Skip to main content

Drygt 12 miljoner kronor till skolor i mellersta Sverige för att utveckla lärmiljön

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2014 07:00 CET

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut drygt 12 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) i Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebros och Östergötlands län. Pengarna är fördelade på 23 projekt och ska finansiera utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Specialpedagogiska skolmyndigheten tar varje år emot ansökningar från skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Målet med projektet ska vara att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever kan känna delaktighet och gemenskap, oavsett funktionsförmåga.

– Våra bidrag ger möjligheter att utveckla arbetssätt som ger förutsättningar för att lära på egna villkor. Glädjande nog kan jag berätta att nu kan även förskolor och vuxenutbildningar söka för att ta del av våra utvecklingsbidrag, säger Ronnie Pettersson, regionchef på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Bland andra har förskolan Minneberg i Arvika kommun fått 608 000 kronor i bidrag för att utveckla tillgängligheten i hela förskolemiljön för barn i behov av särskilt stöd. Strängnäs kommun har fått 764 200 kronor för projektet ”Steget före den proaktiva skolan”, som utvecklar en metod som ska ge elever med särskilda behov rätt proaktiva insatser utifrån förmåga till inlärning.

Älvdalens kommun har fått pengar till två projekt. Dels 970 000 kronor för ett skoldatatek till grundskolan, dels 583 300 kronor för ett projekt som ska bidra till att underlätta för elever med funktionsnedsättning i övergångarna mellan förskola, fritidshem och hela grundskolan med hjälp av samspelsfunktioner.

I hela landet har Specialpedagogiska skolmyndigheten delat ut cirka 48 miljoner kronor till 94 projekt. SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskolor, gymnasiesärskolor och kommunal vuxenutbildning.

Läs vilka skolhuvudmän som har beviljats bidrag i regionen i pdf-filen nedan.


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se

Bifogade filer

Word-dokument