Tags

spårvagnsstäderna 36 spårväg 31 stadsutveckling 30 spårvagn 30 hållbara städer 29 kollektivtrafik 29 jens forsmark 22 miljö 21 transporter 15 christer g wennerholm 13 anna-karin johansson 10 lund 6 björn sylvén 6 anders rubin 5 mats persson 5 spårvagnar i skåne 5 mats helmfrid 5 trafikverket 5 finansiering 5 mette svanes 4 karin svensson smith 4 Marcus Horning 4 rudolf antoni 4 karolina skog 4 christer g. wennerholm 3 järnvägsentreprenörerna 3 muharrem demirok 3 swedtrain 3 daniel svanfelt 3 leif lindberg 3 charlotte wäreborn schultz 3 tomas svensson 3 pg andersson 3 pernilla ström 3 anneli hulthén 3 nina larsson 3 rolf alm 2 håkan holmberg 2 vti 2 fredrik ahlstedt 2 lisa hansson 2 kostnadseffektivitet 2 alexander ståhle 2 lotta finstorp 2 k2 2 peak car 2 tom rye 2 gustav olsson 2 johan wadman 2 stefan bojander 2 eva andersson 2 per lundin 2 kostnadseffektiv 2 maria gardfjell 2 ragnar hedström 2 patrick laval 2 region skåne 2 peter löfquist 2 gösta ahlberg 2 kostnadseffektiva 2 jan amcoff 2 marit winther sørstrøm 2 lars stjernkvist 2 bo-göran lundberg 2 thomas johanson 2 leif jakobsson 2 johan trouvé 2 åtgärdsplan 2 stefan hanna 2 martin lindahl 2 andreas arvidsson 2 kjell aleklett 2 samarbete 2 spårvagnar 2 ulla-britt wickström 2 birgitta dahl 2 regelverk 2 torbjörn einarsson 2 pia nilsson (s) 2 anna olin 2 Andreas Isager 2 jenny kihlberg 2 dao dam- hieu 2 Marianne Bendixen 2 ramböll 2 huddinge 2 pernilla von strokirch 2 maryam zeitooni dicker 2 martin schmidt 2 berthold gustavsson 2 johanna appelberg 2 helena sederström 2 sydsvenskan 2 christer ljungberg 2 helsingborg 1 enklare planering 1 spårväg syd 1 letbaner.dk 1 linköping 1 peller engvall 1 parkering 1 stefan persson 1 sl 1 upphandling 1 bernt nielsen 1 stångån 1 lunds universitet 1 christer nilson 1 skatteutskottet 1 utbyggnader 1 magnus johansson 1 thomas lange 1 anders almgren 1 max iv laboratoriet 1 swedish standards institute 1 urban 1 pelle envall 1 ulrik berggren 1 leif holmberg 1 vgu 1 berthold gustavsson (m) 1 standardisering 1 skånepaketet 1 lennart löfberg 1 letbaner 1 eva andersson (s) 1 linköping. 1 ebba busch 1 kommitté 1 gunnar malm 1 brunnshög 1 gunnar andrén (fp) 1 gunnar andrén 1 förening 1 attraktiva städer 1 transportinfrastruktur 1 infrastrukur 1 samhällsnytta 1 bengt holmberg 1 avtalsrekommendationer 1 banlagen 1 kontraktuella principer 1 lag om byggande av järnväg 1 skåne 1 spårtrafik 1 bergen 1 kommunikationschef 1 eskilstuna 1 åtgärdsvalsstudie 1 åtgärsdplan 1 morten engelbrecht 1 anna larsson (s 1 utbyggnadsplaner 1 göteborg 1 spis 1 norrköping 1 avtalsmodeller 1 ketil kindestam 1 owe nilsson 1 lars brümmer 1 trafikutskottet 1 christer olsson 1 anna larsson 1 malmö 1 västerås 1 rikard jacobsson 1 kartläggning 1 gabriella burel 1 avtalsprinciper 1 ess 1 linköpings universitet 1 nils hillerbrand (mp) 1 sverker oredsson 1 daniel dronjak nordqvist 1 västsvenska handelskammaren 1 fastighetsägarna 1 christian gustavsson 1 heidi avellan 1 plan- och bygglagen 1 erik sjaunja 1 nils hillerbrand 1 regerigen 1 pbl 1 birgitta hellgren 1 stadsbyggnad 1 remissvar 1 thomas johansson 1 anders teljebäck 1 ostlänken 1 håkan lockby 1 sörmland 1 tom karlsson 1 Visa alla taggar
Dokumentation: Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund

Dokumentation: Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2014 i Lund

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 15:08 CEST

Temat för årsmöteskonferensen var "Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner". I Lund är den planerade spårvägen snart klar för byggstart. Vid Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens den 27- 28 mars fick medlemmarna möjlighet att resa längs den tänkta sträckan. Förutom intressanta föreläsningar gavs också många tillfällen att diskutera spårväg med såväl förespråkare som motståndare.

