Skip to main content

Mellersta regionen: Skolor får bidrag för att öka delaktighet för elever med funktionsnedsättning

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 07:00 CET

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar ut drygt 7 miljoner kronor för särskilda insatser i skolan (SIS-medel) till 17 projekt i Mellersta regionen.  SIS-medlen delas ut till skolor som ansökt om ekonomiskt stöd till utvecklingsprojekt som förbättrar lärmiljön för elever med funktionsnedsättning och ökar deras delaktighet i skolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar varje år ut särskilda medel till skolor som ansökt om ekonomiskt stöd för att göra insatser som utvecklar lärandemiljön och som har målet att alla elever ska kännadelaktighet och gemenskap i skolan.

Exempelvis får Lekebergs kommun 565 000 kronor för att skapa ett skoldatatek. Målet är att med rätt kompetens och teknisk utrustning ge stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. En positiv skola – för alla elever, i Kungsörs kommun, får 780 000 kronor. Målet är att all personal inom skolverksamheten ska ha ett gemensamt förhållningssätt som innebär att alla barn och elever, och i synnerhet de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är inkluderade och får en likvärdig utbildning. Finspång får 220 000 kronor för projektet Ut i arbete som ska utveckla samarbetet mellan
skola och praktik samt arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för elever som går gymnasiesärskola och elever med funktionsnedsättningar inom introduktionsprogrammen. Kommunen vill öka möjligheten till dessa elevers etablering på arbetsmarknaden i ett kommande vuxenliv.

– Genom de SIS-medel som vi delar ut kan skolor utveckla sina arbetsformer för att göra utbildningen tillgänglig för alla elever, säger Ronnie Pettersson som är regionchef i Mellersta regionen.

Mellersta regionen består av Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län.

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar 2013 totalt ut 38,6 miljoner kronor till sammanlagt 87 utvecklingsprojekt i hela landet. Ansvariga för grundskolor, gymnasieskolor, särskolor och gymnasiesärskolor kan söka SIS-medel.

Specialpedagogiska skolmyndighetens SIS-medel kan sökas av ansvariga för grundskolor, gymnasieskolor, särskolor och gymnasiesärskolor. Nytt från och med i år är att också ansvariga för förskolor och kommunal vuxenutbildning kommer att kunna söka ekonomiskt bidrag från myndigheten. De skolor som vill ansöka om SIS-medel ska komma in med en ansökan senast 31 augusti i år och formellt beslut meddelas i januari 2014.

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker: www.spsm.se/sis

För mer information och intervju kontakta:
Ronnie Pettersson, chef för Specialpedagogiska skolmyndighetens Mellersta region, 010-475 51 93.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se

Bifogade filer

PDF-dokument