Skip to main content

Filmpremiär på Sällsynta-dagen om en sällsynt diagnos

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 07:15 CET

I dag på dagen för sällsynta diagnoser är det premiär för filmen ”Att gå bredvid”. Filmen, som tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger en bild av hur livet ser ut för familjer med barn som fått diagnosen Spielmeyer-Vogts sjukdom och vilket stöd som behövs från skolan och samhället. Filmen är ett av verktygen i arbetet kring personer med den sällsynta diagnosen.

Plats: Bio Roxy, Olaigatan 19 i Örebro.
Tid: Måndagen den 29 februari kl 13.00–15.00.

”Att gå bredvid” visar hur några personer upplever sin situation då deras barn, elev eller patient fått diagnosen Spielmeyer-Vogts sjukdom. Filmen visar också hur diagnosen påverkar olika personer och olika funktioner samt vilket stöd som skola och samhälle behöver ge. Berättelserna ger kunskap om det individuella och speciella stöd det finns behov av, både vad det gäller pedagogik, olika anpassningar och stödfunktioner.

– Filmen beskriver många människors situation ur olika perspektiv och är helt unik, berättar Stig-Åke Larsson, rådgivare på Resurscenter syn som ansvarar för uppdraget kring Spielmeyer vogt.

Filmen är ett verktyg i Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivande uppdrag för personer med diagnosen Spielmeyer-Vogts sjukdom, tillsammans med den handledning myndigheten erbjuder.

– Det har varit en känslosam resa att arbeta med filmen. Under en sådan här produktion blir det så påtagligt hur stort och komplext, men samtidigt givande och svårt, detta jobb är. Jag är så tacksam att få gå bredvid, konstaterar Mia Rundgren Kling, rådgivare på Resurscenter syn i Örebro.

Filmen ”Att gå bredvid” är uppdelad i tre avsnitt: barndomstiden, ungdomstiden och vuxentiden. Hela filmen är drygt en timme. Avsnitt 1, barndomstiden, hittar du på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.
Här finns också mer information om myndighetens fördjupade stöd.

För mer information:
Michael Wennblom, chef Resurscenter syn, 010-473 52 75, michael.wennblom@spsm.se
Anki Bergström, kommunikatör, 010-473 50 38, anki.bergstrom@spsm.se
Erika Bergman, pressansvarig, 010-473 50 51, erika.bergman@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se