Skip to main content

Drygt 8,8 miljoner till skolor och vuxenutbildning i Västra Götaland, Halland och Jönköpings län

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 07:30 CET

17 projekt inom skola och vuxenutbildning i Västra Götaland, Halland och Jönköpings län får i år över 8,8 miljoner i bidrag för särskilda insatser av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet.

Bidragen för särskilda insatser, så kallade SIS-medel, delas ut till skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekten ska ha målet att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever och vuxenstuderande kan känna delaktighet, oavsett funktionsförmåga.

- Genom våra bidrag får skolor möjlighet att utveckla nya arbetssätt vilket ger förutsättningar att öka elevers delaktighet och skapa en tillgänglig och likvärdig utbildning för alla elever, säger regionchef Ulla Reiderstedt.

Hjo kommun får 750 000 kr för att öka kompetensen kring hur man skapar en tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Åsa Gårdsskola i Kungsbacka får 500 000 kr för att arbeta med tidig samverkan mellan elev, hem och skola för att lyckas med alla elever utifrån olika behov och förutsättningar.

Vuxenutbildningen i Härryda kommun får 425 000 kr för att utveckla elevernas studieteknik och erbjuda stöd och anpassningar så att fler elever fullföljer sina studier.

Nytt för i år är att förskolor kan söka SIS-medel. Därför öppnar Specialpedagogiska skolmyndigheten en ny ansökningsomgång den 15 februari till 30 april för enbart förskolor. Mer information om detta kommer på vår webbplats www.spsm.se.

Nytt är också att kriterierna för att kunna få SIS-medlen ändrats. Från och med 1 januari 2016 ska de som ansöker om SIS-medel ha som mål i sina utvecklingsprojekt att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning

SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor, gymnasiesärskolor, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti i år. Formellt beslut meddelas januari 2017.

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker på: www.spsm.se/sis.

Läs om tidigare utvecklingsprojekt (pdf):
http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/00554.pdf

För mer information kontakta: Helena Bjöersdorff-Rydqvist, regional SIS-handläggare.

Telefon: 010-4735296 helena.bjoersdorff@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se