Skip to main content

Taggar

funktionsnedsättning 112 specialpedagogik 105 skolutveckling 68 tillgänglighet 60 funktionshinder 55 inkludering 51 förskola 38 Teckenspråk 31 handikapp 30 bidrag 23 skola 15 specialpedagog 12 Östervångsskolan 12 skolledare 11 rektor 10 hörselnedsättning 9 elevhälsa 9 speciallärare 8 läromedel 8 lärmiljö 8 förskolechef 8 Ekeskolan 7 vuxenutbildning 7 gymnasieskola 7 Lund 7 delaktighet 6 lärande 6 ljudmiljö 5 Hällsboskolan 5 grundskola 5 lärare 5 skolhuvudmän 4 systematiskt kvalitetsarbete 4 Birgittaskolan 4 Tunaskolan 4 Rektor med vetande 4 alternativ och kompletterande kommunikation 4 döva 4 samarbete 4 handikappförbunden 4 flerspråkighet 4 flytt 3 kommunikation 3 dyslexi 3 mångfald 3 öppet hus 3 Högskolan Kristianstad 3 anpassade lokaler 3 utbildningsmål 3 skolfrånvaro 3 Malmö högskola 3 akk 3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 3 it i lärandet 3 likvärdighet 3 SIS-medel 3 autism 3 kristinaskolan 3 lärverktyg 3 pedagogik 3 Linnéuniversitetet 3 särskilt stöd 3 tillgänglig lärmiljö 3 värdegrund 2 språkutveckling 2 alternativa verktyg 2 projekt 2 specialskola 2 tidigare lärare 2 tvåspråkighet 2 hörteknik 2 forskning 2 autismspektrumtillstånd 2 likabehandling 2 läs- och skrivsvårigheter 2 undervisning 2 social tillgänglighet 2 utbildningsförvaltning 2 döv 2 invigning 2 svenska 2 utvecklingsstörning 2 kalmar 2 tidigare elever 2 nostalgi 2 förskollärare 2 grundsärskola 2 kartläggning 2 utvecklingsprojekt 2 tillgänglighetsanpassning 2 likvärdig utbildning 2 nybyggda lokaler 2 manillaskolan 2 lärarutbildning 2 delaktighet i skolan 2 hörselteknik 2 synnedsättning 2 konferens 2 skolledarkonferens 2 hörselskada 2 skoldatatek 2 psykisk ohälsa 2 åsbackaskolan 2 ADHD 2 åtgärdsprogram 2 dokumentation i skolan 2 särskola 2 Eva Hjörne 1 utbildningsdepartementet 1 pedagogiskt synsätt 1 organisation 1 särvux 1 pedagogisk miljö 1 mänskliga rättigher 1 barnkonventionen 1 pedagog 1 spsm 1 skolpersonal 1 kastellskolan 1 aspergers syndrom 1 lika värde 1 tillgänglig skola 1 digitalt lärande 1 internationellt samarbete 1 brigittaskolan 1 Signmark 1 träningsskola 1 tillgänglig förskola 1 fortbildning 1 råd och stöd 1 neuropsykiatriksa funktionsnedsättningar 1 resursteam 1 tillgänglighet och pedagogik 1 gymnasiet 1 elevhälsan 1 inkludering i skolan 1 euphoria 1 bedömning 1 sfi 1 e-böcker 1 läs- och skrivinlärning 1 digital teknik 1 förvaltningschef 1 nordisk skolledarkonferens 1 tvillingskola 1 elever i behov av särskilt stöd 1 särskild utbildning för vuxna 1 didaktik 1 autismspektrum 1 skolprestationer 1 didaktikdesign 1 bokförlag 1 realgymnasiet 1 punktskrift 1 skolresultat 1 visuell miljö 1 fysisk tillgänglighet 1 resurscenter 1 språk 1 idrott 1 Hans-Åke Scherp 1 synskada 1 folkhögskola 1 Umeå 1 lärosäten 1 tvillingskoleprojektet 1 nyanlända 1 grav språkstörning 1 translanguaging 1 elever 1 kommunal vuxenutbildning 1 genus 1 e-bok 1 diskriminering 1 förvärvad hjärnskada 1 läsutveckling 1 motivation 1 webbläromedel 1 diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet 1 social miljö 1 pedagogisk tillgänglighet 1 event 1 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 1 pulsträningsprojekt 1 skolinspektionen 1 avslutning 1 deltidsutbildning 1 ikt 1 utbildning 1 pedagogiskt arbete 1 lärvux 1 förebyggande 1 skrivutveckling 1 blind 1 funktionsnedsättning barn 1 syskon 1 auditiv miljö 1 autismspektrumstörning 1 tillgänglig utbildning 1 utveckling 1 piktogram 1 forskare 1 utvärdering 1 fysisk miljö 1 hälsa 1 distansundervisning 1 NPF 1 långvarig olovlig skolfrånvaro 1 tillgänghet 1 läromedelsutställning 1 gymnasiesärskola 1 teckenspråkets dag 1 tidiga insatser 1 språkstörning 1 hälsofrämjande 1 läs- och skrivproblem 1 kommunikationssvårigheter 1 demokrati 1 hemmasittare 1 ipad 1 kristianstad 1 stödmaterial 1 Autismspektrumstillstånd 1 entreprenöriellt lärande 1 artist 1 tal och språk 1 statlig myndighet 1 kollegialt lärande 1 mobbning 1 samverkan 1 vetenskapliga artiklar 1 ungdom 1 pedagogisk utredning 1 teckenspråksrapp 1 specialpedagogiskt stöd 1 Kulturprojekt 1 neuropsykiariska funktionshinder 1 teckenspråksundervisning 1 barn till döva 1 it i skolan 1 inbjudan 1 döva och hörselskadade barn 1 gymnasium 1 modersmålslärare 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

​Stöd till skolor för ett mer förebyggande elevhälsoarbete

​Stöd till skolor för ett mer förebyggande elevhälsoarbete

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 07:30 CET

Ett nytt material från Specialpedagogiska skolmyndigheten ger skolor stöd att utveckla ett mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Det vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan. Men det kan även användas av lärare och övrig skolpersonal. - Elevhälsoarbetet behöver vara en gemensam angelägenhet för hela skolan, säger Erica Sjöberg, rådgivare på myndigheten.

Rektor med vetande firar 10 år

Rektor med vetande firar 10 år

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 06:00 CET

​I år firar Rektor med vetande 10 år. Konferensen är ett samarbete mellan Malmö universitet, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Första konferensen arrangerades på Malmö högskola den 11 mars 2008. Idag äger Rektor med vetande rum på Malmö universitet och det är femte gången universitetet är värd för konferensen.

Öppet hus på temat tillgänglig lärmiljö

Öppet hus på temat tillgänglig lärmiljö

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 08:00 CET

Tillgänglig lärmiljö är temat när Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, bjuder in till öppet hus på V.Varvsgatan 1 i Luleå, den 15 mars. Förutom miniseminarier kommer Ulrika Jonson, specialpedagog med stort kunnande om digitala verktyg att föreläsa om tillgängligt lärande på olika språk med digitala verktyg.

Media no image

Pressinbjudan: Dövas historia och kultur i skolan – om elevers rätt till sitt kulturarv

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 07:00 CET

Dövas skolhistoria har länge funnits bevarad i specialskolor för personer som är döva eller har en hörselnedsättning. Den 12 mars bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten in till en konferens i Stockholm, som lyfter frågan om vikten av att slå vakt om kulturarvet och hur material och föremål som funnits i skolorna kan bli tillgängliga i undervisning och forskning.

Pressinbjudan: Hur kan förskolor, skolor och elevhälsa arbeta hälsofrämjande och förebyggande?

Pressinbjudan: Hur kan förskolor, skolor och elevhälsa arbeta hälsofrämjande och förebyggande?

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 07:00 CET

Forskning visar att känslan av att lyckas respektive känslan av att misslyckas påverkar elevernas lärande. Känslan av att misslyckas utgör en riskfaktor med långvariga konsekvenser. Det är därför viktigt att förskolor och skolor arbetar med att stärka elevernas inre motivation och självkänsla för att de ska kunna lära och må bra i förskola och skola.

 Pressinbjudan:  Nu inviger vi nya lokaler för Hällsboskolans elever

Pressinbjudan: Nu inviger vi nya lokaler för Hällsboskolans elever

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 07:30 CET

Den statliga specialskolan Hällsboskolan i Umeå flyttar in i nya lokaler, och bjuder in till invigning den 6 februari. Hällsboskolan tar emot elever med grav språkstörning från hela landet, och undervisningen fokuserar på språk och kommunikation. För att alla elever i skolan ska få bästa möjliga förutsättningar att lära sig är undervisningen anpassad till deras individuella behov.

Media no image

Bristande tillgång till läromedel för elever med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 08:00 CET

​Många elever och studerande med funktionsnedsättning får inte de tillgängliga läromedel och den tillgängliga kurslitteratur som de behöver, vilket hindrar dem från att få en likvärdig utbildning. Det visar en översyn som idag överlämnas till regeringen från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Positivt resultat i Birgittaskolans satsning på pulshöjande aktiviteter
Pressinbjudan: Hur skapar vi en skola där elever med språkstörning kommer till sin rätt?

Pressinbjudan: Hur skapar vi en skola där elever med språkstörning kommer till sin rätt?

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 07:10 CET

En ny kartläggning bland skolhuvudmän i Stockholms, Uppsalas och Gotlands län beskriver vilket stöd de behöver för att kunna ge elever med språkstörning en fungerande skolgång. Kartläggningen presenteras i ett frukostseminarium den 6 december, där representanter från utbildningsdepartementet, SKL med fler medverkar i ett panelsamtal om elevgruppens behov och rätt till en fungerande skolgång.

Ny antologi belyser skillnader mellan flickors och pojkars stöd i skolan

Ny antologi belyser skillnader mellan flickors och pojkars stöd i skolan

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 15:25 CEST

Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv heter en vetenskaplig antologi med åtta texter skrivna av forskare hemmahörande i både Sverige och Finland. Antologin är ett resultat av ett samarbete mellan Umeå universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nordisk skolledarkonferens för döv/hörselfrågor

Nordisk skolledarkonferens för döv/hörselfrågor

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 07:30 CEST

En tillgänglig lärmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu viktigare är det för att elever som är döva eller har hörselnedsättning ska få en bra skolgång samt kunna vara delaktiga i skolan. I höst är Specialpedagogiska skolmyndigheten värd för den årliga nordiska skolledarkonferensen där skolledare från hela Norden samlas i Lund för att diskutera olika aktuella frågor.

Rosengårdsskolans goda exempel inspirerar andra skolor

Rosengårdsskolans goda exempel inspirerar andra skolor

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:15 CEST

Rosengårdsskolan har ett välfungerande arbete med extra anpassningar som leder till ökad studiero och lärande. Tillsammans med två andra skolor lyfts de som goda exempel i ett nytt material från Specialpedagogiska skolmyndigheten. – Viktigast är att alla elever når målen i sin utbildning. Du kan inte kopiera andra men du kan få idéer. säger AnnBrith Eliasson Labraaten, som tagit fram materialet.

Viktig konferens om barn och elever med funktionsnedsättning i förskolan och skolan

Viktig konferens om barn och elever med funktionsnedsättning i förskolan och skolan

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 07:30 CEST

En tillgänglig lärmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu viktigare är det för att elever med funktionsnedsättning ska få en bra skolgång. Under en konferens, arrangerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten, träffas skolhuvudmän, förvaltningsledare och chefer för förskol- och skolfrågor för att förkovra sig i hur de kan organisera förskola och skola för alla.

Bra ljudmiljö för ökad inlärning

Bra ljudmiljö för ökad inlärning

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:00 CEST

En bra ljudmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu viktigare är den för att elever med hörselnedsättning ska få en bra skolgång. Under en temadag, arrangerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten, träffas lärare för att förkovra sig i vad de kan göra för elever som har en hörselnedsättning.

Bra ljudmiljö för ökad inlärning

Bra ljudmiljö för ökad inlärning

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 07:00 CEST

En bra ljudmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu viktigare är den för att elever med hörselnedsättning ska få en bra skolgång. Under en temadag, arrangerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten, träffas lärare för att förkovra sig i vad de kan göra för elever som har en hörselnedsättning.

Pressinbjudan: Lyckas i lärandet i fokus på konferens i Umeå

Pressinbjudan: Lyckas i lärandet i fokus på konferens i Umeå

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:00 CEST

​Vårens viktigaste konferensserie kring tillgängliga lärmiljöer kommer till Umeå. Den arrangeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten, och går av stapeln idag, torsdag den 4 maj. Ämnet tillgängliga lärmiljöer är högaktuellt och drygt 200 personer deltar, främst förvaltningschefer, rektorer, förskolechefer, pedagoger och elevhälsopersonal.

Pressinbjudan: Lyckas i lärandet drar vidare till Göteborg och Malmö

Pressinbjudan: Lyckas i lärandet drar vidare till Göteborg och Malmö

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 13:00 CEST

Vårens viktigaste konferensserie kring tillgängliga lärmiljöer kommer till Göteborg och Malmö. Den arrangeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten, och tisdagen den 4 april äger konferensen rum i Göteborg och torsdagen den 6 april i Malmö. Ämnet är högaktuellt och samlar drygt 200 förvaltningschefer, rektorer, förskolechefer, pedagoger och elevhälsopersonal vardera i både Göteborg och Malmö.

Pressinbjudan: Internationell konferens om rätten att lära sig läsa taktilt

Pressinbjudan: Internationell konferens om rätten att lära sig läsa taktilt

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 07:30 CEST

​Nu är det dags för den internationella konferensen Tactile Reading – den första konferensen i Europa om taktilt läsande, som arrangeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för tillgängliga medier. Mer än 300 deltagare från hela världen, praktiker och forskare, samlas för att ta del av den senaste forskningen och utbyta idéer och kunskap inom det taktila område.

Pressinbjudan:  Lyckas i lärandet  – konferens om tillgängliga lärmiljöer på turné

Pressinbjudan: Lyckas i lärandet – konferens om tillgängliga lärmiljöer på turné

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 13:00 CEST

​Vårens viktigaste konferensserie kring tillgängliga lärmiljöer startar vecka 13 i Stockholm och i Karlstad. Den arrangeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten, och den 28 mars äger konferensen rum i Stockholm och torsdagen den 30 mars i Karlstad. Kommande orter och datum är Göteborg 4 april, Malmö 6 april och Umeå 4 maj.

Hur kan vi arbeta med elever med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Hur kan vi arbeta med elever med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Nyheter   •   Mar 13, 2017 15:47 CET

Hur kan du skapa goda förutsättningar för en god lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Specialpedagogiska skolmyndigheten ordnar en tvådagarskurs med fokus på hur grundsärskolan kan arbeta för att skapa en god lärmiljö för elever med autism och andra neurospykiatriska funktionsnedsättningar. Kursen sker i Malmö den 29 mars kl. 9-16 och den 4 maj kl. 9-16.