Skip to main content

Margareta Andersson

Kommunikatör, Västra regionen - intern och extern kommunikation, presskontakter i Västra regionen

Kontaktperson

  • kmmavvgfrgareta.andersdahltzhcsowin@spkoczsmsv.se
  • 010-473 52 97

Margareta Andersson är kommunikatör hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Västra regionen. Hon samordnar den regionala interna och externa kommunikationen. Margareta Andersson ansvarar också för regionens presskontakter samt förmedlar information och kontakter för journalister och andra med intresse för lokala eller regionala nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och Västra regionen.

Margareta Andersson ansvarar även för planeringen av regionens deltagande i mässor och konferenser.

Västra regionen innefattar Västra Götalands, Jönköping och Hallands län. Regionkontoret ligger i Göteborg, tillsammans med lokalkontor för specialpedagogiskt stöd och läromedelsutställning. Det finns ytterligare tre lokalkontor med läromedelsutställning i Halmstad, Skövde och Jönköping.

I regionen ingår även Vänerskolan i Vänersborg, en statlig specialskola för elever som är döva eller har hörselnedsättning.