Skip to main content

Taggar

funktionsnedsättning 115 specialpedagogik 108 skolutveckling 71 tillgänglighet 62 funktionshinder 54 inkludering 52 förskola 39 Teckenspråk 31 handikapp 30 bidrag 23 skola 16 skolledare 13 specialpedagog 13 Östervångsskolan 12 rektor 11 elevhälsa 11 hörselnedsättning 9 lärmiljö 9 speciallärare 8 förskolechef 8 läromedel 8 gymnasieskola 7 vuxenutbildning 7 Lund 7 Ekeskolan 6 delaktighet 6 lärande 6 Rektor med vetande 5 grundskola 5 Hällsboskolan 5 ljudmiljö 5 lärare 5 skolhuvudmän 4 samarbete 4 alternativ och kompletterande kommunikation 4 systematiskt kvalitetsarbete 4 handikappförbunden 4 flerspråkighet 4 döva 4 Tunaskolan 4 konferens 3 pedagogik 3 Birgittaskolan 3 skolledarkonferens 3 öppet hus 3 utbildningsmål 3 skolfrånvaro 3 kommunikation 3 it i lärandet 3 Malmö högskola 3 särskilt stöd 3 kristinaskolan 3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 3 SIS-medel 3 dyslexi 3 flytt 3 akk 3 likvärdig utbildning 3 tillgänglig lärmiljö 3 likvärdighet 3 Högskolan Kristianstad 3 Linnéuniversitetet 3 anpassade lokaler 3 mångfald 3 autism 3 lärverktyg 3 tidigare lärare 2 tillgänglighetsanpassning 2 forskning 2 förskollärare 2 social tillgänglighet 2 ADHD 2 åtgärdsprogram 2 specialpedagogiskt stöd 2 NPF 2 folkhögskola 2 manillaskolan 2 psykisk ohälsa 2 läs- och skrivsvårigheter 2 döv 2 synnedsättning 2 svenska 2 skoldatatek 2 likabehandling 2 utbildningsförvaltning 2 hörteknik 2 invigning 2 särskola 2 hörselskada 2 tvåspråkighet 2 åsbackaskolan 2 språkstörning 2 specialskola 2 kalmar 2 värdegrund 2 undervisning 2 alternativa verktyg 2 grundsärskola 2 lärarutbildning 2 delaktighet i skolan 2 autismspektrumtillstånd 2 hörselteknik 2 kartläggning 2 dokumentation i skolan 2 nybyggda lokaler 2 tillgänglig utbildning 2 språkutveckling 2 nostalgi 2 tidigare elever 2 utvecklingsstörning 2 deltidsutbildning 1 pedagogisk tillgänglighet 1 neuropsykiariska funktionshinder 1 döva och hörselskadade barn 1 neuropsykiatriksa funktionsnedsättningar 1 långvarig olovlig skolfrånvaro 1 tillgänglig förskola 1 grav språkstörning 1 pedagogiskt synsätt 1 särskild utbildning för vuxna 1 lärvux 1 tal och språk 1 translanguaging 1 tvillingskoleprojektet 1 auditiv miljö 1 Hans-Åke Scherp 1 Eva Hjörne 1 barn till döva 1 tvillingskola 1 teckenspråksrapp 1 Signmark 1 social miljö 1 pedagogisk miljö 1 nordisk skolledarkonferens 1 Autismspektrumstillstånd 1 skolprestationer 1 hälsa 1 studiepaket 1 idrott 1 artist 1 samverkan 1 diskriminering 1 demokrati 1 gymnasiet 1 gymnasium 1 Umeå 1 utveckling 1 it i skolan 1 motivation 1 språk 1 projekt 1 förebyggande arbete 1 hälsofrämjande 1 utvärdering 1 forskare 1 genus 1 sfi 1 pedagog 1 kristianstad 1 statsbidrag 1 bokförlag 1 nyanlända 1 ungdom 1 mobbning 1 organisation 1 inbjudan 1 ikt 1 elever 1 elevhälsan 1 punktskrift 1 förebyggande 1 fortbildning 1 utbildningsdepartementet 1 barnkonventionen 1 skolinspektionen 1 distansundervisning 1 e-böcker 1 e-bok 1 synskada 1 Kulturprojekt 1 utvecklingsprojekt 1 psykisk hälsa 1 förvaltningschef 1 bedömning 1 mänskliga rättigher 1 didaktik 1 tillgänghet 1 aspergers syndrom 1 syskon 1 läsutveckling 1 skrivutveckling 1 läs- och skrivproblem 1 ipad 1 hemmasittare 1 skolresultat 1 skolpersonal 1 lika värde 1 gymnasiesärskola 1 avslutning 1 euphoria 1 läs- och skrivinlärning 1 neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 1 tidiga insatser 1 lärarfortbildning 1 blind 1 träningsskola 1 entreprenöriellt lärande 1 läromedelsutställning 1 hälsofrämjande arbete 1 piktogram 1 förvärvad hjärnskada 1 lärosäten 1 teckenspråkets dag 1 realgymnasiet 1 elever i behov av särskilt stöd 1 autismspektrum 1 tillgänglighet och pedagogik 1 pedagogiskt arbete 1 funktionsnedsättning barn 1 autismspektrumstörning 1 spsm 1 resursteam 1 särvux 1 neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 1 event 1 fysisk miljö 1 diskrimineringslag mot bristande tillgänglighet 1 fysisk tillgänglighet 1 råd och stöd 1 digitalt lärande 1 modersmålslärare 1 statlig myndighet 1 resurscenter 1 tillgänglig skola 1 vetenskapliga artiklar 1 brigittaskolan 1 kommunal vuxenutbildning 1 inkludering i skolan 1 kommunikationssvårigheter 1 didaktikdesign 1 visuell miljö 1 pedagogisk utredning 1 stödmaterial 1 kollegialt lärande 1 kastellskolan 1 teckenspråksundervisning 1 webbläromedel 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Ny studie: Skolledaren avgörande för ett framgångsrikt elevhälsoarbete

