Skip to main content

Konferenser sätter fokus på elevhälsans roll

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 07:00 CET

Idag inleder Specialpedagogiska skolmyndigheten sin serie dialogkonferenser om elevhälsa. Först ut är Malmö där rektorer och elevhälsoteam möts för att dela tankar, perspektiv och knyta nya kontakter.

– För att en skola ska komma till ett utvecklingsarbete i elevhälsofrågor måste rektor och elevhälsoteam börja med att prata om hur man arbetar med frågorna i skolan idag, säger Erica Sjöberg, projektledare för konferensen.

Konferenserna genomförs under november och början av december i Malmö, Göteborg, Örebro, Umeå och Stockholm.

Dialogerna utgår från olika frågeställningar om elevhälsoarbete. Dessutom blir det filmer med sakkunniga och forskare samt panelsamtal, där vi får möta några skolor som utvecklar sitt elevhälsoarbete.

Att förstå elevhälsans roll utifrån deras olika perspektiv blir en viktig inspiration i dialogen.

– I konferensen vill vi ge inspiration och mod att satsa på ett utvecklingsarbete för att höja skolans elevhälsokompetens. Frågorna i dialogerna bygger på det som skolor vänder sig till oss för att få stöd i. Utmaningarna handlar ofta om hur arbetet kring hälsa och lärande kan systematiseras och hur man kommer åt ett mer hälsofrämjande och förebyggande arbete i elevhälsofrågor, berättar Sarah Neuman, projektledare för konferensen.

Media är välkomna att delta i konferenserna. Kontakta kommunikatör Malou Nordlöf-Ekström på e-post: malou.nordlof-ekstrom@spsm.se, 070-601 68 24.

Länk till programmet.

Orter och datum där konferensen äger rum:

14/11 Malmö, Malmö live
16/11 Göteborg, Clarion Post
17/11 Örebro, Conventum Arena
23/11 Umeå, Folkets hus
24/11 Stockholm, Nalen
30/11, Göteborg, Clarion Post
5/12, Stockholm, Nalen

Ytterligare information:

Erica Sjöberg, projektledare för Elevhälsokonferenserna, e-post: erica.sjoberg@spsm.se, 070-220 44 73.

Sarah Neuman, projektledare för Elevhälsokonferenserna, e-post: sarah.neuman@spsm.se, 072-706 58 20.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se