Skip to main content

Drygt sex miljoner till skolor och vuxenutbildning i mellersta Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 08:35 CET

Tolv projekt inom skola och vuxenutbildning i Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län får i år drygt 6 miljoner i bidrag för särskilda insatser av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att utveckla lärmiljön för elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

Bidragen för särskilda insatser, så kallade SIS-medel, delas ut till skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekten ska ha målet att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever och vuxenstuderande kan känna delaktighet, oavsett funktionsförmåga.

- Att använda tidsenliga lärverktyg kan ge elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ökad tillgänglighet. Med SIS-bidraget kan skolan i projektform pröva och utveckla anpassningar och arbetssätt som gynnar elevgruppen, säger Ronnie Pettersson, regionchef i Mellersta regionen.

Exempelvis får Ödeshögs kommun 300 000 kronor för att skapa ett skoldatatek på webben. Målet är att ge en översikt över kommunens tillgängliga material, öka tillgången till virtuella och fysiska hjälpmedel för elever samt tillhandahålla kanaler för kollegialt lärande och kunskapsutbyte. Älvdalens Utbildningscentrum AB har fått 298 900 kronor för att arbeta med förhållningssätt och pedagogik, elevers delaktighet och relationsskapande. Målet är att öka elevernas närvaro i skolan och möjligheterna att nå kunskapsmål och sociala mål. Vuxenutbildningarna i Dalarna har genom Malung-Sälens kommun fått 1 150 000 kronor för projektet DalaWux Flexibelt Lärande 2.0. Målet är att elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får ökad tillgänglighet till pedagogiskt stöd med stöd av IKT, måluppfyllelse, engagemang och motivation till studier samt ökad självständighet och drivkraft.

I bifogad fil finns alla utvecklingsprojekt som fått SIS-medel i Mellersta regionen.

Nytt för i år är att förskolor kan söka SIS-medel. Därför öppnar Specialpedagogiska skolmyndigheten en extra ansökningsomgång den 15 februari till 29 april för enbart förskolor. Mer information om det kommer att komma på vår webbplats www.spsm.se.

Från och med i år ändras kriterierna för att få SIS-medel. Nu är direktivet att ansökningarna om SIS-medel ska ha målet att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, grundsärskolor, gymnasiesärskolor och kommunernas vuxenutbildning. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti i år. Formellt beslut meddelas januari 2017.

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker på: www.spsm.se/sis.

Läs om tidigare utvecklingsprojekt (pdf):http://www.butiken.spsm.se/produkt/katalog_filer/00554.pdf.

För mer information och eventuell intervju, kontakta: Ronnie Pettersson, regionchef, Mellersta regionen, 010-473 51 93, ronnie.pettersson@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se