Ny styrelse vald i Spårvagnsstäderna

Ny styrelse vald i Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   2014-03-27 11:55 CET

Spårvagnsstäderna har idag på sitt årsmöte i Lund valt en ny styrelse. Professor Bengt Holmberg, vid institutionen Trafik & väg på Lunds Universitet var ordförande för årsmötesförhandlingarna. Till Spårvagnsstädernas styrelse valdes SL:s ordförande Christer G Wennerholm (M) till ordförande och Karolina Skog (Mp) kommunalråd i Malmö Stad till vice ordförande.

Pressinbjudan: Spårvagnsstädernas Årsmöteskonferens 2014 i Lund 27-28 mars

Pressinbjudan: Spårvagnsstädernas Årsmöteskonferens 2014 i Lund 27-28 mars

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 11:14 CET

Spårvagnsstädernas Årsmöteskonferens 2014 arrangeras i Lund torsdag 27:e och fredag 28:e mars. Temat är ”Så förverkligar vi Sveriges spårvägsplaner”. Politiker, tjänstemän, forskare, konsulter, leverantörer och annan expertis från hela landet samlas i Lund för att utbyta idéer och kunskap inom spårvägsområdet. Journalister deltar kostnadsfritt på konferensen.

Välkommet besked: Trafikverket kan medverka till finansiering av nya spårvägar

Välkommet besked: Trafikverket kan medverka till finansiering av nya spårvägar

Pressmeddelanden   •   2014-02-12 10:14 CET

Spårvagnsstäderna har tagit fram en analys av Trafikverkets roll i spårvägsfrågor och presenterat ett antal förslag till myndigheten. I svaret till föreningen, skriver nu Gunnar Malm, Trafikverkets GD: ”Med stöd av Förordning 2009:237 om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar mm kan Trafikverket medverka till finansieringslösningar som inkluderar spårväg."

Media-no-image

Eskilstuna kommun går med i föreningen Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   2014-02-10 10:14 CET

Eskilstuna blir den tolfte svenska kommunen att söka medlemskap i den växande föreningen Spårvagnsstäderna. Organisationen arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar och förmedlar kunskap samt främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Media-no-image

Trafikverket behöver ett tydligare uppdrag i spårvägsfrågor

Pressmeddelanden   •   2013-12-06 12:23 CET

Spårvagnsstädernas nya analys av Trafikverkets uppdrag visar att i regeringens nuvarande instruktion till myndigheten, hamnar spårvägsfrågor mellan stolarna eller har i vissa fall helt glömts bort. Nu riktar Spårvagnsstäderna ett antal förslag både till Trafikverket och till regeringen.

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013

Pressmeddelanden   •   2013-12-03 14:40 CET

Västvärldens ökande intresse för kollektivtrafik och den vikande entusiasmen för bilism var i fokus för Spårvagnstädernas Höstkonferens med temat ”Samarbete, planering och byggande för attraktiva städer”. Hundratalet personer från hela landet samlades i Linköping för att diskutera stadsplanering och spårvagnens roll i den nya stadsbilden. Referatet får fritt publiceras med angivande av författare.

Pressinbjudan: Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2013

Pressinbjudan: Spårvagnsstädernas Höstkonferens 2013

Pressmeddelanden   •   2013-11-12 11:11 CET

Hur samarbetar, planerar och bygger vi för attraktiva städer? Hur ser förutsättningarna för processerna ut och vilken är spårvägens roll? Det är frågeställningar som diskuteras under Spårvagnsstädernas Höstkonferens. Journalister deltar kostnadsfritt på konferensen. Tid: torsdag 14 november kl. 10:00 – fredag 15 november kl. 15:00 Plats: Elite Stora Hotellet, Stora Torget 9, Linköping

Media-no-image

Gemensamma spelregler för modern spårväg i Sverige och Europa

Pressmeddelanden   •   2013-10-03 13:48 CEST

Nu startar SIS, Swedish Standards Institute och Spårvagnsstäderna ett arbete med att se över vilka behov Sverige har av nya standarder för moderna spårvägar. Sverige har även stora möjligheter att vara med och påverka hur Europas framtida spårvägar ska se ut. Alla företag, myndigheter och organisationer är välkomna att delta i arbetet med standarder för spårvägar hos SIS.

Media-no-image

Investeringar i moderna spårvägar ger nationella nyttor

Pressmeddelanden   •   2013-10-02 11:50 CEST

I remissvaret på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet understryker Spårvagnsstäderna att det är mycket positivt att den nationella planen uppmärksammar kollektivtrafikens och samhällsplaneringens roll för förbättrade transporter och tillgänglighet i tätorter.

