Skip to main content

Ny rapport om hur barn utvecklar teckenspråk och talad svenska

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 10:50 CET

Hur kan man stötta barns språkutveckling så att de blir tvåspråkiga, på teckenspråk och talad svenska? Den frågan lyfts i en ny FoU-rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Rapporten "Hur händer det?" beskriver hur en hörande och en döv tvilling blir guidade i sitt tillägnade av tvåspråkighet och rapporten ger konkreta och detaljerade exempel på hur det går till.

Rapporten bygger på en doktorsavhandling som utökar kunskapen om hur det går till när barn tillägnar sig språk i allmänhet och teckenspråk i synnerhet, och är en av få studier som följer tvåspråkighetsutveckling under lång tid.

Författaren Emelie Cramér Wolrath, fil dr. och rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten har under sju år följt ett tvillingpars språkutveckling, från att de var tio månader. Den ena tvillingen är hörande och den andra tvillingen är döv.

- Studien visar hur barnens föräldrar har stöttat och guidat sina barn i språkutvecklingen, säger Emelie. Rapporten beskriver också vad som händer när den döva tvillingen vid tre års ålder får ett Kokleaimplantat (CI) och med hjälp av detta högteknologiska hörhjälpmedel, och sitt redan väletablerade teckenspråk, lär sig talad svenska.

Rapporten kan användas i förskolans arbete som ett stöd i hur tecken och teckenspråk kan användas. Resultaten kan även användas av föräldrar som vill stötta sitt barns tvåspråkiga utveckling.

- Exemplen i rapporten kan med fördel användas både för barn som har en hörselnedsättning, försenad talspråksutveckling och hörande barn. Bland annat ges exempel på hur man sitter för att alla ska kunna se varandras teckenspråk och också se det gruppen är sysselsatt med, vilket kan vara ett stöd i alla barns språkutveckling, menar Emelie Cramér Wolrath.

FoU-rapporten "Hur händer det? En studie om hur en hörande och en döv tvilling blir guidade i sitt tillägnade av tvåspråkighet, teckenspråk och talad svenska" finns att beställa eller laddas ner.
Länk: http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=00464

Tidigare FoU-rapporter från Specialpedagogiska skolmyndigheten:
http://www.spsm.se/sv/Vi-erbjuder/Forskning-och-utveckling/Utvecklingsarbeten/

För ytterligare information:
Emelie Cramér Wolrath, Fil. dr och rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten
010-473 5160
emelie.cramer-wolrath@spsm.se


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se