Skip to main content

Nytt stödmaterial för pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2013 07:02 CEST

Likvärdiga och kvalitetssäkrade pedagogiska utredningar av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i skolan är målet. Specialpedagogiska skolmyndigheten publicerar ett stödmaterial som ska hjälpa pedagogerna på vägen.

Att läsa och skriva är en aktiv, skapande helhetsprocess. När en elev har svårigheter med delar i denna process kan en pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi behöva göras. Utredningen ska kartlägga både läsförmågan och den pedagogiska miljön och föreslå åtgärder på både organisations-, grupp- och individnivå som behövs för att eleven ska kunna kliva framåt i sin läs- och skrivutveckling.

– Stödmaterialet är något som länge efterfrågats av pedagoger runt om i landet, och vi är glada över att kunna uppfylla deras önskemål, säger Gunilla Salo, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Läs mer om och ladda ner Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial

För ytterligare information kontakta Gunilla Salo, rådgivare, 010-473 51 39.

 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se