Skip to main content

Den digitala boken öppnar möjligheter

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 16:01 CEST

Under året har två rådgivare med inriktning mot IT och lärande inom SPSM undersökt olika funktioner i olika läsplattor. Vilka möjligheter kan läsplattor ge för elever med funktionsnedsättning? Vad krävs för en lyckosam användning? Finns det några fallgropar? I samband med Bok- och biblioteksmässan presenteras resultaten av deras undersökning. 

Seminarium:
Möjligheter med läsplattor, torsdag 23/9 kl. 10.00–10.20
Föreläsare: Sören Henriksen, Åke Runnman, rådgivare, SPSM. 

Välkommen till SPSM:s monter C05:05 på Bok- och biblioteksmässan.
I SPSM:s monter kan du känna på några läsplattor och möta Henriksen eller Runnman följande tider:
Torsdag 23/9 kl. 10.30-11.30, 13.30-18.00
Fredag 24/9 kl. 9.00-13.30

Ytterligare information:
Sören Henriksen, rådgivare, 010-473 55 14, e-post: soren.henriksen@spsm.se

Åke Runnman, rådgivare, 010-473 53 71, e-post: ake.runnman@spsm.se

Henriksen och Runnman kan vara svåra att nå via telefon under tiden mässan pågår, men du kan träffa dem i SPSM:s monter och vid seminariet, se ovan.

Sara Håkansson, informatör, 010-473 60 07, 070-314 39 07, e-post: sara.hakansson@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten ger råd och stöd till skolhuvudmän i deras ansvar för en likvärdig utbildning för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, främjar tillgången på läromedel för dessa samt driver specialskolor för vissa elevgrupper. Myndigheten fördelar också bidrag till vissa utbildningsanordnare och till vuxna med funktionsnedsättning för vissa korta studier. Se även vår webbplats www.spsm.se

Bifogade filer

PDF-dokument