Skip to main content

Taggar

investeringar

stadsutveckling

politik

stadsutveckling 33 spårvagnsstäderna 31 spårväg 26 hållbara städer 25 spårvagn 25 kollektivtrafik 24 miljö 17 investeringar 13 politik 13 transporter 12 christer g wennerholm 11 anna-karin johansson 7 björn sylvén 6 anders rubin 5 mats persson 5 spårvagnar i skåne 5 Marcus Horning 4 rudolf antoni 4 karolina skog 4 mats helmfrid 4 trafikverket 4 mette svanes 4 pg andersson 3 karin svensson smith 3 järnvägsentreprenörerna 3 nina larsson 3 daniel svanfelt 3 lund 3 muharrem demirok 3 anneli hulthén 3 swedtrain 3 seminarie 3 charlotte wäreborn schultz 3 leif lindberg 3 christer g. wennerholm 3 tomas svensson 3 pernilla ström 3 samarbete 2 lisa hansson 2 huddinge 2 vti 2 kostnadseffektiv 2 ramböll 2 region skåne 2 spårvagnar 2 kostnadseffektiva 2 johan trouvé 2 bo-göran lundberg 2 regelverk 2 kostnadseffektivitet 2 analyser 2 berthold gustavsson 2 k2 2 leif jakobsson 2 håkan holmberg 2 jan amcoff 2 eva andersson 2 per lundin 2 lars stjernkvist 2 pia nilsson (s) 2 christer ljungberg 2 anna olin 2 kjell aleklett 2 Marianne Bendixen 2 Andreas Isager 2 lotta finstorp 2 fredrik ahlstedt 2 stefan hanna 2 gustav olsson 2 utbyggnadsplaner 2 thomas johanson 2 dao dam- hieu 2 rolf alm 2 martin schmidt 2 andreas arvidsson 2 martin lindahl 2 peter löfquist 2 maryam zeitooni dicker 2 peak car 2 alexander ståhle 2 birgitta dahl 2 ulla-britt wickström 2 jenny kihlberg 2 johan wadman 2 stefan bojander 2 torbjörn einarsson 2 patrick laval 2 marit winther sørstrøm 2 maria gardfjell 2 helena sederström 2 gösta ahlberg 2 ragnar hedström 2 tom rye 2 pernilla von strokirch 2 johanna appelberg 2 skånepaketet 1 anders teljebäck 1 malmö 1 owe nilsson 1 christian gustavsson 1 remissvar 1 skatteutskottet 1 gunnar andrén 1 åtgärdsplan 1 gunnar andrén (fp) 1 eva andersson (s) 1 berthold gustavsson (m) 1 nationella transportplanen 2014-2025 1 stångån 1 västsvenska handelskammaren 1 ebba busch 1 regerigen 1 medlemmar 1 upphandling 1 linköping. 1 christer nilson 1 letbaner 1 nils hillerbrand 1 letbaner.dk 1 kommitté 1 daniel dronjak nordqvist 1 peller engvall 1 enklare planering 1 lag om byggande av järnväg 1 banlagen 1 avtalsrekommendationer 1 avtalsprinciper 1 avtalsmodeller 1 kontraktuella principer 1 utbyggnader 1 pelle envall 1 göteborg 1 spis 1 fastighetsägarna 1 spårtrafik 1 kommunikationschef 1 samhällsnytta 1 tom karlsson 1 skandinavien 1 trafikutskottet 1 standardisering 1 stefan persson 1 bergen 1 ostlänken 1 norrköping 1 anna larsson 1 urban 1 ulrik berggren 1 parkering 1 anna larsson (s 1 spårväg syd 1 nils hillerbrand (mp) 1 kartläggning 1 swedish standards institute 1 eskilstuna 1 sl 1 linköping 1 förening 1 thomas johansson 1 linköpings universitet 1 morten engelbrecht 1 helsingborg 1 ketil kindestam 1 lennart löfberg 1 erik sjaunja 1 gabriella burel 1 analys 1 christer olsson 1 västerås 1 thomas lange 1 plan- och bygglagen 1 pbl 1 rikard jacobsson 1 bernt nielsen 1 birgitta hellgren 1 lars brümmer 1 Visa alla taggar
​Uppsala handelskammare har fått spårvägens egenskaper om bakfoten

​Uppsala handelskammare har fått spårvägens egenskaper om bakfoten

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2016 13:37 CEST

I en nyutgiven debattskrift argumenterar Uppsala handelskammare för varför staden bör satsa på elbussar. Skriften innehåller tyvärr en del myter och felaktigheter om spårväg och Spårvagnsstäderna vill därför bemöta några av de viktigaste.

