Skip to main content

51 miljoner till skolor och vuxenutbildning

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 07:30 CET

88 projekt inom skola och vuxenutbildning får i år drygt 51 miljoner i bidrag för särskilda insatser av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet.

Bidragen för särskilda insatser, så kallade SIS-medel, delas ut till skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Projekten ska ha målet att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever och vuxenstuderande kan känna delaktighet, oavsett funktionsförmåga.

- Dessa satsningar är viktiga, självfallet för de elever och vuxenstuderande som har en funktionsnedsättning. Men satsningarna är också viktiga för skolans samlade miljö och utveckling eftersom vi menar att insatser för de som har de största behoven påverkar skolan positivt för alla elever, säger Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Greger Bååth.

Nytt för i år är att förskolor kan söka SIS-medel. Därför öppnar Specialpedagogiska skolmyndigheten en ny ansökningsomgång den 15 februari till 29 april för enbart förskolor. Mer information om det finns på vår webbplats.

Från och med i år ändras kriterierna för att få SIS-medel. Nu är direktivet att ansökningarna om SIS-medel ska ha målet att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning

SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor, gymnasiesärskolor, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti i år. Formellt beslut meddelas januari 2017.

För mer information och intervju med generaldirektör Greger Bååth kontakta: Erika Bergman, pressansvarig informatör: 010-473 50 51, erika.bergman@spsm.se.

För mer information om SIS-medel kontakta: Peter Lindgren, samordnare på avdelningen för statsbidrag: 010-473 53 82

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se