Skip to main content

Konferens om hur skolor blir bättre för elever i behov av särskilt stöd

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 07:00 CET

Hur ska skolorna bli bättre på att inkludera elever i behov av särskilt stöd? Den frågan är i fokus på en tvådagarskonferens som hålls i Göteborg den 5-6 november med representanter för utbildningsdepartement och skolmyndigheter från tio EU-länder.

Konferensen som äger rum den 5-6 november arrangeras av nätverket ”European Agency for Development in Special Needs Education”, där 28 europeiska länder ingår, däribland Sverige som representeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Frågan om hur barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning får en utbildning som ger dem de kunskaper de behöver är angelägen i hela Europa. Därför driver nätverket just nu ett gemensamt projekt där man studerar sex olika skolor i Europa för att undersöka hur man arbetar för att skapa inkluderande undervisning som fungerar för alla elever. Studien omfattar också de olika skolhuvudmännen, för att ta reda på hur de organiserar och leder skolverksamheten.

- Samma frågor och oro finns i de andra länderna, varenda elev som inte klarar skolan är en förlust. Men inkludering är inget mystiskt, det handlar om att skolan har förmåga att se elevens behov, kan
anpassa undervisningen till de behoven och gör det möjligt för eleven att vara delaktig i gemenskapen, säger Per Skoglund, FoU-samordnare i Specialpedagogiska skolmyndigheten som verkar som expert i projektet.

Ett av exemplen som studerats är Nossebro skola i Essunga kommun, en skola som fått mycket uppmärksamhet för att den lyckats vända trenden med sjunkande måluppfyllelse för eleverna. En framgångsfaktor är att skolan blivit bra på att se och förstå elevernas behov och anpassar undervisningen till detta, något som gagnar alla elever, oavsett funktionsförmåga.

Erfarenheterna från Essunga liksom de fem andra europeiska skolorna kommer att diskuteras i konferensen. Ambitionen är att ta tillvara på erfarenheter som bidrar till att utveckla både undervisning, skolformer och stödfunktioner så att elever i behov av särskilt stöd får samma chanser som andra barn och unga i Europa.

Med på konferensen är också representanter från EU-kommissionen, som European Agency förser med rapporter och slutsatser i frågor om hur EU behöver arbeta för att ge alla elever, oavsett funktionsförmåga, en fungerande undervisning.

Läs mer om European Agency på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats.

Läs mer om projektet på European Agency´s webbplatsprojektet på European Agency´s webbplats. 

För ytterligare information kontakta:
Lars-Åke Larsson, nationell samordnare European Agency, Specialpedagogiska skolmyndigheten, tel: 010-473 53 13, lars-ake.larsson@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se