Skip to main content

Pressinbjudan: Att möta nyanlända barn och unga - hur kan förskola, skola och elevhäsa möta utmaningarna?

Nyhet   •   Feb 20, 2017 14:00 CET

Årets skolledarkonferens Rektor med vetade äger rum den 15 mars på Linnéuniversitetet i Växjö

Förskolor, skolor och elevhälsoteam behöver idag tackla specialpedagogiska utmaningar i mötet med nyanlända barn och unga. I årets upplaga av skolledarkonferensen Rektor ned vetande belyser vi just detta. Vi tar även upp hur man använder Skolverkets kartläggningsmaterial av nyanlända elever.

Välkommen att bevaka en av södra Sveriges viktigaste specialpedagogiska konferenser.

Konferensen Rektor med vetande är en årligen återkommande regional skolledarkonferens kring specialpedagogiska frågor. I år äger den rum den 15 mars på Linnéuniversitetet i Växjö.

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Malmö högskola, Högskolan Kristianstad och Linnéuniversitetet står gemensamt för arrangemanget. Konferensen har hittills varit mycket uppskattad och vi kommer i år ha cirka 100 deltagare. Målgruppen, förutom skolledare och förskolechefer, är specialpedagoger, speciallärare och övrig personal inom elevhälsan.

Årets föreläsare är Lars H. Gustafsson, barnläkare, författare, docent i socialmedicin och medlem i Barnombudsmannens expertråd; Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap på Stockholms universitet och Anna Wirstedt, universitetsadjunkt på Malmö högskola. Vi har i år fem valbara seminarier:

  • Från ledning och stimulans till särskilt stöd tur och retur, Rosengårdsskolan Malmö
  • Vad är det vi säger och vad är det vi gör? Helsingborg stad
  • Förbättringsarbete i skola, vad är det? Nyanländas lärande – mottagande, inkludering och skolframgång, Linnéuniversitet
  • Skolinspektionens kvalitetsgranskning: Studiehandledning på modersmålet, Skolinspektionen
  • Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter bland flerspråkiga elever, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Pressen är välkommen att bevaka konferensen. Var vänlig meddela om du är intresserad av att komma och bevaka konferensen.

Vänligen kontakta

Petra Eklund, kommunikatör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen, petra.eklund@spsm.se