​Stöd till skolor för ett mer förebyggande elevhälsoarbete

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 07:30 CET

Ett nytt material från Specialpedagogiska skolmyndigheten ger skolor stöd att utveckla ett mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Det vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan. Men det kan även användas av lärare och övrig skolpersonal. - Elevhälsoarbetet behöver vara en gemensam angelägenhet för hela skolan, säger Erica Sjöberg, rådgivare på myndigheten.

​Ny kartläggning: Brist på utbildad personal och kunskap drabbar elever med språkstörning

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 07:15 CEST

Brist på specialpedagoger och logopeder och brister i kunskap är en utmaning för skolor när de ska ge elever med språkstörning rätt stöd. Det visar den nationella kartläggning Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort bland skolhuvudmän och skolledare. - Vi bygger nu ut vårt erbjudande om utbildning och kompetensutveckling för att möta behovet, säger myndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Pressinbjudan: SPSM inviger nytt huvudkontor i Härnösand

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 15:45 CEST

Imorgon inviger Sveriges största skolmyndighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), sitt nya huvudkontor i Härnösand. Vi visar våra nya lokaler och berättar om vår verksamhet och planer inför framtiden. Generaldirektör Fredrik Malmberg kommer att presentera hur vi utvecklar vårt arbete för att barn, unga och vuxna ska få det stöd de har rätt till i sin utbildning.

SPSM besöker Furuboda och Valjevikens folkhögskolor 3 september

Nyheter   •   Aug 31, 2018 08:46 CEST

Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg besöker Furuboda och Valjevikens folkhögskolor måndagen den 3 september.

Furuboda och Valjevikens folkhögskolor är landets största mottagare av statsbidrag till särskilt utbildningsstöd. Bidraget fördelas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och är ett viktigt stöd för att bedriva kvalificerade utbildningar för personer med funktionsnedsättning.

Furuboda och Valjevikens folkhögskolor tar vardera emot 15-17 miljoner kronor varje år ur statsbidraget. Medlen används till att finansiera kostnader för utbildningsstöd till deltagare med funktionsnedsättning.

Fredrik Malmberg, som tillträdde som gd för SPSM för ett år sedan, har inbjudits av folkhögskolorna för att närmare få se verksamheterna och samtala om de framgångsrika arbetssätt som folkhögskolorna står för, men också höra om de utmaningar som finns.

Regeringen beslutade i årets statsbudget att tillskjuta ytterligare medel till folkhögskolor för att täcka de årliga underskott som verksamheterna har fått dras med.

För mer information kontakta Kenneth Drougge, tel 010-473 5387, regionchef för Specialpedagogiska skolmyndigheten, södra regionen.

Specialpedagogiska skolmyndigheten besöker Furuboda och Valjevikens folkhögskolor måndagen den 3 september. Furuboda och Valjevikens folkhögskolor är landets största mottagare av statsbidrag till särskilt utbildningsstöd. Bidraget fördelas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och är ett viktigt stöd för att bedriva kvalificerade utbildningar för personer med funktionsnedsättning.

Läs vidare »

​Pressinbjudan: Ny kartläggning visar brister i utbildning för elever med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 07:15 CET

Stödet till barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning brister och konsekvensen blir en utbildning som inte är likvärdig. Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar tisdag den 27 mars en ny kartläggning, "Villkor för utbildning", där flera rapporter och underlag samlats som beskriver hur utbildningssituationen ser ut för målgruppen.

Rektor med vetande firar 10 år

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 06:00 CET

​I år firar Rektor med vetande 10 år. Konferensen är ett samarbete mellan Malmö universitet, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Första konferensen arrangerades på Malmö högskola den 11 mars 2008. Idag äger Rektor med vetande rum på Malmö universitet och det är femte gången universitetet är värd för konferensen.

