Tags

Investeringar

Stadsutveckling

Politik

spårvagnsstäderna 31 stadsutveckling 31 spårväg 26 spårvagn 25 hållbara städer 25 kollektivtrafik 24 miljö 17 investeringar 12 transporter 12 christer g wennerholm 11 politik 10 anna-karin johansson 7 björn sylvén 6 spårvagnar i skåne 5 anders rubin 5 mats persson 5 mats helmfrid 4 karolina skog 4 rudolf antoni 4 mette svanes 4 Marcus Horning 4 trafikverket 4 leif lindberg 3 swedtrain 3 daniel svanfelt 3 seminarie 3 tomas svensson 3 karin svensson smith 3 järnvägsentreprenörerna 3 anneli hulthén 3 pernilla ström 3 pg andersson 3 nina larsson 3 lund 3 charlotte wäreborn schultz 3 christer g. wennerholm 3 muharrem demirok 3 kostnadseffektivitet 2 lotta finstorp 2 samarbete 2 lisa hansson 2 johan wadman 2 helena sederström 2 pia nilsson (s) 2 pernilla von strokirch 2 jan amcoff 2 lars stjernkvist 2 andreas arvidsson 2 kjell aleklett 2 ulla-britt wickström 2 regelverk 2 analyser 2 k2 2 region skåne 2 kostnadseffektiva 2 bo-göran lundberg 2 leif jakobsson 2 johan trouvé 2 utbyggnadsplaner 2 anna olin 2 Marianne Bendixen 2 ramböll 2 huddinge 2 gösta ahlberg 2 christer ljungberg 2 dao dam- hieu 2 gustav olsson 2 peter löfquist 2 martin schmidt 2 berthold gustavsson 2 rolf alm 2 martin lindahl 2 stefan hanna 2 spårvagnar 2 birgitta dahl 2 Andreas Isager 2 maryam zeitooni dicker 2 stefan bojander 2 maria gardfjell 2 patrick laval 2 marit winther sørstrøm 2 thomas johanson 2 torbjörn einarsson 2 jenny kihlberg 2 johanna appelberg 2 håkan holmberg 2 fredrik ahlstedt 2 vti 2 alexander ståhle 2 peak car 2 tom rye 2 eva andersson 2 kostnadseffektiv 2 per lundin 2 ragnar hedström 2 swedish standards institute 1 upphandling 1 helsingborg 1 spårväg syd 1 ulrik berggren 1 Visa alla taggar
Jönköping ny medlem i Spårvagnsstäderna

Jönköping ny medlem i Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   2015-03-31 14:38 CEST

Jönköpings kommun går med föreningen Spårvagnsstäderna. Organisationen förmedlar kunskap och främjar samarbeten kring spårväg och hållbar stadsutveckling. Idag är 16 av landets större kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter medlemmar.

Media-no-image

Ny ordförande och styrelse vald i Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 16:48 CET

Spårvagnsstäderna har igår på sitt årsmöte valt en ny styrelse. Årsmötesförhandlingarna ägde rum i samband med föreningens årsmöteskonferens som hade temat "Spårväg bygger hållbara stadsmiljöer" och hölls den 26-27 mars i Eskilstuna. Till ny ordförande i Spårvagnsstädernas valdes Milan Obradovic (S), kommunalråd i Malmö Stad.

Programmet klart till Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015

Programmet klart till Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015

Pressmeddelanden   •   2015-03-03 14:57 CET

​Möt ordföranden för riksdagens trafikutskott, Karin Svensson Smith som berättar om hur de nya stadsmiljöavtalen kan medfinansiera investeringar i modern spårväg. De senaste utbyggnadsplanerna för modern spårväg i Finland presenteras och vi får veta hur den franska staden Besançon skapat en kostnadseffektiv spårväg som samtidigt är attraktiv för resenärerna.

Inbjudan till Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015

Inbjudan till Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2015

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 14:58 CET

Spårvagnsstädernas kommande årsmöteskonferens äger rum den 26-27:e mars i Eskilstuna. Möt ordförande för riksdagens trafikutskott som berättar om hur de nya stadsmiljöavtalen kan medfinansiera investeringar i modern spårväg. Internationella gäster delar med sig av spårvägsexempel och vi kommer att få veta mer om hur man arbetar med jämställdhet i kollektivtrafikplaneringen.

