Skip to main content

Ny rapport ger insikt om hur skolor kan möta elever med autism

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 10:00 CEST

Hur bemöter skolan elever med autism? En ny rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten beskriver exempel från två skolor som visar hur de utvecklar sin verksamhet för att elever med autism ska få en fungerande undervisning.

Alla skolelever är unika och det finns inte en lösning som passar för alla elever med autism, men rapporten ”Stödjande strukturer – en fallstudie om hur skolan möter elever inom autism” som gjorts av Ulla Alexandersson, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik,
Göteborgs universitet, ger insikt om vilka frågor som är viktiga och hur skolpersonal,
föräldrar och elever upplever utvecklingsarbetet.

-  Den här studien visar hur viktigt det är att skolan har tydliga intentioner och förmåga att arbeta
med inkluderande processer, säger Ulla Alexandersson.

Rapporten beskriver ett utvecklingsarbete i en kommun där ledningen tagit beslut om att rikta ett
särskilt specialpedagogiskt stöd till elever och lärare, i syfte att arbeta för en inkluderande skola.

-  Förhoppningsvis kan studien ge upphov till reflektioner på den egna skolan om hur det pedagogiska och sociala arbetet med att stödja elever inom autismområdet kan utvecklas, säger Ulla Reiderstedt, regionchef på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ulla Alexandersson har följt fyra elever i olika årskurser på två skolor och har deltagit med observationer och intervjuat klasslärare, specialpedagoger, elevassistenter, rektorer samt haft samtal med eleverna.

• På vilka sätt organiseras och planeras undervisningen och vilka pedagogiska strategier
växer fram?

• Vilka hänsyn tas till behov och individuella förutsättningar?

• Vilket stöd ges och hur?

• Vilka förväntningar har lärare på elevers förmåga och prestation?

-  Rapporten visar att en av grundförutsättningarna är att skolledningen har en tydlig vision och viljeinriktning att arbeta för en inkluderande skola. Utifrån det bygger man en organisation som ger ett kontinuerligt utvecklingsstöd som hjälper skolan att utveckla sin förmåga att se, förstå, involvera, samarbeta och anpassa, säger Thomas Ahlstrand, som är nationell samordnare för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Studien är genomförd med statsbidrag, så kallade SiS-bidrag, från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Stödjande strukturer – en fallstudie om hur skolan möter elever inom autism
Författare: Ulla Alexandersson, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Rapporten kan beställas kostnadsfritt från Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats, www.spsm.se
Beställningsnummer
: 00470

Länk till rapporten: http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=00470

För mer information:
Ulla Alexandersson, lektor vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
vid Göteborgs universitet,
ulla.alexandersson@ped.gu.se

Ulla Reiderstedt, regionchef i Specialpedagogiska
skolmyndigheten, Västra regionenulla.reiderstedt@spsm.se, Tel: 010-473 55 30

Lena Singleton, kommunikatör i Specialpedagogiska
skolmyndigheten, Västra regionenlena.singleton@spsm.se
, Tel: 010-473 52 97

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se