Skip to main content

Johanna Wester anlitas av Birgittaskolan

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2013 07:00 CET

Birgittaskolan rustar både personal och elever med fördjupade kunskaper kring konventionerna rörande rättigheter för barn och för personer med funktionsnedsättning. Som stöd har skolan anlitat Johanna Wester.

Johanna arbetar till vardags som föreläsare och skribent inom människorättsfrågor för UNICEF, för barnrättsorganisationen mot barnsexhandel - ECPAT och för Amnestyakademin. Hon är också författare till romanen ”Nattsagor för sömnlösa” och driver webbplatsen www.barnsrattighter.com.

Måndagen den fjärde november delar hon sina erfarenheter under en hel dag på Birgittaskolan genom att föreläsa för både personal och elever om konventionerna. Dagen är ett startskott för en hel temavecka där skolan fokuserar på de två konventionerna.  

Initiativtagare till temaveckans program är Lena Rosén som är slöjdlärare på Birgittaskolan.  Lena har själv deltagit i arbetet att arbeta fram vägledningsmaterial för barnkonsekvensanalyser samt är avdelningsrepresentant för ett internt utvecklingsforum om mänskliga rättigheter inom Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Det känns jättebra att Johanna Wester kommer och föreläser för oss alla. Barns rättigheter och rättigheter för människor med funktionsnedsättning är en jätteviktig fråga för oss, säger Lena.

Arbetet med konventionerna på Birgittaskolan är ett självklart led i att uppnå Specialpedagogiska skolmyndighetens instruktion - att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska få tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö”.

Birgittaskolan är en av Specialpedagogiska skolmyndighetens regionala skolor för elever som är döva
eller har en hörselnedsättning. Vi finns på Lagmansgatan 19 i Örebro.
Telefonnummer till skolan är 010 473 68 28. Lena Rosén har direkttelefon: 010 473 68 84.  

 

 


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se