Skip to main content

Östervångsskolan tackar skolbyggnaden för 144 år

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 14:24 CET

PRESSINBJUDAN

Måndag den 14 december tar elever och personal på Östervångsskolan ett festfyllt farväl till skolbyggnaden som huserat deras verksamhet under 144 år. Nästa termin återfinns verksamheten i ny- och ombyggda lokaler på Tunaskolan.

Som avslutning på en dag fylld med olika aktiviteter, hålls en ljusceremoni kl 14.30 vid trappan mot Dalbyvägen.

Efter fotografering av eleverna, kommer en tidskapsel att grävas ned vid evighetsträdet i parken och himmelslyktor tänds.

Pressen är välkommen till ceremonin kl 14.30.

Vi uppskattar om du meddelar på förhand att du kommer. Var vänlig kontakta Bella Danowsky, tel 010-473 54 01.

Ytterligare information:

Ann Holmström, rektor, Östervånsskolan, tel 010-473 55 32 (även mobil). ann.holmstrom@spsm.se

Bella Danowsky, kommunikatör, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Södra regionen, tel 010-473 54 01 (även mobil). bella.danowsky@spsm.se

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.

Se även vår webbplats www.spsm.se