Öppet hus på temat tillgänglig lärmiljö

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 08:00 CET

Tillgänglig lärmiljö är temat när Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, bjuder in till öppet hus på V.Varvsgatan 1 i Luleå, den 15 mars. Förutom miniseminarier kommer Ulrika Jonson, specialpedagog med stort kunnande om digitala verktyg att föreläsa om tillgängligt lärande på olika språk med digitala verktyg.

Specialpedagogen Ulrika Jonson är en av eldsjälarna bakom det uppmärksammade skoldatateket på Vallaskolan i Södertälje. Hon har varit en av finalisterna till lärarpriset Guldäpplet för sitt arbete inom specialpedagogik och it.

Ulrika kommer i sin föreläsning berätta om hur man kan arbeta för att göra undervisning och lärande tillgängligt. Hur kan vi skapa lärsituationer där tekniken får hjälpa oss att bygga språkliga broar? Hur kan vi bygga in it som stöd i planeringen för att effektivisera skolarbetet i en flerspråkig miljö?

Under de senaste åren har Ulrika arbetat som specialpedagog på Skapaskolan i Huddinge där fokus legat på det flexibla lärandet. Numera är hon central ikt-pedagog vid utbildningskontoret i Södertälje. UIrika har en lång erfarenhet av att leva och verka i flerspråkiga miljöer. I sitt arbete möter hon elever, vårdnadshavare, lärare, skolledare, och beslutsfattare som ständigt ger henne nya infallsvinklar som speglar gårdagen, ger nya perspektiv på lärande idag och i framtiden.

Miniseminarier

Förutom föreläsningen av Ulrika Jonson så kommer rådgivare från SPSM att hålla tre olika miniseminarier.

  • Hitta läromedel - en digital förflyttning
  • Tillgänglig lärmiljö - Universell design för lärande (UDL)
  • Respekt - barns röster om delaktighet

Representanter från media är välkomna att delta. Förmiddagspasset pågår mellan klockan 9-12 och eftermiddagspasset mellan klockan 13-16.

Kontaktperson
Ann-Louise Eriksson
E-post: ann-louise.eriksson1@spsm.se
Telefon: 010-473 55 24

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se

Tillgänglig lärmiljö är temat när Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, bjuder in till öppet hus på V.Varvsgatan 1 i Luleå, den 15 mars. Förutom miniseminarier kommer Ulrika Jonson, specialpedagog med stort kunnande om digitala verktyg att föreläsa om tillgängligt lärande på olika språk med digitala verktyg.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Dövas historia och kultur i skolan – om elevers rätt till sitt kulturarv

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 07:00 CET

Dövas skolhistoria har länge funnits bevarad i specialskolor för personer som är döva eller har en hörselnedsättning. Nu bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten in till en konferens som lyfter frågan om vikten av att slå vakt om kulturarvet och hur material och föremål som funnits i skolorna kan bli tillgängliga i undervisning och forskning.

Tid: måndag den 12 mars 2018 kl. 9.00­­­­­­­­­­­­-15.30

Plats: Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B, 3 våningen, lokal Päronträdet.

Frågan om hur vi tillvaratar de historiska värden som finns i gamla föremål från specialskolorna är viktig för Specialpedagogiska skolmyndigheten som ansvarig myndighet för specialskolorna, och för många personer som är döva.

Av vår myndighets skolor vänder sig sex till elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Kristinaskolan i Härnösand, Manillaskolan i Stockholm, Birgittaskolan och Åsbacka­skolan i Örebro, Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan i Lund är anrika skolor som i vissa fall har bedrivit undervisning för döva i över 200 år.

Projekt för att bevara historia

Under senare år har de gamla skolbyggnaderna blivit mindre ändamålsenlig, och några av skolorna har flyttat till mer moderna lokaler. I samband med de förändringarna startade myndigheten ett projekt för att dokumentera föremål och material så att historiska värden tillvaratas och att dokumentationen blir tillgänglig för undervisning i specialskolorna och för forskning.

