Skip to main content

Örebrokonferens sätter fokus på Rättvis skola

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2014 07:00 CET

Idag möts rektorer, pedagoger och forskare i Örebro kring en av de stora utmaningarna i svensk skola: Hur ger vi alla elever oavsett behov samma möjligheter att klara av sin utbildning?

Lika värde-konferensen är en nationell forskning- och utvecklingskonferens, arrangerad av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Målsättningen är att skolans verksamma praktiker och forskare ska mötas och diskutera skolutveckling, med forskningen som utgångspunkt.

Huvudföreläsarna Alan Dyson, professor i utbildningsvetenskap vid Manchesters universitet och Gunnel Colnerud, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, lyfter i sina seminarier de breda frågorna om hur vi skapar en rättvis skola.

I seminarierna, som ligger väldigt nära skolverksamheten, kommer forskare och praktiker att tillsammans lyfta det specifika: Hur gör vi då för att skolan ska bli mer rättvis och ge alla elever samma chans att lyckas? Det handlar bland annat om hur lärare kan använda sig av appar och it i lärandet, och om hur skolpersonal kan anpassa skolan så att den fungerar för elever med funktionsnedsättningar som adhd och autism.

Konferensen är öppen för journalister. Kontakta pressansvarig på Specialpedagogiska skolmyndigheten för ackreditering:
Erika Bergman tel 010-473 50 51, 070-577 08 83, erika.bergman@spsm.se

Tid: Konferensen inleds idag måndagen den 3 feb kl 11:00 och avslutas kl 16:00 den 4 feb.
Plats: Konferenscentret Conventum i Örebro.

Här finns mer information om konferensprogram och de medverkande:
www.spsm.se/sv/temawebbar/Lika-Varde-konferensen-2014/

Här finns mer information om Specialpedagogiska skolmyndigheten:
www.spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se