X2AB och Spårvagnsstäderna i nytt samarbete för stärkt fokus på attraktiv kollektivtrafik

X2AB och Spårvagnsstäderna i nytt samarbete för stärkt fokus på attraktiv kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   2015-01-08 15:00 CET

X2AB och Spårvagnsstäderna tar nu fram samordnade Guidelines för BRT och moderna spårvägar. Arbetet stärker utvecklingen av attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik oavsett trafikslag. X2AB lanserar den 8 januari nya Guidelines för en attraktiv kollektivtrafik med fokus på Bus Rapid Transit under Transportforum i Linköping. Nu går man vidare och tar fram Guidelines även för modern spårväg.

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2014

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 15:31 CET

Spårväg som drivkraft för hållbar stadsutveckling var temat för Spårvagnsstädernas höstkonferens. Stockholms spårvägsplaner stod i centrum. Nya spårvägar planeras och byggs, samtidigt som gamla rustas upp. Sveriges bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan presenterade regeringens föreslagna satsning på städernas kollektivtrafik.

Större satsningar krävs på klimatsmart kollektivtrafik i städerna

Större satsningar krävs på klimatsmart kollektivtrafik i städerna

Pressmeddelanden   •   2014-10-30 07:59 CET

Regeringens budgetproposition föreslår att 500 miljoner kronor per år avsätts till insatser för förbättrade stadsmiljöer under mandatperioden, vilket innebär att fler städer nu får möjlighet att satsa på spårburen kollektivtrafik. Men för att uppfylla behoven av nya spårvägar och annan klimatsmart kollektivtrafik i de växande städerna krävs större satsningar.

Stadsmiljöavtal bör ge statlig medfinansiering till nya moderna spårvägslinjer

Stadsmiljöavtal bör ge statlig medfinansiering till nya moderna spårvägslinjer

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 11:57 CEST

Den nya regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet har utställt ett löfte om att staten ska stimulera hållbara transporter runt om i Sverige, vilket då bör ge statliga nationella investeringsmedel till moderna spårvägar i Sveriges växande städer. Enligt överenskommelsen ska staten genom stadsmiljöavtal med kommunerna stimulera hållbara transporter i städer.

Partierna om modern spårväg

Partierna om modern spårväg

Pressmeddelanden   •   2014-09-09 12:50 CEST

Inför valet har Spårvagnsstäderna ställt tre aktuella frågor till alla riksdagspartier om spårväg och städernas kollektivtrafik. Nu redovisar vi svaren.

Trafikpolitiker vill se ökat statligt engagemang i städernas kollektivtrafik

Trafikpolitiker vill se ökat statligt engagemang i städernas kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   2014-07-08 10:54 CEST

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill se ett större statligt engagemang i städernas kollektivtrafik och Moderaterna öppnar upp för fler finansieringspaket för kollektivtrafiken. De beskeden lämnade ordförande och ledamöter från riksdagens Trafikutskott, Anders Ygeman (S), Stina Bergström (Mp) och Lotta Finstorp (M) på Spårvagnsstädernas seminarium i Almedalen.

Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna spårvagnslinjer

Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna spårvagnslinjer

Pressmeddelanden   •   2014-07-03 14:13 CEST

Regeringen presenterade den 2 juli en förhandlingsplan som föreslår satsningar på 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder och 140 miljarder på höghastighetsjärnväg. Spårvagnsstäderna välkomnar initiativet som skapar möjligheter för staten att i partnerskap utveckla kapacitetsstark kollektivtrafik i landets växande städer.

Pressinbjudan: Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?

Pressinbjudan: Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 07:30 CEST

Sverige har Europas snabbaste urbanisering. I Danmark & Finland medfinansierar staten moderna spårvägar på flera orter. Vad vill politikerna i Sverige? Seminarium med politikersamtal & nordisk utblick. Medverkande: Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand (S), Region Hovedstaden, Anders Ygeman (S), ordf i Trafikutskottet, Lotta Finstorp (M) & Stina Bergström (Mp) ledamöter i Trafikutskottet.