Media-no-image

Spårvagnsstäderna på DN Debatt: Spårvägarna en viktig del i framtidens kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   2013-09-10 08:21 CEST

För att underlätta tillväxt och bostadsbyggande i våra större städer behöver fler färdas effektivt och klimatsmart. Goda kommunikationer är viktiga även för tillgänglighet och integration. Trafikverkets nationella plan för transportsystemet som nu är på remiss bör ge kollektivtrafiken högre prioritet.

Dokumentation: Moderna spårvägar och Sveriges ekonomiska konkurrenskraft

Dokumentation: Moderna spårvägar och Sveriges ekonomiska konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   2013-07-08 13:34 CEST

Städerna blir allt mer vårt gemensamma vardagsrum där kultur och kollektivtrafik blir nödvändiga förutsättningar för ekonomisk utveckling. Den 2 juli höll Spårvagnsstäderna ett seminarium under politikerveckan i Visby. Medarrangör var Swedtrain. Temat var stadsutveckling och vikten av väl fungerande kollektivtrafik för att främja Sveriges ekonomiska tillväxt.

Media-no-image

Spårvagnsstäderna i Almedalen

Pressmeddelanden   •   2013-06-27 09:52 CEST

Moderna spårvägar och Sveriges ekonomiska konkurrenskraft. Lotta Finstorp (M) Trafikutskottet Ansvarig för kollektivtrafikfrågor i moderata trafikkommittén Leif Jakobsson v ordf och gruppledare (S) i Skatteutskottet, tidigare i Trafikutskottet Christer G. Wennerholm ordf i SL & ordf i Spårvagnsstäderna Rudolf Antoni näringspol chef Fastighetsägarna Johan Trouvé VD Västsv. Handelskammaren

Media-no-image

Huddinge kommun går med i föreningen Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   2013-06-18 09:13 CEST

Huddinge blir den elfte kommunen i Sverige att söka medlemskap i den växande föreningen Spårvagnsstäderna. Organisationen arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar och förmedlar kunskap samt främjar samarbete om spårvägsprojekt. Vilka ledamöter som kommer representera Huddinge i Spårvagnsstädernas styrelse bestäms på kommande kommunstyrelsemöte.

Ny kommunikationschef på Spårvagnsstäderna

Ny kommunikationschef på Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   2013-04-18 10:19 CEST

Spårvagnsstäderna har anställt Anna-Karin Johansson som ny kommunikationschef. Organisationen arbetar för att det ska bli lättare att bygga spårvägar och förmedlar kunskap samt främjar samarbete om spårvägsprojekt.

Dokumentation: Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013

Dokumentation: Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013

Pressmeddelanden   •   2013-03-27 10:41 CET

Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens började med årsmötesförhandlingar som leddes av Birgitta Dahl, riksdagens före detta talman och tidigare miljö- och energiminister. Detta följdes av en två dagars konferens som rörde spårvägens roll i den moderna staden. Ett referat från konferensen för fri publicering finns nu på Spårvagnsstädernas webbplats.

Media-no-image

Nyvald styrelse i Spårvagnsstäderna

Pressmeddelanden   •   2013-03-07 15:19 CET

Spårvagnsstäderna har idag på sitt årsmöte valt en ny styrelse. Birgitta Dahl, riksdagens före detta talman och tidigare miljö- och energiminister ledde årsmötesförhandlingarna i Uppsala. Till Spårvagnsstädernas styrelse omvaldes SL:s ordförande Christer G Wennerholm (M) till ordförande och Karolina Skog (Mp) kommunalråd i Malmö Stad till vice ordförande.

Media-no-image

Spårvagnsstädernas årsmöteskonferens 2013

Pressmeddelanden   •   2013-03-05 09:54 CET

Spårvägens roll i den moderna staden Att bygga spårväg är att bygga stad. Stora städer fortsätter att växa. Ekonomin förändras när möten, tankeutbyte och intellektuellt kapital får en viktigare roll. Städers attraktivitet är en konkurrensfaktor. Spårvagnsstädernas konferens samlar politiker, tjänstemän, experter som diskuterar spårvägens, stadsplaneringens och politikens roll i denna spelplan.

Media-no-image

Ny kartläggning - Planerad utbyggnad av spårvägar i Sverige

Pressmeddelanden   •   2012-11-26 09:37 CET

Välkommen på Spårvagnsstädernas seminarium på Persontrafikmässan På seminariet presenteras en ny kartläggning av de utbyggnader av spårvägar som just nu planeras i Sverige. Föreläsare; Christer G. Wennerholm, ordf. SL & ordf. Spårvagnsstäderna Jens Forsmark, Samordnare, Spårvagnsstäderna

Media-no-image

Årets lobbyist 2012

Pressmeddelanden   •   2012-11-06 12:10 CET

Varje år utser tidningen Resumé den organisation som under året varit mest framgångsrik i sin opinionsbildande verksamhet. I år är Spårvagnsstäderna nominerade - tillsammans med bl.a. Majblomman, IOGT och Lärarnas Riksförbund.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.