Media no image

Historiskt spårvägsbeslut fattat i Lund

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2015 16:00 CET

Under gårdagen tog Lunds kommunfullmäktige ett igångsättningsbeslut gällande spårvägen i Lund. Detta innebär att Sverige får en ny spårvagnsstad.

Fel om spårvägar i Handelskammarens elbussrapport

Fel om spårvägar i Handelskammarens elbussrapport

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2015 14:20 CEST

I Stockholms Handelskammares rapport ”Framtidens buss är elektrisk – satsa på elbuss istället för spårväg” som släpptes idag förekommer många faktafel om spårvägar. Spårvagnsstäderna korrigerar den information som redovisas i rapporten och redovisar verkliga fakta från Göteborg och Norrköping.

Seminarium i Almedalen: Mer kollektivtrafik ger fler bostäder

Seminarium i Almedalen: Mer kollektivtrafik ger fler bostäder

Pressmeddelanden   •   Jun 09, 2015 08:01 CEST

När städerna växer och vi behöver öka bostadsbyggandet är effektiv kollektivtrafik avgörande. Nya linjer öppnar upp för attraktiva lägen där bostäder, handel och arbetsplatser kan utvecklas utan att biltrafiken behöver öka. Spårvagnsstäderna, Fastighetsägarna och organisationen Jagvillhabostad.nu lyfter betydelsen av spårväg och annan kollektivtrafik för att öka bostadsbyggandet i städerna.

Nya guidelines för modern spårväg i Sverige

Nya guidelines för modern spårväg i Sverige

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2015 12:04 CEST

​Nya gemensamma guidelines för spårvägstrafik har tagits fram genom ett samarbete inom kollektivtrafikbranschen. Rekommendationerna vänder sig till beslutsfattare och andra som arbetar med kollektivtrafik och hållbar stadsutveckling. De ger stöd och inspiration till städer som vill utveckla kollektivtrafik med hög kapacitet.

Lunds nya spårväg engagerar fler blivande spårvagnsstäder

Lunds nya spårväg engagerar fler blivande spårvagnsstäder

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2015 11:03 CEST

Den planerade spårvägen i Lund föreslås få statlig medfinansiering via regeringens nya stadsmiljöavtal. Lund blir den första staden i Sverige som satsar på helt nytt system. De sex andra städer i Sverige som har utbyggnadsplaner för spårväg får nu ett efterlängtat exempel att studera inför framtida satsningar i kollektivtrafiken.

Jönköping ny medlem i Spårvagnsstäderna

Jönköping ny medlem i Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2015 14:38 CEST

Jönköpings kommun går med föreningen Spårvagnsstäderna. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbeten kring spårväg och hållbar stadsutveckling. Idag är 16 av landets större kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter medlemmar.

Media no image

Ny ordförande och styrelse vald i Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2015 16:48 CET

Spårvagnsstäderna har igår på sitt årsmöte valt en ny styrelse. Årsmötesförhandlingarna ägde rum i samband med föreningens årsmöteskonferens som hade temat "Spårväg bygger hållbara stadsmiljöer" och hölls den 26-27 mars i Eskilstuna. Till ny ordförande i Spårvagnsstädernas valdes Milan Obradovic (S), kommunalråd i Malmö Stad.

Programmet klart till Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015

Programmet klart till Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2015 14:57 CET

​Möt ordföranden för riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith som berättar om hur de nya stadsmiljöavtalen kan medfinansiera investeringar i modern spårväg. De senaste utbyggnadsplanerna för modern spårväg i Finland presenteras och vi får veta hur den franska staden Besançon skapat en kostnadseffektiv spårväg som samtidigt är attraktiv för resenärerna.

Inbjudan till Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015

Inbjudan till Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2015 14:58 CET

Spårvagnsstädernas kommande årsmöteskonferens äger rum den 26-27:e mars i Eskilstuna. Möt ordförande för riksdagens trafikutskott som berättar om hur de nya stadsmiljöavtalen kan medfinansiera investeringar i modern spårväg. Internationella gäster delar med sig av spårvägsexempel och vi kommer att få veta mer om hur man arbetar med jämställdhet i kollektivtrafikplaneringen.

X2AB och Spårvagnsstäderna i nytt samarbete för stärkt fokus på attraktiv kollektivtrafik

X2AB och Spårvagnsstäderna i nytt samarbete för stärkt fokus på attraktiv kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Jan 08, 2015 15:00 CET

X2AB och Spårvagnsstäderna tar nu fram samordnade Guidelines för BRT och moderna spårvägar. Arbetet stärker utvecklingen av attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik oavsett trafikslag. X2AB lanserar den 8 januari nya Guidelines för en attraktiv kollektivtrafik med fokus på Bus Rapid Transit under Transportforum i Linköping. Nu går man vidare och tar fram Guidelines även för modern spårväg.