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2020 08:00 CET

När elevhälsoteam och lärare utvecklar elevhälsoarbete tillsammans under ett tydligt skolledarskap blir skolans förebyggande och främjande arbete hållbart. Det visar Specialpedagogiska skolmyndighetens nya studie "Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete" där skolor som deltagit i utbildning för att höja sin kompetens intervjuats om hur de kunnat omsätta sina lärdomar i utvecklingsarbete.

​Pressinbjudan: Ortens betydelse för likvärdigheten i skolan

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 15:30 CET

Brister i likvärdigheten i svensk skola är en fråga som får stor uppmärksamhet. Hur ser elever i utsatta kommuner och förorter på sin skola och hur ser våra specialpedagogiska rådgivare att förutsättningarna för elever med funktionsnedsättning påverkas? Välkommen till Specialpedagogiska skolmyndighetens frukostseminarium 12 mars i Stockholm där vi belyser likvärdighetsfrågan.

Pressinbjudan: Viktig skolledarkonferens om utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i förskola och skola

Pressinbjudan: Viktig skolledarkonferens om utmaningar och möjligheter för att främja psykisk hälsa i förskola och skola

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2020 10:02 CET

I årets Rektor med vetande lyfter vi en väldigt aktuell fråga: psykisk hälsa för barn och unga i förskolan och skolan. Vilka framgångsfaktorer och utmaningar finns för att främja psykisk hälsa hos barn och unga i förskola och skola? Våra föreläsare delar med sig vad forskning och beprövad erfarenhet har visat är viktiga framgångsfaktorer för det hälsofrämjande arbetet i årets konferens.

