Skip to main content

Anki Bergström

Kommunikatör på Kommunikationsenheten, Avdelningen för verksamhetsutveckling - Intern och extern information

Kontaktperson

  • anki.bergstrom@spsm.se
  • 010 473 5038
  • 070 231 5710