Skip to main content

Allas rätt till kommunikation

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 07:00 CET

Kommunikation står i fokus när Specialpedagogiska skolmyndigheten i samarbete med Luleå tekniska universitet och Regionalt utvecklingscentrum bjuder in till fortbildning. Det finns olika sätt att kommunicera för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) är ett samlingsnamn för kommunikation som inte bygger på tal, utan sker med till exempel hjälp av tecken som stöd eller bilder.

Förmiddagen innehåller grundläggande begrepp och kunskaper om AKK. Eftermiddagens innehåll handlar om hur vi kan använda AKK i förskola och skola, möjligheter och utmaningar. Föreläsare är Boel Heister Trygg och Ida Andersson, båda logopeder som har många års erfarenhet av arbete med människor med stora och varaktiga behov av stöd på tal-, språk och kommunikationsområdet. Deltar gör lärare från hela Norrbotten och lärarstuderande. Ett antal personer deltar även via videolänk.

Mer information om fortbildningen hittar du på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats http://www.spsm.se/sv/Kurser-och-aktiviteter/Aktiviteter/h/Allas-ratt-till-kommunikation-heldag-Lulea/

Datum och tid: 5 november klockan 8.30–16.30
Plats: Luleå, Luleå tekniska universitet, lokal C305
Målgrupp: Pedagoger, assistenter, resurspersoner, rektorer, chefer och personal inom elevhälsan

För mer information kontakta:
Helén Bergstadius, rådgivare, 072-741 55 74
Inger Benckert, rådgivare, 070-652 72 18
Madeleine Wikström, informatör, 070-666 25 96


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se

Bifogade filer

PDF-dokument