Osynlig diagnos i skolan – nu finns bättre hjälp

Osynlig diagnos i skolan – nu finns bättre hjälp

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 07:07 CEST

Språkstörning är så pass vanligt att alla måste ha kunskap om den. Nu lanseras ett nytt studiepaket från Specialpedagogiska skolmyndigheten som hjälper lärare att både uppmärksamma diagnosen och ge stöd.

Pressinbjudan: Invigning av Hällsboskolan Mälarhöjden – en specialskola för elever med grav språkstörning

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2019 11:00 CEST

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in media till invigningen av den nya specialskolan Hällsboskolan​, torsdag den 29 augusti. Hällsboskolan Mälarhöjden, som ligger i Stockholm, blir den tredje nationella specialskolan för elever med grav språkstörning. Generaldirektör Fredrik Malmberg med medarbetare kommer att berätta om myndighetens, specialskolans och Hällsboskolans verksamhet.

Fjärrundervisning och digitala tjänster i fokus när utbildningsministern besöker SPSM

Fjärrundervisning och digitala tjänster i fokus när utbildningsministern besöker SPSM

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2019 07:00 CEST

Hur fungerar fjärrundervisning? Hur kan skolor i hela landet få stöd? Den 14 juni besöker utbildningsministern SPSM:s huvudkontor i Härnösand för att se hur digitala tjänster och teknik används för en likvärdig utbildning. Media är välkomna att delta delar av dagen.

Ny rapport: Elever med funktionsnedsättning beskriver hur trygghet och stöd kan förbättras

Ny rapport: Elever med funktionsnedsättning beskriver hur trygghet och stöd kan förbättras

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2019 07:00 CEST

Flera tar upp att de blivit illa behandlade, otrygghet påverkar studieron negativt och bristande anpassningar skapar stress. Så beskriver 31 elever med funktionsnedsättning sin skolsituation i en ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten, som presenteras idag. I rapporten lyfter eleverna förslag på vad som skulle öka trygghet, studiero och motivation för skolarbetet.

Viktig konferens om hälsa och lärande för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Viktig konferens om hälsa och lärande för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 08:00 CET

Många elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) får inte det stöd de har rätt till i skolan, vilket riskerar leda till dåliga skolresultat. Samtidigt råder stor brist på kunskap om hur förskolor och skolor kan anpassa undervisningen för elever med NPF. I årets Rektor med vetande fokuserar vi på hur förskolor och skolor kan ge barn, elever och unga vuxna med NPF goda förutsättningar.

​Ny kartläggning: Brist på utbildad personal och kunskap drabbar elever med språkstörning

​Ny kartläggning: Brist på utbildad personal och kunskap drabbar elever med språkstörning

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2018 07:15 CEST

Brist på specialpedagoger och logopeder och brister i kunskap är en utmaning för skolor när de ska ge elever med språkstörning rätt stöd. Det visar den nationella kartläggning Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort bland skolhuvudmän och skolledare. - Vi bygger nu ut vårt erbjudande om utbildning och kompetensutveckling för att möta behovet, säger myndighetens generaldirektör Fredrik Malmberg.

Pressinbjudan: SPSM inviger nytt huvudkontor i Härnösand

Pressinbjudan: SPSM inviger nytt huvudkontor i Härnösand

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 15:45 CEST

Imorgon inviger Sveriges största skolmyndighet, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), sitt nya huvudkontor i Härnösand. Vi visar våra nya lokaler och berättar om vår verksamhet och planer inför framtiden. Generaldirektör Fredrik Malmberg kommer att presentera hur vi utvecklar vårt arbete för att barn, unga och vuxna ska få det stöd de har rätt till i sin utbildning.

SPSM besöker Furuboda och Valjevikens folkhögskolor 3 september

Nyheter   •   Aug 31, 2018 08:46 CEST

Specialpedagogiska skolmyndigheten besöker Furuboda och Valjevikens folkhögskolor måndagen den 3 september. Furuboda och Valjevikens folkhögskolor är landets största mottagare av statsbidrag till särskilt utbildningsstöd. Bidraget fördelas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och är ett viktigt stöd för att bedriva kvalificerade utbildningar för personer med funktionsnedsättning.

