Skip to main content

Besked om Hällsboskolan dröjer

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 18:35 CEST

Förslaget att lokalisera Hällsboskolan till endast en plats i Sverige och därmed avveckla Hällsboskolans verksamhet i Umeå behöver beredas ytterligare. Beslut om förslaget ska genomföras eller inte dröjer ytterligare en tid och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) beräknar att generaldirektören kan fatta beslut i november. 

– Det är angeläget att lyssna in flera olika parter innan vår generaldirektör kan gå till beslut och den processen tar längre tid än vi först planerat. Vi ser helst att skolans nationella verksamhet koncentreras till en plats, om möjligt i samarbete med en kommunal skola. Beredningen av förslaget handlar bland annat om samtal med föräldrar, fackliga organisationer, intresseorganisationer och berörda kommuner, säger Anders Nordin, avdelningschef på SPSM.

SPSM gör i sitt förslag till beslut bedömningen att det finns bättre förutsättningar att långsiktigt säkerställa kvaliteten med rätt kompetens för eleverna om riksskolan inte delas på flera platser. Efterfrågan i norra Sverige på en nationell specialskola för elever med grav språkstörning har, med två undantag, enbart funnits i Umeå kommun.


Ytterligare information:
Anders Nordin, telefon: 010-473 51 75, mobil: 070-878 29 58.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se