Pressmeddelanden Visa alla 41 träffar

Trafikpolitiker vill se ökat statligt engagemang i städernas kollektivtrafik

Trafikpolitiker vill se ökat statligt engagemang i städernas kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   2014-07-08 10:54 CEST

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill se ett större statligt engagemang i städernas kollektivtrafik och Moderaterna öppnar upp för fler finansieringspaket för kollektivtrafiken. De beskeden lämnade ordförande och ledamöter från riksdagens Trafikutskott, Anders Ygeman (S), Stina Bergström (Mp) och Lotta Finstorp (M) på Spårvagnsstädernas seminarium i Almedalen.

Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna spårvagnslinjer

Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna spårvagnslinjer

Pressmeddelanden   •   2014-07-03 14:13 CEST

Regeringen presenterade den 2 juli en förhandlingsplan som föreslår satsningar på 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder och 140 miljarder på höghastighetsjärnväg. Spårvagnsstäderna välkomnar initiativet som skapar möjligheter för staten att i partnerskap utveckla kapacitetsstark kollektivtrafik i landets växande städer.

Pressinbjudan: Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?

Pressinbjudan: Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 07:30 CEST

Sverige har Europas snabbaste urbanisering. I Danmark & Finland medfinansierar staten moderna spårvägar på flera orter. Vad vill politikerna i Sverige? Seminarium med politikersamtal & nordisk utblick. Medverkande: Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand (S), Region Hovedstaden, Anders Ygeman (S), ordf i Trafikutskottet, Lotta Finstorp (M) & Stina Bergström (Mp) ledamöter i Trafikutskottet.

Sju svenska städer planerar moderna spårvagnslinjer

Sju svenska städer planerar moderna spårvagnslinjer

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 12:07 CEST

En ny kartläggning visar att sju svenska städer planerar att bygga 120 kilometer ny spårväg innan 2025. Lund, Malmö, Helsingborg och Uppsala satsar på helt nya system. Stockholm, Göteborg och Norrköping planerar flera nya spårvagnslinjer och förbättringar. Ytterligare fyra städer, Västerås, Linköping, Eskilstuna och Jönköping diskuterar möjligheten att bygga spårväg efter 2025.

Dokument 2 träffar

Spårvagnsstädernas rekommendation för avtalsfrågor avseende spårvagnar

Spårvagnsstädernas styrelse har fastställt en rekommendation avseende avtalsmodeller som kan användas vid upphandling av spårvagnar i Sverige. Syftet med initiativet är att främja fortsatt införande av spårvagnar i Sverige, minska onödiga kostnader i kommande upphandlingar samt effektivisera upphandlings- och leveransprocesser.

Spårvagnsstäderna’s Recommendation for Contractual Terms regarding Trams

The board of Spårvagnsstäderna has executed a recommendation regarding the contractual models which may be used in procurement of tramcars in Sweden. The purpose of the initiative is to promote further introduction of trams in Sweden, to minimize unnecessary costs in future procurements and to render procurement- and delivery processes more effective.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • anna-karin.johansson@sparvagnsstaderna.se
  • 073-257 25 13
Ansvarar för kommunikationsfrågor på Spårvagnsstäderna

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.