​Pressinbjudan: Ny kartläggning visar brister i utbildning för elever med funktionsnedsättning

​Pressinbjudan: Ny kartläggning visar brister i utbildning för elever med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2018 07:15 CET

Stödet till barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning brister och konsekvensen blir en utbildning som inte är likvärdig. Specialpedagogiska skolmyndigheten presenterar tisdag den 27 mars en ny kartläggning, "Villkor för utbildning", där flera rapporter och underlag samlats som beskriver hur utbildningssituationen ser ut för målgruppen.

​Stöd till skolor för ett mer förebyggande elevhälsoarbete

​Stöd till skolor för ett mer förebyggande elevhälsoarbete

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 07:30 CET

Ett nytt material från Specialpedagogiska skolmyndigheten ger skolor stöd att utveckla ett mer hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Det vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan. Men det kan även användas av lärare och övrig skolpersonal. - Elevhälsoarbetet behöver vara en gemensam angelägenhet för hela skolan, säger Erica Sjöberg, rådgivare på myndigheten.

Rektor med vetande firar 10 år

Rektor med vetande firar 10 år

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 06:00 CET

​I år firar Rektor med vetande 10 år. Konferensen är ett samarbete mellan Malmö universitet, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Första konferensen arrangerades på Malmö högskola den 11 mars 2008. Idag äger Rektor med vetande rum på Malmö universitet och det är femte gången universitetet är värd för konferensen.

Öppet hus på temat tillgänglig lärmiljö

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 08:00 CET

Tillgänglig lärmiljö är temat när Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, bjuder in till öppet hus på V.Varvsgatan 1 i Luleå, den 15 mars. Förutom miniseminarier kommer Ulrika Jonson, specialpedagog med stort kunnande om digitala verktyg att föreläsa om tillgängligt lärande på olika språk med digitala verktyg.

Pressinbjudan: Dövas historia och kultur i skolan – om elevers rätt till sitt kulturarv

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 07:00 CET

Dövas skolhistoria har länge funnits bevarad i specialskolor för personer som är döva eller har en hörselnedsättning. Den 12 mars bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten in till en konferens i Stockholm, som lyfter frågan om vikten av att slå vakt om kulturarvet och hur material och föremål som funnits i skolorna kan bli tillgängliga i undervisning och forskning.

Pressinbjudan: Hur kan förskolor, skolor och elevhälsa arbeta hälsofrämjande och förebyggande?

Pressinbjudan: Hur kan förskolor, skolor och elevhälsa arbeta hälsofrämjande och förebyggande?

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 07:00 CET

Forskning visar att känslan av att lyckas respektive känslan av att misslyckas påverkar elevernas lärande. Känslan av att misslyckas utgör en riskfaktor med långvariga konsekvenser. Det är därför viktigt att förskolor och skolor arbetar med att stärka elevernas inre motivation och självkänsla för att de ska kunna lära och må bra i förskola och skola.

 Pressinbjudan:  Nu inviger vi nya lokaler för Hällsboskolans elever

Pressinbjudan: Nu inviger vi nya lokaler för Hällsboskolans elever

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 07:30 CET

Den statliga specialskolan Hällsboskolan i Umeå flyttar in i nya lokaler, och bjuder in till invigning den 6 februari. Hällsboskolan tar emot elever med grav språkstörning från hela landet, och undervisningen fokuserar på språk och kommunikation. För att alla elever i skolan ska få bästa möjliga förutsättningar att lära sig är undervisningen anpassad till deras individuella behov.

Bristande tillgång till läromedel för elever med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2018 08:00 CET

​Många elever och studerande med funktionsnedsättning får inte de tillgängliga läromedel och den tillgängliga kurslitteratur som de behöver, vilket hindrar dem från att få en likvärdig utbildning. Det visar en översyn som idag överlämnas till regeringen från Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.