Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 12 träffar

Media no image

Trafikverket behöver ett tydligare uppdrag i spårvägsfrågor

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2013 12:23 CET

Spårvagnsstädernas nya analys av Trafikverkets uppdrag visar att i regeringens nuvarande instruktion till myndigheten, hamnar spårvägsfrågor mellan stolarna eller har i vissa fall helt glömts bort. Nu riktar Spårvagnsstäderna ett antal förslag både till Trafikverket och till regeringen.

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013

Dokumentation: Spårvagnsstädernas Höstkonferens i Linköping 14-15 november 2013

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2013 14:40 CET

Västvärldens ökande intresse för kollektivtrafik och den vikande entusiasmen för bilism var i fokus för Spårvagnstädernas Höstkonferens med temat ”Samarbete, planering och byggande för attraktiva städer”. Hundratalet personer från hela landet samlades i Linköping för att diskutera stadsplanering och spårvagnens roll i den nya stadsbilden. Referatet får fritt publiceras med angivande av författare.

Media no image

Investeringar i moderna spårvägar ger nationella nyttor

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2013 11:50 CEST

I remissvaret på Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet understryker Spårvagnsstäderna att det är mycket positivt att den nationella planen uppmärksammar kollektivtrafikens och samhällsplaneringens roll för förbättrade transporter och tillgänglighet i tätorter.

Media no image

Spårvagnsstäderna på DN Debatt: Spårvägarna en viktig del i framtidens kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2013 08:21 CEST

För att underlätta tillväxt och bostadsbyggande i våra större städer behöver fler färdas effektivt och klimatsmart. Goda kommunikationer är viktiga även för tillgänglighet och integration. Trafikverkets nationella plan för transportsystemet som nu är på remiss bör ge kollektivtrafiken högre prioritet.

Evenemang 1 träff

Spårvagnar - framtidens kollektivtrafik?

Evenemang   •   Maj 31, 2010 11:11 CEST

Välkommen till seminarium och mingel under politikerveckan i Almedalen. Många kommuner vill idag investera i nya spårvagnslinjer. Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Norrköping och Linköping planerar en utbyggnad. Spårvagnar är miljövänliga och effektiva. De är bekväma för resenären och skapar attraktiva städer. Men utbyggnaden möter utmaningar när det gäller finansiering, regelv...

2010-07-05, 16:00 - 17:00 CEST

Visby Strand, Congress & Event, Strandvägen 4, lokal: Lojsta

Dokument 2 träffar

Spårvagnsstädernas rekommendation för avtalsfrågor avseende spårvagnar

Spårvagnsstädernas styrelse har fastställt en rekommendation avseende avtalsmodeller som kan användas vid upphandling av spårvagnar i Sverige. Syftet med initiativet är att främja fortsatt införande av spårvagnar i Sverige, minska onödiga kostnader i kommande upphandlingar samt effektivisera upphandlings- och leveransprocesser.

Spårvagnsstäderna’s Recommendation for Contractual Terms regarding Trams

The board of Spårvagnsstäderna has executed a recommendation regarding the contractual models which may be used in procurement of tramcars in Sweden. The purpose of the initiative is to promote further introduction of trams in Sweden, to minimize unnecessary costs in future procurements and to render procurement- and delivery processes more effective.

Kontaktpersoner 1 träff

Driver och ansvarar för Spårvagnsstädernas verksamhet.