Skip to main content

Nytt studiepaket sätter rätten att kommunicera i fokus

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2015 07:30 CET

Att kommunicera är en mänsklig rättighet - alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Barn, elever och vuxna i behov av kommunikativt stöd ska kunna delta i undervisning. Därför har personal i förskola, skola och vuxenutbildning ett stort utbildningsbehov i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). För att möta det behovet lanseras idag ett webbaserat studiepaket för självstudier om AKK.

För personer som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation innebär det stödet att man kan använda sina grundläggande rättigheter: att få uttrycka sig, ha tillgång till material som stimulerar kommunikation och samspel och som stödjer möjligheten att förstå, både för individens lärande och möjlighet att vara delaktig. Därför är det nödvändigt att omgivningen, familj och personal, har kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation.

Individens behov avgör kommunikationssätt

- Stödet i kommunikationen måste fungera och användas i alla situationer och aktiviteter tillsammans med personer i behov av AKK, oberoende av vilken skolform det handlar om. Vilka AKK-sätt som används för att kommunicera med varandra beror på individens förutsättningar, behov och situation. Det kan till exempel vara tecken, gester, kroppsrörelser, föremål, symboler eller bilder. Hur kommunikationen sedan fungerar påverkas av omgivningens förhållningssätt och kunskap om AKK, säger Anna-Karin Mattiasson-Ewelind, Specialpedagogiska skolmyndighetens samordnare för alternativ och kompletterande kommunikation.

Eget lärande eller tillsammans med kollegor

Studiepaketet vänder sig i första hand till lärare, specialpedagoger, elevhälsans personal och ansvariga för utbildning, från förskola till vuxenutbildning. Materialet består av filmade föreläsningar som beskriver begreppet alternativ och kompletterande kommunikation, omgivningens betydelse i kommunikation samt hur olika former av AKK används i kommunikation och samspel mellan människor.

- Materialet ska kunna användas för kompetensutveckling i ett kollegialt lärande som är utgår från de lokala behoven. Det går också bra att ta del av studiepaketet på egen hand, säger Anna-Karin Mattiasson-Ewelind.

Det kan även vara intressant för andra, till exempel de som arbetar inom habilitering och daglig verksamhet, eftersom individens behov av kommunikationsstöd finns hela livet, genom skola och in i vuxenlivet.

Klicka här för att ta del av det webbaserade studiepaketet om alternativ och kompletterande kommunikation.

För mer information kontakta:
Anna-Karin Mattiasson-Ewelind, samordnare för alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), 010-473 53 19 eller 073-056 19 00.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se