Skip to main content

Drygt 8,5 miljoner till skolor i västra Sverige för att utveckla lärmiljön

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2014 10:47 CET

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar i år ut drygt 8,5 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 19 projekt i Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län. SIS-medlen ska finansiera utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för
förskolebarn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras
delaktighet i skolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten tar varje år emot ansökningar från skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Målet med projektet ska vara att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever kan känna delaktighet och gemenskap, oavsett funktionsförmåga.

För första gången får förskolor och vuxenutbildningar del av utvecklingsbidragen. Exempelvis
har Färgelanda Kommun, Förskola RO Norr fått 300 000 kr för projektet "Stjärnan", för att skapa ett kunskapscentrum där man kan ta emot barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Resursteamet i Göteborgs stadsdel Askim, Frölunda och Högsbo får 150 000 kr för projektet ”Utveckling av tidiga insatser för barn i förskolan med kommunikationssvårigheter”. De kommer
att utveckla personalens kompetens inom området språkstörning.

Den kommunala vuxenutbildningen i Skövde får 350 000 kr för projektet ”Ökad tillgänglighet på
vuxenutbildningen”, för att öka personalens kompetens när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vuxenutbildningen i Stenungsund får 520 600 kr för projektet ”Studieverkstan - en lärmiljö med ökade möjligheter att lyckas med studier inom kommunal vuxenutbildning och Sfi”. Genom  kompetensutveckling av pedagogerna vill man förbättra studiesituationen för vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och eller dyslexi.

- Våra bidrag är en del i vårt arbete med att stödja utveckling av förskola, skola och vuxenutbildning så att den blir mer tillgänglig och ökar elevers delaktighet, för att på sätt bidra till ökad måluppfyllelse, säger Specialpedagogiska skolmyndighetens regionchef för Västra regionen, Ulla Reiderstedt.

I hela landet har Specialpedagogiska skolmyndigheten delat ut cirka 48 miljoner kronor till 94 projekt. SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskolor, gymnasiesärskolor och kommunal vuxenutbildning. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti i år. Formellt beslut meddelas i januari 2015.

Ett av de vanligaste utvecklingsprojekt som får SIS-medel är start av skoldatatek. I Västra regionen har Skara fått 250 000 kr och Tidaholm 485 000 kr i bidrag för att bygga upp skoldatatek i kommunen.

I den bifogade pdf-filen finns hela listan med de 19 projekt i västra Sverige som beviljats bidrag.

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker på:
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Bidrag/Skolor-inom-skolvasendet/

Läs om tidigare utvecklingsprojekt:
http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/Nr_00418.pdf

För mer information och intervju med regionchef Ulla Reiderstedt kontakta:
Lena Singleton, informatör, 010-473 52 97, lena.singleton@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se