Pressmeddelanden Visa alla 19 träffar

Trafikpolitiker vill se ökat statligt engagemang i städernas kollektivtrafik

Trafikpolitiker vill se ökat statligt engagemang i städernas kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   2014-07-08 10:54 CEST

Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill se ett större statligt engagemang i städernas kollektivtrafik och Moderaterna öppnar upp för fler finansieringspaket för kollektivtrafiken. De beskeden lämnade ordförande och ledamöter från riksdagens Trafikutskott, Anders Ygeman (S), Stina Bergström (Mp) och Lotta Finstorp (M) på Spårvagnsstädernas seminarium i Almedalen.

Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna spårvagnslinjer

Nya Sverigebygget kan underlätta utbyggnad av moderna spårvagnslinjer

Pressmeddelanden   •   2014-07-03 14:13 CEST

Regeringen presenterade den 2 juli en förhandlingsplan som föreslår satsningar på 70 miljarder kronor på infrastruktur och kollektivtrafik i storstäder och 140 miljarder på höghastighetsjärnväg. Spårvagnsstäderna välkomnar initiativet som skapar möjligheter för staten att i partnerskap utveckla kapacitetsstark kollektivtrafik i landets växande städer.

Pressinbjudan: Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?

Pressinbjudan: Bör staten engagera sig i de växande städernas kollektivtrafik?

Pressmeddelanden   •   2014-06-30 07:30 CEST

Sverige har Europas snabbaste urbanisering. I Danmark & Finland medfinansierar staten moderna spårvägar på flera orter. Vad vill politikerna i Sverige? Seminarium med politikersamtal & nordisk utblick. Medverkande: Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsformand (S), Region Hovedstaden, Anders Ygeman (S), ordf i Trafikutskottet, Lotta Finstorp (M) & Stina Bergström (Mp) ledamöter i Trafikutskottet.

Media-no-image

Staten medfinansierar spårväg i nationell transportplan

Pressmeddelanden   •   2014-05-05 14:29 CEST

Spårvagnsstäderna konstaterar i en ny sammanställning att staten medfinansierar spårburen stadstrafik i Sveriges växande städer. Ett tiotal projekt finns med i den nya nationella transportplanen för perioden 2014–2025. Däremot behövs nya satsningar då alla utom en fanns med i den gamla planen. Nyheten är den stora medfinansieringen av utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

Dokument 2 träffar

Spårvagnsstädernas rekommendation för avtalsfrågor avseende spårvagnar

Spårvagnsstädernas styrelse har fastställt en rekommendation avseende avtalsmodeller som kan användas vid upphandling av spårvagnar i Sverige. Syftet med initiativet är att främja fortsatt införande av spårvagnar i Sverige, minska onödiga kostnader i kommande upphandlingar samt effektivisera upphandlings- och leveransprocesser.

Spårvagnsstäderna’s Recommendation for Contractual Terms regarding Trams

The board of Spårvagnsstäderna has executed a recommendation regarding the contractual models which may be used in procurement of tramcars in Sweden. The purpose of the initiative is to promote further introduction of trams in Sweden, to minimize unnecessary costs in future procurements and to render procurement- and delivery processes more effective.

Kontaktpersoner 1 träff

  • Presskontakt
  • Kanslichef
  • jehtns.forwhsmtkavarwdobjipixaguk@spfdarvajbgnssaatavndernbpa.se
  • 070- 568 06 48
Arbetar som samordnare för Spårvagnsstädernas verksamhet

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.