnsstäderna korrigerar den information som redovisas i rapporten och redovisar verkliga fakta från Göteborg och Norrköping.

Seminarium i Almedalen: Mer kollektivtrafik ger fler bostäder

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2015 08:01 CEST

När städerna växer och vi behöver öka bostadsbyggandet är effektiv kollektivtrafik avgörande. Nya linjer öppnar upp för attraktiva lägen där bostäder, handel och arbetsplatser kan utvecklas utan att biltrafiken behöver öka. Spårvagnsstäderna, Fastighetsägarna och organisationen Jagvillhabostad.nu lyfter betydelsen av spårväg och annan kollektivtrafik för att öka bostadsbyggandet i städerna.

Nya guidelines för modern spårväg i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2015 12:04 CEST

​Nya gemensamma guidelines för spårvägstrafik har tagits fram genom ett samarbete inom kollektivtrafikbranschen. Rekommendationerna vänder sig till beslutsfattare och andra som arbetar med kollektivtrafik och hållbar stadsutveckling. De ger stöd och inspiration till städer som vill utveckla kollektivtrafik med hög kapacitet.

Lunds nya spårväg engagerar fler blivande spårvagnsstäder

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2015 11:03 CEST

Den planerade spårvägen i Lund föreslås få statlig medfinansiering via regeringens nya stadsmiljöavtal. Lund blir den första staden i Sverige som satsar på helt nytt system. De sex andra städer i Sverige som har utbyggnadsplaner för spårväg får nu ett efterlängtat exempel att studera inför framtida satsningar i kollektivtrafiken.

Jönköping ny medlem i Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2015 14:38 CEST

Jönköpings kommun går med föreningen Spårvagnsstäderna. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbeten kring spårväg och hållbar stadsutveckling. Idag är 16 av landets större kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter medlemmar.

Ny ordförande och styrelse vald i Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2015 16:48 CET

Spårvagnsstäderna har igår på sitt årsmöte valt en ny styrelse. Årsmötesförhandlingarna ägde rum i samband med föreningens årsmöteskonferens som hade temat "Spårväg bygger hållbara stadsmiljöer" och hölls den 26-27 mars i Eskilstuna.

Till ny ordförande i Spårvagnsstädernas valdes Milan Obradovic (S), kommunalråd i Malmö Stad. Föreningens nya vice ordförande är Karin Jonsson (C), kommunalråd i Norrköpings kommun.

Som ledamöter i styrelsen valdes följande representanter från Spårvagnsstädernas medlemmar :

Botkyrka kommun
Dan Gahnström (MP)

Helsingborgs Stad
Annika Román (MP)
Ersättare: Ali Shibl (S)

Huddinge kommun
Erik Ottosson (M)
Ersättare: Marica Lindblad (MP)

Linköpings kommun
Kristina Edlund (S)
Ersättare: Muharrem Demirok (C)

Lunds kommun
Anders Almgren (S)
Ersättare: Christer Wallin (M)

Malmö Stad
Milan Obradovic (S), ordförande
Ersättare: Torbjörn Tegnhammar (M)

Norrköpings kommun
Karin Jonsson (C), vice ordförande
Ersättare: Bengt Cete (MP)

Region Skåne
Stefan Svalö (S)
Ersättare: Cristina Glad (FP)

Stockholms Stad
Daniel Helldén (MP)
Ersättare: Berthold Gustavsson (M)

Uppsala kommun
Maria Gardfjell (MP)
Ersättare: Stefan Hanna (C)

Västtrafik
Leif Blomqvist (S)


Spårvagnsstädernas nya ordförande, Milan Obradovic (S) är från Malmö, en stad som idag planerar nya utbyggnader av modern spårväg.

– Det är viktigt att staten kan medfinansiera den här typen av större infrastruktursatsningar. Kommunerna klarar inte själva att ta kostnaderna för en utbyggnad av spårväg. Det handlar om att stimulera en hållbar stadsutveckling och ökat bostadsbyggande, säger han.

Föreningens nya vice ordförande Karin Jonsson (S) är kommunalråd i Norrköping, en av de svenska kommuner som idag har spårvagnar. Hon tycker att Spårvagnsstäderna har en viktig roll som samarbetsforum när nya spårvägar planeras.

– Föreningen har många engagerade kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter runt om i Sverige som är intresserade av spårväg och hållbar stadsutveckling, totalt 16 stycken. Norrköping som spårvagnsstad tar gärna till sig nya rön och vi delar gärna med oss av våra egna erfarenheter till andra kommuner som funderar på spårvägsutbyggnad, säger Karin Jonsson.

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.

Spårvagnsstäderna har igår på sitt årsmöte valt en ny styrelse. Årsmötesförhandlingarna ägde rum i samband med föreningens årsmöteskonferens som hade temat "Spårväg bygger hållbara stadsmiljöer" och hölls den 26-27 mars i Eskilstuna. Till ny ordförande i Spårvagnsstädernas valdes Milan Obradovic (S), kommunalråd i Malmö Stad.

Läs vidare »

Programmet klart till Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2015 14:57 CET

​Möt ordföranden för riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith som berättar om hur de nya stadsmiljöavtalen kan medfinansiera investeringar i modern spårväg. De senaste utbyggnadsplanerna för modern spårväg i Finland presenteras och vi får veta hur den franska staden Besançon skapat en kostnadseffektiv spårväg som samtidigt är attraktiv för resenärerna.

Inbjudan till Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2015 14:58 CET

Spårvagnsstädernas kommande årsmöteskonferens äger rum den 26-27:e mars i Eskilstuna. Möt ordförande för riksdagens trafikutskott som berättar om hur de nya stadsmiljöavtalen kan medfinansiera investeringar i modern spårväg. Internationella gäster delar med sig av spårvägsexempel och vi kommer att få veta mer om hur man arbetar med jämställdhet i kollektivtrafikplaneringen.

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Driver och ansvarar för Spårvagnsstädernas verksamhet.

Om Spårvagnsstäderna

Spårvagnsstäderna - En förening för spårvägsutbyggnader

Spårvagnsstäderna arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Medlemmar är kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter. Föreningen välkomnar även företag och intresseorganisationer som associerade medlemmar. Spårvagnsstäderna vill underlätta finansieringen och förenkla regelverket för att bygga och driva spårväg.

Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer.