Skip to main content

Taggar

funktionsnedsättning 111 specialpedagogik 106 skolutveckling 67 tillgänglighet 60 funktionshinder 54 inkludering 50 förskola 37 Teckenspråk 31 handikapp 30 bidrag 23 skola 14 Östervångsskolan 12 specialpedagog 12 skolledare 11 rektor 10 elevhälsa 9 hörselnedsättning 9 lärmiljö 8 speciallärare 8 förskolechef 8 läromedel 8 vuxenutbildning 7 gymnasieskola 7 Lund 7 delaktighet 6 Ekeskolan 6 lärande 6 lärare 5 grundskola 5 ljudmiljö 5 Hällsboskolan 5 flerspråkighet 4 handikappförbunden 4 döva 4 samarbete 4 alternativ och kompletterande kommunikation 4 Rektor med vetande 4 skolhuvudmän 4 Tunaskolan 4 systematiskt kvalitetsarbete 4 tillgänglig lärmiljö 3 lärverktyg 3 dyslexi 3 pedagogik 3 flytt 3 utbildningsmål 3 SIS-medel 3 skolfrånvaro 3 kommunikation 3 öppet hus 3 it i lärandet 3 likvärdighet 3 Malmö högskola 3 särskilt stöd 3 anpassade lokaler 3 mångfald 3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 3 Linnéuniversitetet 3 kristinaskolan 3 autism 3 Högskolan Kristianstad 3 akk 3 Birgittaskolan 3 tidigare lärare 2 kartläggning 2 grundsärskola 2 döv 2 åtgärdsprogram 2 svenska 2 ADHD 2 lärarutbildning 2 manillaskolan 2 förskollärare 2 språkutveckling 2 värdegrund 2 hörselskada 2 forskning 2 psykisk ohälsa 2 specialskola 2 hörteknik 2 nostalgi 2 invigning 2 åsbackaskolan 2 skolledarkonferens 2 konferens 2 alternativa verktyg 2 kalmar 2 delaktighet i skolan 2 autismspektrumtillstånd 2 undervisning 2 dokumentation i skolan 2 särskola 2 utvecklingsstörning 2 tillgänglighetsanpassning 2 social tillgänglighet 2 synnedsättning 2 skoldatatek 2 likvärdig utbildning 2 utbildningsförvaltning 2 tvåspråkighet 2 läs- och skrivsvårigheter 2 hörselteknik 2 nybyggda lokaler 2 tidigare elever 2 folkhögskola 2 likabehandling 2 specialpedagogiskt stöd 1 teckenspråksundervisning 1 webbläromedel 1 deltidsutbildning 1 pedagogisk tillgänglighet 1 neuropsykiariska funktionshinder 1 döva och hörselskadade barn 1 neuropsykiatriksa funktionsnedsättningar 1 långvarig olovlig skolfrånvaro 1 tillgänglig förskola 1 grav språkstörning 1 pedagogiskt synsätt 1 särskild utbildning för vuxna 1 lärvux 1 tal och språk 1 translanguaging 1 tvillingskoleprojektet 1 auditiv miljö 1 Hans-Åke Scherp 1 Eva Hjörne 1 barn till döva 1 tvillingskola 1 teckenspråksrapp 1 Signmark 1 social miljö 1 pedagogisk miljö 1 nordisk skolledarkonferens 1 Autismspektrumstillstånd 1 hälsa 1 skolprestationer 1 idrott 1 artist 1 samverkan 1 diskriminering 1 demokrati 1 gymnasiet 1 gymnasium 1 Umeå 1 utveckling 1 it i skolan 1 motivation 1 språk 1 projekt 1 hälsofrämjande 1 utvärdering 1 forskare 1 genus 1 sfi 1 pedagog 1 kristianstad 1 statsbidrag 1 bokförlag 1 nyanlända 1 ungdom 1 mobbning 1 organisation 1 inbjudan 1 ikt 1 elever 1 elevhälsan 1 punktskrift 1 förebyggande 1 fortbildning 1 utbildningsdepartementet 1 barnkonventionen 1 skolinspektionen 1 distansundervisning 1 e-böcker 1 e-bok 1 synskada 1 Kulturprojekt 1 utvecklingsprojekt 1 förvaltningschef 1 bedömning 1 mänskliga rättigher 1 didaktik 1 tillgänghet 1 aspergers syndrom 1 syskon 1 NPF 1 läsutveckling 1 skrivutveckling 1 läs- och skrivproblem 1 ipad 1 hemmasittare 1 skolresultat 1 skolpersonal 1 lika värde 1 gymnasiesärskola 1 avslutning 1 euphoria 1 läs- och skrivinlärning 1 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 1 tidiga insatser 1 blind 1 språkstörning 1 träningsskola 1 entreprenöriellt lärande 1 läromedelsutställning 1 piktogram 1 förvärvad hjärnskada 1 lärosäten 1 teckenspråkets dag 1 realgymnasiet 1 elever i behov av särskilt stöd 1 autismspektrum 1 tillgänglighet och pedagogik 1 pedagogiskt arbete 1 funktionsnedsättning barn 1 autismspektrumstörning 1 spsm 1 resursteam 1 särvux 1 event 1 fysisk miljö 1 diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet 1 fysisk tillgänglighet 1 råd och stöd 1 digitalt lärande 1 modersmålslärare 1 statlig myndighet 1 resurscenter 1 tillgänglig skola 1 vetenskapliga artiklar 1 brigittaskolan 1 kommunal vuxenutbildning 1 tillgänglig utbildning 1 inkludering i skolan 1 kommunikationssvårigheter 1 didaktikdesign 1 visuell miljö 1 pedagogisk utredning 1 stödmaterial 1 kollegialt lärande 1 kastellskolan 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

​Ny kartläggning: Brist på utbildad personal och kunskap drabbar elever med språkstörning

​Ny kartläggning: Brist på utbildad personal och kunskap drabbar elever med språkstörning

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 07:15 CEST

Brist på specialpedagoger och logopeder och brister i kunskap är en utmaning för skolor när de ska ge elever med språkstörning rätt stöd. Det visar den nationella kartläggning Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort bland skolhuvudmän och skolledare. - Vi bygger nu ut vårt erbjudande om utbildning och kompetensutveckling för att möta behovet, säger myndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Pressinbjudan: SPSM inviger nytt huvudkontor i Härnösand

Pressinbjudan: SPSM inviger nytt huvudkontor i Härnösand

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 15:45 CEST

Imorgon inviger Sveriges största skolmyndighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), sitt nya huvudkontor i Härnösand. Vi visar våra nya lokaler och berättar om vår verksamhet och planer inför framtiden. Generaldirektör Fredrik Malmberg kommer att presentera hur vi utvecklar vårt arbete för att barn, unga och vuxna ska få det stöd de har rätt till i sin utbildning.

SPSM besöker Furuboda och Valjevikens folkhögskolor 3 september

Nyheter   •   Aug 31, 2018 08:46 CEST

Specialpedagogiska skolmyndigheten besöker Furuboda och Valjevikens folkhögskolor måndagen den 3 september. Furuboda och Valjevikens folkhögskolor är landets största mottagare av statsbidrag till särskilt utbildningsstöd. Bidraget fördelas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och är ett viktigt stöd för att bedriva kvalificerade utbildningar för personer med funktionsnedsättning.

​Pressinbjudan: Ny kartläggning visar brister i utbildning för elever med funktionsnedsättning

​Pressinbjudan: Ny kartläggning visar brister i utbildning för elever med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 07:15 CET

Stödet till barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning brister och konsekvensen blir en utbildning som inte är likvärdig. Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar tisdag den 27 mars en ny kartläggning, "Villkor för utbildning", där flera rapporter och underlag samlats som beskriver hur utbildningssituationen ser ut för målgruppen.

​Stöd till skolor för ett mer förebyggande elevhälsoarbete

​Stöd till skolor för ett mer förebyggande elevhälsoarbete

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 07:30 CET

Ett nytt material från Specialpedagogiska skolmyndigheten ger skolor stöd att utveckla ett mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Det vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan. Men det kan även användas av lärare och övrig skolpersonal. - Elevhälsoarbetet behöver vara en gemensam angelägenhet för hela skolan, säger Erica Sjöberg, rådgivare på myndigheten.

Rektor med vetande firar 10 år

Rektor med vetande firar 10 år

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 06:00 CET

​I år firar Rektor med vetande 10 år. Konferensen är ett samarbete mellan Malmö universitet, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Första konferensen arrangerades på Malmö högskola den 11 mars 2008. Idag äger Rektor med vetande rum på Malmö universitet och det är femte gången universitetet är värd för konferensen.

Öppet hus på temat tillgänglig lärmiljö

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 08:00 CET

Tillgänglig lärmiljö är temat när Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, bjuder in till öppet hus på V.Varvsgatan 1 i Luleå, den 15 mars. Förutom miniseminarier kommer Ulrika Jonson, specialpedagog med stort kunnande om digitala verktyg att föreläsa om tillgängligt lärande på olika språk med digitala verktyg.

Pressinbjudan: Dövas historia och kultur i skolan – om elevers rätt till sitt kulturarv

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 07:00 CET

Dövas skolhistoria har länge funnits bevarad i specialskolor för personer som är döva eller har en hörselnedsättning. Den 12 mars bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten in till en konferens i Stockholm, som lyfter frågan om vikten av att slå vakt om kulturarvet och hur material och föremål som funnits i skolorna kan bli tillgängliga i undervisning och forskning.

Pressinbjudan: Hur kan förskolor, skolor och elevhälsa arbeta hälsofrämjande och förebyggande?

Pressinbjudan: Hur kan förskolor, skolor och elevhälsa arbeta hälsofrämjande och förebyggande?

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 07:00 CET

Forskning visar att känslan av att lyckas respektive känslan av att misslyckas påverkar elevernas lärande. Känslan av att misslyckas utgör en riskfaktor med långvariga konsekvenser. Det är därför viktigt att förskolor och skolor arbetar med att stärka elevernas inre motivation och självkänsla för att de ska kunna lära och må bra i förskola och skola.

 Pressinbjudan:  Nu inviger vi nya lokaler för Hällsboskolans elever

Pressinbjudan: Nu inviger vi nya lokaler för Hällsboskolans elever

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 07:30 CET

Den statliga specialskolan Hällsboskolan i Umeå flyttar in i nya lokaler, och bjuder in till invigning den 6 februari. Hällsboskolan tar emot elever med grav språkstörning från hela landet, och undervisningen fokuserar på språk och kommunikation. För att alla elever i skolan ska få bästa möjliga förutsättningar att lära sig är undervisningen anpassad till deras individuella behov.

Bristande tillgång till läromedel för elever med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 08:00 CET

​Många elever och studerande med funktionsnedsättning får inte de tillgängliga läromedel och den tillgängliga kurslitteratur som de behöver, vilket hindrar dem från att få en likvärdig utbildning. Det visar en översyn som idag överlämnas till regeringen från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Pressinbjudan: Hur skapar vi en skola där elever med språkstörning kommer till sin rätt?

Pressinbjudan: Hur skapar vi en skola där elever med språkstörning kommer till sin rätt?

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2017 07:10 CET

En ny kartläggning bland skolhuvudmän i Stockholms, Uppsalas och Gotlands län beskriver vilket stöd de behöver för att kunna ge elever med språkstörning en fungerande skolgång. Kartläggningen presenteras i ett frukostseminarium den 6 december, där representanter från utbildningsdepartementet, SKL med fler medverkar i ett panelsamtal om elevgruppens behov och rätt till en fungerande skolgång.

Ny antologi belyser skillnader mellan flickors och pojkars stöd i skolan

Ny antologi belyser skillnader mellan flickors och pojkars stöd i skolan

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 15:25 CEST

Genus och specialpedagogik – praktiknära perspektiv heter en vetenskaplig antologi med åtta texter skrivna av forskare hemmahörande i både Sverige och Finland. Antologin är ett resultat av ett samarbete mellan Umeå universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Nordisk skolledarkonferens för döv/hörselfrågor

Nordisk skolledarkonferens för döv/hörselfrågor

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 07:30 CEST

En tillgänglig lärmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu viktigare är det för att elever som är döva eller har hörselnedsättning ska få en bra skolgång samt kunna vara delaktiga i skolan. I höst är Specialpedagogiska skolmyndigheten värd för den årliga nordiska skolledarkonferensen där skolledare från hela Norden samlas i Lund för att diskutera olika aktuella frågor.

Rosengårdsskolans goda exempel inspirerar andra skolor

Rosengårdsskolans goda exempel inspirerar andra skolor

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:15 CEST

Rosengårdsskolan har ett välfungerande arbete med extra anpassningar som leder till ökad studiero och lärande. Tillsammans med två andra skolor lyfts de som goda exempel i ett nytt material från Specialpedagogiska skolmyndigheten. – Viktigast är att alla elever når målen i sin utbildning. Du kan inte kopiera andra men du kan få idéer. säger AnnBrith Eliasson Labraaten, som tagit fram materialet.

Viktig konferens om barn och elever med funktionsnedsättning i förskolan och skolan

Viktig konferens om barn och elever med funktionsnedsättning i förskolan och skolan

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 07:30 CEST

En tillgänglig lärmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu viktigare är det för att elever med funktionsnedsättning ska få en bra skolgång. Under en konferens, arrangerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten, träffas skolhuvudmän, förvaltningsledare och chefer för förskol- och skolfrågor för att förkovra sig i hur de kan organisera förskola och skola för alla.

Bra ljudmiljö för ökad inlärning

Bra ljudmiljö för ökad inlärning

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:00 CEST

En bra ljudmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu viktigare är den för att elever med hörselnedsättning ska få en bra skolgång. Under en temadag, arrangerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten, träffas lärare för att förkovra sig i vad de kan göra för elever som har en hörselnedsättning.

Bra ljudmiljö för ökad inlärning

Bra ljudmiljö för ökad inlärning

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 07:00 CEST

En bra ljudmiljö är viktig för att elever ska kunna lära sig på bästa sätt. Ännu viktigare är den för att elever med hörselnedsättning ska få en bra skolgång. Under en temadag, arrangerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten, träffas lärare för att förkovra sig i vad de kan göra för elever som har en hörselnedsättning.

Pressinbjudan: Lyckas i lärandet i fokus på konferens i Umeå

Pressinbjudan: Lyckas i lärandet i fokus på konferens i Umeå

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 07:00 CEST

​Vårens viktigaste konferensserie kring tillgängliga lärmiljöer kommer till Umeå. Den arrangeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten, och går av stapeln idag, torsdag den 4 maj. Ämnet tillgängliga lärmiljöer är högaktuellt och drygt 200 personer deltar, främst förvaltningschefer, rektorer, förskolechefer, pedagoger och elevhälsopersonal.