Skip to main content

Dokumentationen i skolan lockar till konferens

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 08:40 CET

PRESSINBJUDAN

Den 14 mars samlas 360 faktatörstande skolledare, specialpedagoger och speciallärare på konferensen Rektor med vetande på Högskolan Kristianstad. Deltagarna kommer från hela södra Sverige.

Dagen ägnas åt att reda ut syftet bakom skolans styrdokument, vad rektors ansvar innebär enligt nya skollagen och hur dokumentationen i skolan kan användas för att bidra till att även elever i behov av särskilt stöd får möjlighet att uppnå målen.

Listan på föreläsare bidrar till det stora intresset. Här finns Skolinspektionen, Skolverket, Skolväsendets överklagandenämnd, Stephan Rapp, Roger Åkerman och Carola Aili.

– Att ämnet är högaktuellt, har märkts tydligt; konferensen blev fullbokad på lite mer än 14 dagar, säger Christina Lindh, programområdesansvarig för fortbildning och skolutveckling på Högskolan Kristianstad.

Programmet bifogas. OBS konferenslokalen är utbytt! Konferensen hålls på Krinova Science Park, Stridsvagnsvägen 14, Kristianstad. Karta och vägbeskrivning bifogas.

Konferensen är ett samarrangemang mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Malmö högskola.

Media är välkommen till konferensen, antingen under hela dagen eller under valda föreläsningar. Det finns även möjlighet att intervjua föreläsare efter deras respektive föreläsning. Var vänlig meddela i förväg att du kommer och om det är någon särskild person du önska intervjua.

Ytterligare information:
Bella Danowsky, Specialpedagogiska skolmyndigheten, tel 010-473 54 01 (även mobil)

Christina Lindh, Högskolan Kristianstad, tel 0722-09 34 17

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser.

Se även vår webbplats www.spsm.se