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2014 15:31 CET

Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling var temat för Spårvagnsstädernas höstkonferens. Stockholms spårvägsplaner stod i centrum. Nya spårvägar planeras och byggs, samtidigt som gamla rustas upp. Sveriges bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan presenterade regeringens föreslagna satsning på städernas kollektivtrafik.

Större satsningar krävs på klimatsmart kollektivtrafik i städerna

Större satsningar krävs på klimatsmart kollektivtrafik i städerna

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2014 07:59 CET

Regeringens budgetproposition föreslår att 500 miljoner kronor per år avsätts till insatser för förbättrade stadsmiljöer under mandatperioden, vilket innebär att fler städer nu får möjlighet att satsa på spårburen kollektivtrafik. Men för att uppfylla behoven av nya spårvägar och annan klimatsmart kollektivtrafik i de växande städerna krävs större satsningar.

Stadsmiljöavtal bör ge statlig medfinansiering till nya moderna spårvägslinjer

Stadsmiljöavtal bör ge statlig medfinansiering till nya moderna spårvägslinjer

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2014 11:57 CEST

Den nya regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har utställt ett löfte om att staten ska stimulera hållbara transporter runt om i Sverige, vilket då bör ge statliga nationella investeringsmedel till moderna spårvägar i Sveriges växande städer. Enligt överenskommelsen ska staten genom stadsmiljöavtal med kommunerna stimulera hållbara transporter i städer.

Partierna om modern spårväg

Partierna om modern spårväg

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2014 12:50 CEST

Inför valet har Spårvagnsstäderna ställt tre aktuella frågor till alla riksdagspartier om spårväg och städernas kollektivtrafik. Nu redovisar vi svaren.

Trafikpolitiker vill se ökat statligt engagemang i städernas kollektivtrafik

Trafikpolitiker vill se ökat statligt engagemang i städernas kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2014 10:54 CEST

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill se ett större statligt engagemang i städernas kollektivtrafik och Moderaterna öppnar upp för fler finansieringspaket för kollektivtrafiken. De beskeden lämnade ordförande och ledamöter från riksdagens Trafikutskott, Anders Ygeman (S), Stina Bergström (Mp) och Lotta Finstorp (M) på Spårvagnsstädernas seminarium i Almedalen.

Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna spårvagnslinjer

Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna spårvagnslinjer

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2014 14:13 CEST

Regeringen presenterade den 2 juli en förhandlingsplan som föreslår satsningar på 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder och 140 miljarder på höghastighetsjärnväg. Spårvagnsstäderna välkomnar initiativet som skapar möjligheter för staten att i partnerskap utveckla kapacitetsstark kollektivtrafik i landets växande städer.

Pressinbjudan: Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?

Pressinbjudan: Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2014 07:30 CEST

Sverige har Europas snabbaste urbanisering. I Danmark & Finland medfinansierar staten moderna spårvägar på flera orter. Vad vill politikerna i Sverige? Seminarium med politikersamtal & nordisk utblick. Medverkande: Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand (S), Region Hovedstaden, Anders Ygeman (S), ordf i Trafikutskottet, Lotta Finstorp (M) & Stina Bergström (Mp) ledamöter i Trafikutskottet.

Sju svenska städer planerar moderna spårvagnslinjer

Sju svenska städer planerar moderna spårvagnslinjer

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2014 12:07 CEST

En ny kartläggning visar att sju svenska städer planerar att bygga 120 kilometer ny spårväg innan 2025. Lund, Malmö, Helsingborg och Uppsala satsar på helt nya system. Stockholm, Göteborg och Norrköping planerar flera nya spårvagnslinjer och förbättringar. Ytterligare fyra städer, Västerås, Linköping, Eskilstuna och Jönköping diskuterar möjligheten att bygga spårväg efter 2025.

Media no image

Staten medfinansierar spårväg i nationell transportplan

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2014 14:29 CEST

Spårvagnsstäderna konstaterar i en ny sammanställning att staten medfinansierar spårburen stadstrafik i Sveriges växande städer. Ett tiotal projekt finns med i den nya nationella transportplanen för perioden 2014–2025. Däremot behövs nya satsningar då alla utom en fanns med i den gamla planen. Nyheten är den stora medfinansieringen av utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.