- Dokumentationen har betydelse för att eleverna ska få tillgång till hela den kunskap som läroplanen, andra styrdokument och FN:s konventioner föreskriver. En del av förutsättningarna är att föremål, arkiv, bibliotek med mera finns kvar, ordnade och förtecknade samt att dokumentationen är tillgänglig för skolorna. Som en del av de dövas och teckenspråkigas skolhistoria i Sverige är samlingarna också en del av det nationella kulturarvet, säger Håkan Gustavsson, projektledare med ansvar för frågor om arkiv- och databas.


Om konferensen

Konferensen vänder sig till lärare, skolledare och elevrådsrepresentanter från specialskolorna, intresseorganisationer samt aktörer inom kulturområdet.

Ni kan också följa konferensen på Twitter under hashtag #dövasskolhistoria.

Föreläsare

Diana Chafik, antikvarie och etnolog från Sörmlands museum.

Johanna Mesch, docent i teckenspråk vid institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

Håkan Gustafsson och Christer ”Olle” Hovergren, från projektet Dövas historia och kultur i skolan.

Christer Fleur, regionchef Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Helena Olsson, teckenspråkslärare på Birgittaskolan och Ann-Charlott Öberg, konservator och föremålsansvarig på Vänersborgs museum föreläser under rubriken Språket som skapare av identitet och bärare av kultur.

Konferensen avslutas med ett panelsamtal med representanter från specialskola, forskning, museum och intresseorganisationer.

Obligatorisk anmälan: 
Kommunikatör: Malou Nordlöf Ekström
E-post: malou.nordlof-ekstrom@spsm.se, tel: 010-4735062 eller sms 070-6016824.

För frågor och intervju kontakta;
Håkan Gustafsson, arkivarie och projektledare
E-post: hakan.gustafsson@knowit.se, tel: 076-830 82 27

Anneli Örlegård, projektledare och specialpedagog på Östervångskolan i Lund
E-post: anneli.orlegard@spsm.se, sms eller Facetime: 076-164 35 86

Christer ”Olle” Hovergren, medarbetare i projektet, dokumenterar föremål och material.
E-post: christer.hovergren@spsm.se, sms eller Facetime: 070-384 26 80

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Besök även vår webbplats www.spsm.se

Dövas skolhistoria har länge funnits bevarad i specialskolor för personer som är döva eller har en hörselnedsättning. Den 12 mars bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten in till en konferens i Stockholm, som lyfter frågan om vikten av att slå vakt om kulturarvet och hur material och föremål som funnits i skolorna kan bli tillgängliga i undervisning och forskning.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Hur kan förskolor, skolor och elevhälsa arbeta hälsofrämjande och förebyggande?

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 07:00 CET

Forskning visar att känslan av att lyckas respektive känslan av att misslyckas påverkar elevernas lärande. Känslan av att misslyckas utgör en riskfaktor med långvariga konsekvenser. Det är därför viktigt att förskolor och skolor arbetar med att stärka elevernas inre motivation och självkänsla för att de ska kunna lära och må bra i förskola och skola.

Pressinbjudan: Nu inviger vi nya lokaler för Hällsboskolans elever

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 07:30 CET

Den statliga specialskolan Hällsboskolan i Umeå flyttar in i nya lokaler, och bjuder in till invigning den 6 februari. Hällsboskolan tar emot elever med grav språkstörning från hela landet, och undervisningen fokuserar på språk och kommunikation. För att alla elever i skolan ska få bästa möjliga förutsättningar att lära sig är undervisningen anpassad till deras individuella behov.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Ansvarig för myndighetens externa mediearbete
  • ervyikcha.tgbeesrgqxmauyn@yvspzismru.ssqeef
  • 010-473 50 51
  • 070-577 08 83
Erika Bergman är pressansvarig på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Hon samordnar myndighetens medieservice för... Visa mer

Om Specialpedagogiska skolmyndigheten

Om oss

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också nio specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.