Sju svenska städer planerar moderna spårvagnslinjer

Sju svenska städer planerar moderna spårvagnslinjer

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 12:07 CEST

En ny kartläggning visar att sju svenska städer planerar att bygga 120 kilometer ny spårväg innan 2025. Lund, Malmö, Helsingborg och Uppsala satsar på helt nya system. Stockholm, Göteborg och Norrköping planerar flera nya spårvagnslinjer och förbättringar. Ytterligare fyra städer, Västerås, Linköping, Eskilstuna och Jönköping diskuterar möjligheten att bygga spårväg efter 2025.

Media-no-image

Staten medfinansierar spårväg i nationell transportplan

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 14:29 CEST

Spårvagnsstäderna konstaterar i en ny sammanställning att staten medfinansierar spårburen stadstrafik i Sveriges växande städer. Ett tiotal projekt finns med i den nya nationella transportplanen för perioden 2014–2025. Däremot behövs nya satsningar då alla utom en fanns med i den gamla planen. Nyheten är den stora medfinansieringen av utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

Dokumentation: Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund

Dokumentation: Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 15:08 CEST

Temat för årsmöteskonferensen var "Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner". I Lund är den planerade spårvägen snart klar för byggstart. Vid Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens den 27- 28 mars fick medlemmarna möjlighet att resa längs den tänkta sträckan. Förutom intressanta föreläsningar gavs också många tillfällen att diskutera spårväg med såväl förespråkare som motståndare.

Ny styrelse vald i Spårvagnsstäderna

Ny styrelse vald i Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   2014-03-27 11:55 CET

Spårvagnsstäderna har idag på sitt årsmöte i Lund valt en ny styrelse. Professor Bengt Holmberg, vid institutionen Trafik & väg på Lunds Universitet var ordförande för årsmötesförhandlingarna. Till Spårvagnsstädernas styrelse valdes SL:s ordförande Christer G Wennerholm (M) till ordförande och Karolina Skog (Mp) kommunalråd i Malmö Stad till vice ordförande.

Pressinbjudan: Spårvagnsstädernas Årsmöteskonferens 2014 i Lund 27-28 mars

Pressinbjudan: Spårvagnsstädernas Årsmöteskonferens 2014 i Lund 27-28 mars

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 11:14 CET

Spårvagnsstädernas Årsmöteskonferens 2014 arrangeras i Lund torsdag 27:e och fredag 28:e mars. Temat är ”Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner”. Politiker, tjänstemän, forskare, konsulter, leverantörer och annan expertis från hela landet samlas i Lund för att utbyta idéer och kunskap inom spårvägsområdet. Journalister deltar kostnadsfritt på konferensen.

Välkommet besked: Trafikverket kan medverka till finansiering av nya spårvägar

Välkommet besked: Trafikverket kan medverka till finansiering av nya spårvägar

Pressmeddelanden   •   2014-02-12 10:14 CET

Spårvagnsstäderna har tagit fram en analys av Trafikverkets roll i spårvägsfrågor och presenterat ett antal förslag till myndigheten. I svaret till föreningen, skriver nu Gunnar Malm, Trafikverkets GD: ”Med stöd av Förordning 2009:237 om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm kan Trafikverket medverka till finansieringslösningar som inkluderar spårväg."

Media-no-image

Eskilstuna kommun går med i föreningen Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   2014-02-10 10:14 CET

Eskilstuna blir den tolfte svenska kommunen att söka medlemskap i den växande föreningen Spårvagnsstäderna. Organisationen arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar och förmedlar kunskap samt främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Media-no-image

Trafikverket behöver ett tydligare uppdrag i spårvägsfrågor

Pressmeddelanden   •   2013-12-06 12:23 CET

Spårvagnsstädernas nya analys av Trafikverkets uppdrag visar att i regeringens nuvarande instruktion till myndigheten, hamnar spårvägsfrågor mellan stolarna eller har i vissa fall helt glömts bort. Nu riktar Spårvagnsstäderna ett antal förslag både till Trafikverket och till regeringen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.