Skip to main content

Euphoria på tecken banar väg för ökat intresse för teckenspråket

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 12:03 CEST

De insatser som eleverna vid Manilla- och Östervångsskolorna gjort genom att teckna låten Euphoria, har skapat stort intresse i omvärlden. Framför allt är det Östervångsskolans elever som fått möjlighet att framträda med låten i flera publika sammanhang.

Efter insatsen i European Song Contest, har elever från Östervångsskolan medverkat i barnprogrammet Sommarmorgon på SVT, där de bland annat lärde ut tecknet för ”dela”. Efter att tecknet användes i en särskild Dela-låt i programmet, har sommarlovslediga barn skickat in egna videofilmer och låtar till barnprogrammet. I de allra flesta bidragen förekommer tecknet ”dela” flitigt.

I samband med skolstarten inbjöds dessutom eleverna att uppträda med Euphoria på en av de större scenerna på årets Malmöfestival. Dagen hade bland annat teckenspråk som genomgående tema.

– Det känns väldigt betydelsefullt att våra elever får möjlighet att delta i offentliga sammanhang och bidra på detta sätt. Givetvis hoppas jag att detta kommer att stärka teckenspråket och öka intresset för att lära sig kommunicera med personer som är döva eller har hörselnedsättning, säger Ann Holmström, rektor på Östervångsskolan.

Kontakta gärna
Ann Holmström, rektor Östervångsskolan, Lund
tel 010-473 55 32 (även mobil)

Bella Danowsky, informatör Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen
tel 010-473 54 01 (även mobil)


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se