K18k93ondybqlvxguye7

Rosengårdsskolans goda exempel inspirerar andra skolor

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:15 CEST

Rosengårdsskolan har ett välfungerande arbete med extra anpassningar som leder till ökad studiero och lärande. Tillsammans med två andra skolor lyfts de som goda exempel i ett nytt material från Specialpedagogiska skolmyndigheten. – Viktigast är att alla elever når målen i sin utbildning. Du kan inte kopiera andra men du kan få idéer. säger AnnBrith Eliasson Labraaten, som tagit fram materialet.

Lfrt4rhqpl6uai6gg2cd
Bimk2gds6h1kuihcpe3l

Viktig konferens om barn och elever med funktionsnedsättning i förskolan och skolan

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 07:30 CEST

En tillgänglig lärmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu viktigare är det för att elever med funktionsnedsättning ska få en bra skolgång. Under en konferens, arrangerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten, träffas skolhuvudmän, förvaltningsledare och chefer för förskol- och skolfrågor för att förkovra sig i hur de kan organisera förskola och skola för alla.

Lun78t16pgkcayrkng3m

Pressinbjudan: Hur skapar vi en skola där elever med språkstörning kommer till sin rätt?

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 07:10 CET

En ny kartläggning bland skolhuvudmän i Stockholms, Uppsalas och Gotlands län beskriver vilket stöd de behöver för att kunna ge elever med språkstörning en fungerande skolgång. Kartläggningen presenteras i ett frukostseminarium den 6 december, där representanter från utbildningsdepartementet, SKL med fler medverkar i ett panelsamtal om elevgruppens behov och rätt till en fungerande skolgång.

Zfjc67tguqhf24ktdynz

Ny antologi belyser skillnader mellan flickors och pojkars stöd i skolan

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 15:25 CEST

Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv heter en vetenskaplig antologi med åtta texter skrivna av forskare hemmahörande i både Sverige och Finland. Antologin är ett resultat av ett samarbete mellan Umeå universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Jwnkedou2o6rf1jbje4s
Bimk2gds6h1kuihcpe3l

Nordisk skolledarkonferens för döv/hörselfrågor

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 07:30 CEST

En tillgänglig lärmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu viktigare är det för att elever som är döva eller har hörselnedsättning ska få en bra skolgång samt kunna vara delaktiga i skolan. I höst är Specialpedagogiska skolmyndigheten värd för den årliga nordiska skolledarkonferensen där skolledare från hela Norden samlas i Lund för att diskutera olika aktuella frågor.

Lfrt4rhqpl6uai6gg2cd
Ellwqq2pbia5n5yjtmc6

Bra ljudmiljö för ökad inlärning

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:00 CEST

En bra ljudmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu viktigare är den för att elever med hörselnedsättning ska få en bra skolgång. Under en temadag, arrangerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten, träffas lärare för att förkovra sig i vad de kan göra för elever som har en hörselnedsättning.

Lfrt4rhqpl6uai6gg2cd
Zdf9hd0vonz7m8ifjhlp

Bra ljudmiljö för ökad inlärning

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 07:00 CEST

En bra ljudmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu viktigare är den för att elever med hörselnedsättning ska få en bra skolgång. Under en temadag, arrangerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten, träffas lärare för att förkovra sig i vad de kan göra för elever som har en hörselnedsättning.

O4pfgf6kyno2eh5zc23u

Pressinbjudan: Lyckas i lärandet i fokus på konferens i Umeå

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:00 CEST

​Vårens viktigaste konferensserie kring tillgängliga lärmiljöer kommer till Umeå. Den arrangeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten, och går av stapeln idag, torsdag den 4 maj. Ämnet tillgängliga lärmiljöer är högaktuellt och drygt 200 personer deltar, främst förvaltningschefer, rektorer, förskolechefer, pedagoger och elevhälsopersonal.

O4pfgf6kyno2eh5zc23u

Pressinbjudan: Lyckas i lärandet drar vidare till Göteborg och Malmö

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 13:00 CEST

Vårens viktigaste konferensserie kring tillgängliga lärmiljöer kommer till Göteborg och Malmö. Den arrangeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten, och tisdagen den 4 april äger konferensen rum i Göteborg och torsdagen den 6 april i Malmö. Ämnet är högaktuellt och samlar drygt 200 förvaltningschefer, rektorer, förskolechefer, pedagoger och elevhälsopersonal vardera i både Göteborg och Malmö.

Ebg3qbmcrz59ntgywqcq

Pressinbjudan: Internationell konferens om rätten att lära sig läsa taktilt

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 07:30 CEST

​Nu är det dags för den internationella konferensen Tactile Reading – den första konferensen i Europa om taktilt läsande, som arrangeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för tillgängliga medier. Mer än 300 deltagare från hela världen, praktiker och forskare, samlas för att ta del av den senaste forskningen och utbyta idéer och kunskap inom det taktila område.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Ansvarig för myndighetens externa mediearbete
  • erika.bergman@spsm.se
  • 010-473 50 51
  • 070-577 08 83
Erika Bergman är pressansvarig på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon samordnar... Visa mer

Om Specialpedagogiska skolmyndigheten

Om oss

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.