Skip to main content

Nytt läromedel för inlärning av teckenspråk

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 07:00 CEST

Idag, på teckenspråkets dag, släpper Specialpedagogiska skolmyndigheten ett nytt webbaserat läromedel för att lära sig teckenspråk. ”Händernas värld” riktar sig till alla som vill lära sig teckenspråk.

Det är första gången som SPSM ger ut ett läromedel för att lära sig teckenspråk, som är webbaserat. Att ”Händernas värld” kan användas av en så bred målgrupp är också ovanligt.

– Händernas Värld är ett levande läromedel som kommer att byggas på med flera delar. Läromedlet är något som många, både pedagoger i olika skolformer och elever, har efterfrågat under lång tid. Nu finns det tillgängligt! säger Pia Westlund, projektledare för Händernas värld.

Varje användare kan själv påverka tempot på teckenspråket i videomaterialet. Det är också möjligt att välja hur mycket stöd som ska finnas till tecknen i form av tal, text och illustrerade bilder.

Under maj, juni och juli är det gratis att prova på ”Händernas värld”. Efter det kommer man att kunna köpa läromedlet genom att gå in på www.spsm.se/jag-vill/kopa-laromedel.

– En förhoppning som jag har är att det kommer att passa de flesta som vill lära sig om teckenspråk och på teckenspråk, oavsett ålder, med tanke på de olika stödinställningar som finns i programmet. Också att man ska tycka det är roligt att lära och att använda de övningar som finns i läromedlet, säger Pia Westlund, projektledare för Händernas värld.

Länk till läromedlet: www.handernasvarld.se

Kontaktuppgifter till projektledare:
Pia Westlund
pia.westlund@spsm.se
010-743 60 26

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se