Skip to main content

Nytt studiepaket ger lärare mer kunskap om NPF

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2016 07:00 CET

Alla barn och elever gynnas i en förskola och skola som utgår från individens behov. För barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är det en nödvändighet. Idag lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten ett studiepaket på webben som stärker lärares kompetens i hur de kan anpassa verksamheten till de behov som många barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har.

Rapporter från Skolinspektionen, forskare och intresseorganisationer visar att barn och unga med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte får det stöd och de anpassningar de har rätt till i förskolan och skolan. Behovet av kompetensutveckling inom området är stort. För att möta det behovet lanserar Specialpedagogiska skolmyndigheten idag ett studiepaket på webben för självstudier och kollegialt lärande för personal i förskola, skola och gymnasiet.

Kunskap som är bra för alla pedagoger

- Den pedagog som har förståelse och kunskap om till exempel autismspektrumtillstånd och adhd får också en god grund i det pedagogiska arbetet med alla barn och elever. Det borde vara obligatorisk kunskap som ges i alla lärar- och pedagogutbildningar, säger Thomas Ahlstrand, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten som tillsammans med en arbetsgrupp inom myndigheten tagit fram studiepaketet.

Materialet vänder sig till alla som i sitt pedagogiska arbete möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Innehållet är även överförbart till arbetet med andra barn och elever som har uppmärksamhets- och samspelssvårigheter.

Exempel på tillgänglig lärmiljö

Studiepaketet innehåller filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor, och de olika delarna visar hur viktigt det är att ha förståelse för de behov och förutsättningar den unika individen har. Det ges också exempel på hur en tillgänglig lärmiljö kan utformas.

Materialet är främst avsett för att användas i arbetslag, men kan även användas på egen hand.

- Kompetensutvecklingen ger störst effekt om elevhälsa och rektor eller förskolechef är involverad i att planera och ge förutsättningar tidsmässigt att genomföra studiepaketet, och utrymme att planera för och genomföra de anpassningar som skapar en tillgänglig lärmiljö, säger Thomas Ahlstrand.

Länk till studiepaketet om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

För mer information:
Thomas Ahlstrand, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten,
010-473 53 03 (även mobil).

Erika Bergman, pressansvarig på Specialpedagogiska skolmyndigheten,
010-473 50 51, 070-577 08 83..

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se