Skip to main content

Nytt studiepaket ska stärka vuxenutbildningen

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 07:30 CET

Vuxna med funktionsned­sättning ska ha samma möjlighet att utbilda sig som andra medborgare. Det framkommer i diskrimineringslagen och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned­sättning. Ändå är många vuxenutbildningar otillgängliga.
– Utbildningsanordnare efterfrågar stöd för att kunna leva upp till kraven. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram ett webbaserat studiepaket som ger ett konkret stöd i arbetet, säger Leif Näfver, ansvarig för projektet.

Studiepaketet är en av Specialpedagogiska skolmyndighetens största satsningar på vuxenutbildningarna någonsin. Det kan användas som fortbildning för arbetslag och andra personalgrupper.

– Vi vet att fortbildningar får bäst effekt, och att verksamheterna utvecklas mest om kollegor genomför fortbildningen tillsammans, säger Leif Näfver.

Utbildningsanordnarna behöver inte skicka in någon förfrågan till Specialpedagogiska skolmyndigheten utan kan sätta igång när det passar dem själva och lägga upp fortbildningen utifrån sina behov. Allt material som behövs är kostnadsfritt och lätt att nå på webben. Instruktioner till deltagarna finns i studiepaketet.

Studiepaketet utgår från ett material som finns sedan tidigare. Det har nu kompletterats med sex filmer från utbildningar som arbetar med tillgänglighetsfrågor och med kapitel om stöd till flerspråkiga vuxenstuderande med funktionsnedsättning.

– Vår förhoppning är att vuxenutbildare tar för sig och sätter igång. Sedan finns vi här när de vill fortsätta utveckla sina verksamheter, säger Leif Näfver.

Ta del av studiepaketet på www.spsm.se/vuxenstudier

Här kan man anmäla till sig till webbseminarium om vuxenutbildningspaketet, senast tisdag 16 februari.

För mer information:

Leif Näfver, ansvarig för vuxenutbildningsprojektet. 010-473 51 61, leif.nafver@spsm.se.

Erika Bergman, pressansvarig. 010-473 50 51, erika.bergman@spsm.se.


Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se