Skip to main content

Nu kan förskolor och vuxenutbildning få bidrag till utvecklingsprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 08:10 CET

Från och med i år kan ansvariga för förskolor och kommunal vuxenutbildning söka bidrag till utvecklingsprojekt från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Projektens syfte ska vara att förbättra lärmiljön för elever med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet i utbildningen.

Denna förändring innebär att alla skolformer inom skolväsendet kan söka bidrag för särskilda insatser i skolan. Det kallas SIS-medel. Specialpedagogiska skolmyndigheten har goda erfarenheter av utvecklingsprojekt i andra skolformer och erbjuder därför fler att söka SIS-medel.

- Vi vet att det är viktigt med tidiga insatser och därför vill vi bidra till förskolornas möjligheter att pröva nya arbetssätt runt barn med funktionsnedsättning, säger Leif Näfver, chef för Statsbidragsavdelningen på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

I en tidigare studie om utbildningsformer för vuxna med funktionsnedsättning kan resultatet tolkas som att de får en bättre studiesituation om de väljer folkhögskola än kommunal vuxenutbildning.
- Vi hoppas att den nya möjligheten till bidrag stimulerar den kommunala vuxenutbildningen att starta utvecklingsprojekt med syfte att förbättra studiesituationen, säger Leif Näfver.

Specialpedagogiska skolmyndigheten delar varje år ut särskilda medel till skolor som ansökt om ekonomiskt stöd för att göra insatser som utvecklar lärandemiljön och som har målet att alla elever ska känna delaktighet och gemenskap i skolan.

Ytterligare information:

Läs mer om SIS-medel och hur man ansöker på www.spsm.se/sis

I skriften En likvärdig utbildning i praktiken – Fyra exempel som inspirerar, beskrivs fyra utvecklingsprojekt som fått SIS-medel, se bilaga.

Leif Näfver, chef för Statsbidragsavdelningen inom Specialpedagogiska skolmyndigheten 010-473 51 61.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se